søndag den 25. september 2011

Formandens reaktioner på 2. borgermøde i PortalenSe referatet fra 2. borgermøde her.

Lad os tage det sure først; vi har skabt ”fjender”! Ikke umiddelbart fra politisk side - det er de nok for professionelle til - men af nogle af vores Hundige-naboer. Der er folk, der anser os som en stærkt negativ gruppering, som har ødelagt kommunens forsøg på at indgå en dialog omkring forbedringer for dem, der bor i Hundige. Dette har gjort stærkt indtryk på mig - og det mener jeg også det bør gøre på jer. For var det meningen? Man kan jo ikke være venner med alle, men ligefrem at ødelægge noget for nogle andre er ikke noget, jeg ønsker at have siddende på mig. Jeg mener personligt ikke, at vi har ødelagt noget som helst - og det er jo også tydeligt at se i Dan B. Hasløvs materiale; det er spækket med “visioner” - både ting, som man kan genkende fra første borgermøde - men så sandelig også ting, som overhovedet ikke har været nævnt på noget tidspunkt af nogen borger! Men det ændrer ikke på, at andre borgere har fået den opfattelse af os - og det er sagens kerne her - for det er selvfølgelig uholdbart!

Her er fællesnævneren for kritik af os;

 • Usaglige argumenter
 • Uartikulerede udbrud og højtråbende opførelse
 • Negativitet
 • Imod alt nyt

Nu er det tid til selvransagelse! Er vi kommet med usagelige argumenter? Var vi uartikulerede og højtråbende på borgermøde(rne/t)? Har vi fremtrådt negativt? Er vi virkelig imod alt nyt?

Det står krystalklart for mig, at vi ingen kampe vinder ved at skabe sådan et image - også selvom vi måske ikke synes, at nogle eller alle punkterne er sande. Vi har mistet sympati for vores forening pga. vores opførsel, hvilket er uholdbart og ærgeligt.

Derfor bliver vi nødt til at ændre os - og vores kommunikation - og det kan kun gå for langsomt.

Mht. at være usagelig, komme med uartikulerede udbrud og opføre sig højtråbende er det noget, vi alle burde kunne tage afstand fra. Når jeg skriver “burde”, er det fordi jeg selv lod mig provokere, da Dan Hasløv præsenterede sin “kyststi”. Han sagde: “Mange trak denne frem ved sidste møde”, men hvad manden må have misforstået, var, at den blev trukket frem igen og igen pga. modstand mod denne løsning og ikke som et ønske. Derfor opfattede jeg det som en direkte løgn - og lod forsamlingen vide, at det altså ikke var tilfældet (dog uden at råbe). Senere spurgte jeg i forsamlingen, hvor mange, der havde ønsket denne kyststi og talte 8-9 hænder ud af de små hundrede fremmødte - hvilket jo siger noget (ikke særligt positivt) om objektiviteten af Hasløv & Kjærgaards tegnestue.
Men altså, selvfølgelig skal vi alle opføre os ordentligt og ikke råbe af nogen som helst. Vi må pænt vente, til det bliver vores tur, hvor vi kan fremføre vores synspunkter på en stille og rolig måde - og gerne med et glimt i øjet. Det andet duer simpelthen ikke. For at understege min bekymring omkring dette kan jeg fortælle, at det under og efter mødet stod klart for mig, at vores opførsel kostede opbakning. Det tager jeg som værende negativt for foreningen, og derfor modarbejdende i forhold til vores formålsparagraffer. Derfor; hold en god tone, vær glad for, at vi trods alt bliver hørt og prøv at være positiv, saglig, behersket og kom ikke med larmende udfald. Dette gælder selvfølgelig alle, også medlemmere af bestyrelsen.

Mht. at være negativ og imod alt nyt er der flere ting der er galt her. Jeg er f.eks. for renere badevand! Jeg er for etablering af kunstige rev ude i bugten, der kan tiltrække dyreliv og dykkere. Jeg er for en god renholdelse af stranden. Personligt var jeg også for mange af de ting der kom frem på det første borgermøde mht. idéerne omkring Hundige Havn - men af respekt overfor Hundige-borgerne har jeg ikke udtalt mig om disse punkter, det er jo ikke mig der bor der og jeg vil derfor heller ikke vil blande mig i det. Det tror jeg dog desværre ikke, at nogen af de utilfredse Hundige-borgere lagde mærke til. Desværre er det sådan, at mange af de ting jeg er for, ikke kan indviges af en kreds af politikere. Der er ingen snore, man kan klippe. Eller første spadestik, der skal tages. Derfor appellerer mine umiddelbare forslag måske ikke til vores politikere? Det er måske ikke vildt nok - ikke ambitiøst nok?

Ok - det var nok af det sure for denne omgang.

Nu til det søde!

I forhold til ovenstående synes jeg, at vi allesammen skal starte vores egen lille for-brainstormning inden det er vores “tur i møllen”.

Derfor opfordres I alle til at sende jeres ideer og/eller forbedringsforslag til mig og/eller bestyrelsen.

Jeg lægger ud med følgende positive forslag som emmer af nytænkning. Og i hvert fald nogle af dem kan også indviges på normal politisk vis;


BadevandskvalitetBadevandskvaliteten skal højnes! Der skal fuld dokumentation af, og fokus på, alle rensningsanlæg i Køge Bugt. Der bliver nogle gange lukket urenset spildevand direkte ud i bugten - det er det, vi bader i - når anlæggene har kapacitetsproblemer.

Hvordan undgår/mindsker vi kapacitetsproblemerne?

Hvor tit bliver der lukket urenset spildevand ud?

Kan vi forlænge udløbet fra nuværende ca. 700 meter fra kysten til længere ud - og hvor meget vil det koste, og hvad vil effekten være?

Kan vi gøre andre ting for at højne kvaliteten af vandet?
Kunstige revRev lokker dyreliv til og hjælper til at binde næringsstoffer i havdyrs skeletter, skaller osv., hvilket jeg har forstået i sidste ende har en positiv effekt på fedtemøget. Desuden er det godt for fritidsdykkere - hvilket også tiltrækker mennesker til stranden! Og så er det jo også bare dejligt, at der er naturligt liv i vores bugt!

Er der foretaget undersøgelser/observationer af positive effekter af rev?

Kan man søge midler til etablering af rev?

Hvad med kunstige rev, evt. i form af gamle skibe, fly osv.?
PiersHvorfor kan vi ikke etablere piers i Køge Bugt - som man har det i England, Holland, USA mv.? Jeg mener, at jeg kan forsvare dette forslag jf. vores vedtægt § 2.5. De skal selvfølgelig laves sobert og så de passer til os - men det kunne måske være en løsning, som passer bedre til os end at rykke kystlinjen flere hundrede meter ud i bugten og etablere indsøer foran folks private ejendom. Piers’ne skal selvfølgelig placeres foran offentlig ejendom.

Et driftigt medlem af foreningen har allerede sendt dette forslag til Greve Kommune. Yderligere materiale fra medlemmet kan ses her og her.


Udover ovenstående forslag (som pt. er under behandling i bestyrelsen) er der også mere til den søde tand... Vi fik den opløftende oplevelse at se og høre vores borgmester, Hans Barlach, stå på scenen foran de mange fremmødte borgere og sige “Jeg forestiller mig ikke en betonsti fra Hundige til Solrød - de tanker har vi slet ikke haft!”. Så ikke nok med, at Hans virker afvisende overfor en sådan løsning, så satte han også Brian Hemmingsen, 1. viceborgmester og medlem af byrådet, overordentligt på plads. Brian er nemlig en direkte årsag til mange medlemmers negativitet i hele den her proces, med sine bombastiske og uovervejede udtalelser om, at f.eks. en cykelsti langs hele stranden kunne vedtages i Hundige-området og derved danne præcedens (da det så ‘principielt var besluttet) for resten af Greve Kyst. Da stranden er meget smallere i f.eks. Karslunde end i Hundige medfører dette naturligvis stor bekymring, ikke mindst blandt de borgere, som har en strandgrund. For de vil kunne se frem til ekspropriering af en del af deres grundareal, og det er da ikke en rar fremtidsudsigt at have hængende over hovedet!

Jeg håber også, at når de Hundige-borgere, der følte sig trådt over tæerne, får tingene lidt på afstand, vil tænke tilbage på vores reaktion som værende naturlig grundet den generelt dårlige kommunikation fra kommunen og i særdeleshed fra førnævnte medlem af Byrådet. Det har som sagt aldrig har været vores mening at ødelægge noget for dem og deres bydel - og jeg håber oprigtigt, at de får alle deres ønskede visioner gennemført.

Derfor var denne udtalelse ang. nej-tak til beton-sti fra borgmesteren meget kærkommen - og jeg er glad for at vi i foreningen har været medvirkende til at han understregede dette så klart.

Vi følger selvfølgelig situationen.

fredag den 16. september 2011

Svar fra borgmesteren & nyt brev!

Så fik vi svar fra borgmesteren. Svaret kan du se ved at trykke her.

Svaret er langt fra tilfredsstillende - så vi har skrevet endnu et brev til ham (og Sydkysten), som du kan se her.

Kort fortalt passer alle hans svar ikke på vores spørgsmål (rækkefølgen er rodet). Desuden stiler han brevet til mig (Kasper) som enkeltperson, og ikke til os allesammen som forening (selvom jeg udtrykkeligt havde skrevet "på vegne af foreningen" i følgebrevet). Bestyrelsen har allesammen været inde over brevet - selvom det er mig, der har afsendt det. Desuden er der til sidst i hans brev en sjov passage, som jeg selv synes I skal have fornøjelsen af at læse.

Det virker som om, at Hans slet ikke kan forstå, at der er nogle (fornuftige) mennesker, som synes at Greve Kommunes proces omkring stranden er mærkelig og derved skaber utryghed. Vi må jo til stadighed prøve at gøre manden opmærksom på, at det er tilfældet.

Nu glæder vi os til at få svar på vores sidste brev.

tirsdag den 6. september 2011

Åbent brev til borgmesteren

Følgende brev er i dag sendt til raadhus@greve.dk samt sydkysten.red@sn.dk.

Greve Kommune

Rådhusholmen 10
2670 Greve

att.: Borgmesterkontoret

Kære Borgmester

Greve Kommune har planer om tiltag, der berører Greve Kommunes kystlinje.

Det første tiltag var en invitation til inspirationstur til Amager Strandpark, hvor kun ganske få var mødt op.

Efterfølgende var der inviteret til borgermøde den 24. august i Portalen, hvor der mødte et stort antal borgere op.

Informationsmødet indeholdt blandt andet et indlæg fra Dan Borgen Hasløv fra Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, som talte i meget bløde vendinger og meget ukonkret. Der blev ikke informeret om, hvad der var målet ud over at gøre stranden mere attraktiv.

Mødets forløb afdækkede blandt andet:
 • at borgerne var uforstående overfor måden projektet blev introduceret på


 • at borgerne ikke så noget større behov for tiltag, bortset fra løbende fjernelse af fedtemøg

 • at borgerne ønskede at bevare naturstranden som den var

Forløbet har medført etablering af "Foreningen Køge Bugt Naturstrand", som allerede fra starten har modtaget stor tilslutning og opbakning. Årsagen til dette er stor usikkerhed om, hvad der reelt set er Greve Kommunes intentioner og 
hvad omfanget af projektet er. Det har resulteret i en række spørgsmål, som foreningen venligst anmoder Greve
 Kommune om at belyse:


 1. Er der lavet nogen behovsanalyse, som retfærdiggør de planlagte investeringer?

 2. Hvad var formålet med besøget på Amager Strandpark? Hvis det skulle være til inspiration, ville det være rart at 
vide, hvilke elementer fra Amager Strandpark, Greve Kommune vil fremhæve.
 3. Hvorfor brugte Greve Kommune ikke informationsmødet til at give nogle konkrete eksempler på, hvad man
 ønsker at få gennemført?

 4. Hvad er omfanget og indholdet af Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard opdrag? Et højt specialiseret
 landskabsarkitektfirma har vel fået en klart defineret opgave.

 5. Hvad er Greve Kommunes ønsker? Ønsker man sig etablering af laguner og indsøer, som rykker kystlinjen 
længere ud? Ønsker man at etablere dæmninger og betonanlæg og andre kunstige anlæg inspireret fra Amager 
Strandpark? Ønsker man gennemgående cykelsti, som medfører, at strandens brugere skal passe på 
motionscyklister i høj fart? Skal der etableres belysning til nye stianlæg?

 6. Har Hasløv & Kjærsgaard og Greve Kommune allerede lavet et eller flere skitseforslag til Greve Kyst inden
borgermødet i Portalen?

 7. Hvad er budgettet for projektet? Vi har kun fået at vide, at Greve Kommune har få penge til rådighed, hvilket i 
øvrigt gav mødets største bifald, da deltagerne ønskede at bevare naturstranden.
 8. Der verserer rygter om, at Greve Kommune har og vil søge meget store tilskud fra bl.a. fonde. Er dette
 tilfældet?
 9. Er den planlagte rydning af Granhaugen første trin til omdannelse fra naturområde til parkeringsplads?

 10. Hvorfor vil Greve Kommune lave planlægningen etapevis? Det ville vel være naturligt at se hele kommunens 
kystlinje i en sammenhæng? Borgermødet vedrørte kun Hundige-området. Det harmonerer ikke med, at Greve 
Kommune vil bruge første etape som retningslinje for udvikling af resten af kysten. Behovene i de forskellige 
områder kan jo variere.
Foreningen håber, at Greve Kommune kan bidrage med hurtige og klare svar på spørgsmålene, som optager mange 
borgere i kommunen. Hvis Greve Kommunes ambitionsniveau svarer til de beskedne ønsker, der kom frem på 
borgermødet, vil mange borgere kunne se roligt frem til det videre forløb. Det kunne tillige være formålstjenligt at give
 informationen til Sydkysten, så informationen kan nå så mange som muligt.
 Hvis Greve Kommune har andre planer, hvor Amager Strandpark skal være forbillede for større dele af kysten, vil det 
være yderst relevant at få dem klarlagt hurtigst muligt i starten af forløbet. Planer med eventuelle vidtgående
 konsekvenser for Greve Kommunes borgere bør lægges åbent frem.


Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand

http://www.naturstrand.dk

søndag den 4. september 2011

Stiftelse af foreningen (2/2)

19 personer havde valgt at bruge nogle timer af deres fredag aften på vores vigtige arbejde, og vi kunne derfor i god ro og orden stifte foreningen og vælge en bestyrelse. Jeg vil endnu engang rose de fremmødte for deres engagement, og opfordre resten af medlemmerne til at deltage næste gang -  det er bydende nødvendigt for at vi alle kan opnå hvad vi ønsker med denne forening.

Der var et par mindre ændringer til vedtægterne, som alle blev vedtaget enstemmigt. Disse nye, gældende vedtægter kan ses her. Bestyrelsen beslutter, hvordan vi overgår til de nye vedtægter mht. den administrative udfordring vedr. kontingent og husstand-stemmeret inden førstkommende generalforsamling.

Jeg, Kasper Hansen, blev enstemmigt valgt som formand. Min kæreste, Karina Schramm, blev enstemmigt valgt som næstformand. Resten af bestyrelsen vil snarest blive offentliggjort såfremt de ikke har noget i mod at deres navn ligger på hjemmesidens indlæg.

Vi har en masse tiltag undervejs - og der vil komme mere information omkring stiftelsesmødet på et senere tidspunkt. Nu skal referatet lige til godkendelse af deltagerne først.

Vi går en travl tid i møde!

Nye vedtægter

Vedtægter

Bemærk: Disse vedtægter er ikke længere gyldige. Såfremt du vil se de gældende vedtægter, skal du bruge menuen "Vedtægter" øverst på siden, eller trykke her.


Vedtægter for “Foreningen Køge Bugt Naturstrand” (Version 1.1)

§ 1 Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er “Foreningen Køge Bugt Naturstrand”.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands privatadresse.
§ 1.3 Foreningens hjemmeside er http://www.naturstrand.dk.

§ 2 Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at bevare Køge Bugts strandområder (dækkende fra Rammsvej i Greve til Engsvinget i Solrød) som en naturstrand.
§ 2.2 Foreningen er for begrænset tilførsel af sand på stranden.
§ 2.3 Foreningen er for bevarelsen af en rolig naturstrand, i balance med den øvrige natur og fauna både på land og i vand.
§ 2.4 Foreningen er for etablering af badebroer og/eller mindre omklædningsfaciliteter foran offentlig ejendom.
§ 2.5 Foreningen er for etablering af initiativer, der højner strandområdets værdi, såfremt disse placeres ud offentlig ejendom (havne, skove, forter osv.).
§ 2.6 Foreningen vil bl.a. arbejde for, at kommunen tager ansvar for forebyggelse af og/eller rydning af fedtemøg på stranden.
§ 2.7 Foreningen er imod etablering af kunstige bassiner (el.lign tiltag) på stranden, som gør, at den reelle kystlinje til Køge Bugt rykkes længere ud i Køge Bugt.
§ 2.8 Foreningen er imod kunstig etablering af stier på stranden.
§ 2.9 Foreningen er imod byggerier på stranden.

§ 3 Medlemsskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver myndig person, som tilslutter sig foreningens formål.
§ 3.2 Medlemmer, som opfylder § 3.1 og hvis husstand ikke betaler kontingent til foreningen, betegnes som “ikke-betalende medlemmer”.
§ 3.3 Medlemmer, som opfylder § 3.1 og hvis husstand betaler kontingent til foreningen, betegnes som “betalende medlemmer”.
§ 3.4 Hver kontingent-betalende husstand har én stemme, og kun myndige “betalende medlemmer” kan opstille til bestyrelsen.
§ 3.5 Personer, som indgår i kontingent-betalende husstand, men som ikke ønsker at være medlem af foreningen, kan skrifteligt meddele foreningen dette og vil derefter ikke figurere som værende medlem.
§ 3.6 Hvis et medlem modarbejder foreningens formålsparagraffer (§2), kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.
§ 3.7 Udtrådte og ekskluderede medlemmer har ingen andel i foreningens formue.

§ 4 Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest to uger før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer).
§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
§ 5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses forfald af to af enten formanden, næstformanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Køb større end 1.000 kr. skal skriftligt bekræftes af hele bestyrelsen. Køb under 1.000 kr. kan skriftligt bekræftes iflg. personsammensætning i § 6.1. 

§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages SOS Børnebyerne.

torsdag den 1. september 2011

Stiftelse af foreningen (1/2)

Så er tiden kommet; knald eller fald.

Foreningen skal officielt stiftes - indtil videre har jeg kørt den personligt med hjælp fra min kæreste. Jeg glæder mig rigtigt meget til at se om der, blandt alle vores medlemmer, findes folk som har det 'drive' vi har brug for, for at kunne ruske kommunen til fornuft. Vi har en masse arbejde foran os - men det er arbejde som både er spændende og relevant; det handler om natur & miljø og om vores lokalområde. Mere relevant kan det vel næppe være?

Hvad er det så jeg kan overdrage til en bestyrelse i morgen til stiftelsesmødet? Det er en forening som allerede har fået en del eksponering i lokalaviserne og som er kommet på manges læber rigtigt hurtigt. Det er både min kæreste og jeg stolte over. Det er en forening som allerede har opbygget et netværk indenfor lokalsamfundet i Greve - og så er det en forening som nu tæller mere end 50 medlemmer - det er over 2,6 medlem per dag siden jeg d. 19. august skrev det første forslag til vedtægter. Det er en "sund" forening - også økonomisk - som en ny bestyrelse kan få tøjlerne til. Jeg har brugt ca. 300 kr. på fotokopier og ca. 100 kr. på vores nye, flotte domæne-navn "www.naturstrand.dk" (det er en pris per medlem på under 8 kr.).

Det er en forening som har formået at blive hørt blandt Greve Kommunes borgere - i hvert fald hvis man skal se på fremmødet på borgermødet d. 24. august i Portalen, hvor der var rigtigt mange som sagde, at de kom fordi de havde set min oprindelige skrivelse ang. "beton-strand".

Derfor er Foreningen for Køge Bugt Naturstrand en forening som jeg både håber, og regner med, kan gøre en stor, positiv forskel for os allesammen. Vi vil ikke have beton-veje, bygninger eller andet på vores strand. Vi vil ikke acceptere, at nogle få politikere tror, at man tiltrækker flere borgere til kommunen - ved at beton-ificere og kontrollere udseendet på vores i forvejen skønne strand. Vi vil have deres opmærksomhed, og have dem til at forstå, at man ikke får en bedre kommune af at plastre stranden til med kunstige stier, lygtepæle, skraldespande osv. Hvis Brian Hemmingsen, Hans Barlach, Brigitte Klintskov Jerkel eller nogle af de andre i vores Byråd synes at det ville være flot med sådan en kunstig betonstrand - så synes jeg, at de skulle flytte til Amager, så de kan lege på Amager Strandpark. Når de så har leget færdig og har lyst til at være nær naturen, sandet, klitterne, blæsten, skvulp og stilheden, kan de jo vende tilbage til Greve. På den måde kaster de heller ikke sig selv, eller os, ud i flere dyre 'projekter' - nu hvor tiden er til, at Greve Kommune skal spare penge.

Det ville vi, og stranden, nok have det bedre af.

Det bedste hilsner,

Kasper Hansen
Stifter.
Opstiller til bestyrelsen

torsdag den 25. august 2011

Sidste nyt, bl.a. referat samt jeres strandønsker

Kære "nabo"

Jeg vil gerne starte med at takke dig for din interesse i dit lokalområde og vores allesammens største aktiv; vores dejlige naturstrand! Hvis du var med til mødet i går, kan jeg blot sige; godt gået! Hvis du gik glip af det, så forspildte du en stor chance for at forsvare vores dejlige naturstrand her i Greve Kommune. Under alle omstændigheder håber jeg at du møder op d. 21. september kl. 19:00 til 21:30 i Portalen - ikke mindst fordi der her vil blive truffet generelle beslutninger, som ikke umiddelbart senere kan omgøres. Brian Hemmingsen sagde selv, at hvis et af forslagene f.eks. var en cykelsti på stranden, ville man godt kunne træffe en principiel beslutning om, at hele eller dele af resten af stranden ned til Solrød også skulle have en cykelsti på stranden. Derfor er det enormt vigtigt, at vi sammen holder kommunen fast på vores ønsker, ligesom det er enormt vigtigt, at vi møder op til disse borgermøder for stranden - også selvom det ikke lige er “dit” stykke strand.

Vi var en del, der var forvirrede over indbydelsen fra Greve Kommune, og nogle følte sig endda ført bag lyset. Hvorfor var det nødvendigt at deltage i dette borgermøde, når det nu kun handlede om Hundige Strand? Til det kan jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at vi var så mange fremmødte, selvom det måske ikke handlede lige præcis om "dit" stykke strand. Det viser, at vi har ben i næsen og vil kæmpe for at beholde vores strand som naturstrand. Jeg vil gerne skrive et indlæg om Greve Kommunes information (eller mangel på samme) vedr. planlægning af strandudviklingen for hele Greve Kyst, så vi sammen kan fortælle kommunens folk, at det bare ikke er godt nok - og give dem forslag til, hvordan de kan gøre det bedre fremadrettet. Jeg har derfor prøvet at få fat i både Brian Hemmingsen og Lars Vestergaard, som jo også var til stede i Portalen. Det har ikke været muligt for mig at træffe dem telefonisk i dag. Jeg ville ellers gerne spørge dem, hvorfor deres indbydelse på Greve Kommunes hjemmeside ikke tydeligt beskriver planen med at de har delt kysten op i flere stykker og at dette var første fase i en række. Som minimum forventer jeg af kommunen, at den fremtidige planlægning bliver tilgængelig og beslutningsprocesserne gennemsigtige, så vi alle har en chance for "blande os i debatten", ganske som vi må gå ud fra, at kommunen ønsker. Derfor vil resten af dette indlæg ikke handle om manglen på kommunikation om planerne for udvikling af stranden, men istedet om selve borgermødet og forslagene. Jeg vender tilbage til dette emne i et senere indlæg.

Mødet i Portalen startede med en velkomst af Brian Hemmingsen med et lille slideshow. Brian Hemmingsen var hurtig til at pege ud, at han da "også læser Sydkysten" og i den forbindelse kunne berolige os allesammen med,at det altså kun handlede om stranden ved Hundige Havn - selvom han startede med at fortælle om Greve Kommunes 8 km lange strand og denne strækning også står nævnt i kommunens indbydelse på nettet. Det kommer jeg som sagt tilbage til i et senere indlæg. Efter Brian Hemmingsens indlæg kom Lars Vestergaard med et indlæg, og dernæst var det Dan Borgen Hasløvs (ejeren af tegnestuen bag Amager Strandpark) tur til at fortælle om "den gode strand". Hvad der hurtigt stod klart for mig var, hvordan hans billedemateriale var støvsuget for beton! Der var nogle billeder fra Amager Strandpark, men de var taget fra vinkler, så man ikke kunne se hverken de høje lygtepæle, betonpromenaden eller de store strandstationer. I stedet havde Dan valgt billeder af f.eks. en ældre mand i badekåbe på sin cykel, legende børn, en lille-bitte badebro med stenfliser, to unge solbadende piger under en stråparasol, flotte drager i vinden osv. Om hans materialevalg havde været det samme uden vores allesammens foregående debat om beton-strand skal jeg lade være usagt. Efter Dans indlæg blev vi budt til borderne - der var dækket op med et stort udprint af et satellit-billede af Hundige Havn og en del af stranden cirka ned til Hejrevej - altså der, hvor vores borgmester bor.

Vi gik derefter til bordene - og folk begyndte deres arbejde med at brainstorme løsninger til, hvordan havnen og stranden kunne se ud. Jeg vil her godt undskylde min manglende deltagelse overfor "min gruppe" - der var mange borgere, der gerne ville snakke med mig ang. foreningen, så jeg fik ikke rigtigt deltaget. På den anden side ville jeg heller ikke komme med en masse idéer, som måske kunne misfortolkes som at det var Foreningen for Køge Bugt Naturstrands forslag! Derfor holdt jeg mig også med vilje i baggrunden i denne fase. Jeg mener, at tilliden til foreningens kerneområde (naturstrand) vejer tungere end at brainstome idéer - og jeg håber, at du er enig med mig.

Efter brainstormningen ved bordene gik vi tilbage, og hver gruppe skulle præsentere deres idéer. Lad mig lige sige, at der var en masse  fantastiske forslag fra borgerne - det var virkelig godt af jer allesammen. Mange af de samme emner gik igen og igen, hvilket jo sender et klart signal om hvad vi har brug for.

Mest påfaldende var det, at fra alle de borgere, der var tilstede var der, som jeg husker det, ingen forslag der, lavede om på vores strand!

Borgernes ønske på mødet kan derfor opsummeres til; hold nallerne fra vores naturstrand! Og da jeg bl.a har sendt dette indlæg til Dan Borgen Hasløv, håber jeg at han bider mærke i dette.

Jeg har tilladt mig at skrive en liste over idéerne som jeg husker det, i prioriteret rækkefølge udfra mine observationer af hvor tit forslagene blev nævnt og hvilken reaktion de fik i salen. Grunden til, at jeg har gjort dette er, at min erfaring indenfor projektarbejde siger, at hvis ingen tager referat, kommer der ikke nødvendigvis noget godt ud af mødet. Folk glemmer hvad der blev sagt, og gode idéer falder til jorden. Kommunen har jo vores forslag - som nu vil blive fortolket af Dan og hans tegnestue. Desuden er det rart at kunne have denne liste i hånden til mødet d. 21. september kl. 19:00 til 21:00 i Portalen - så print eventuelt allerede indlægget ud nu, og put det i din kalender så du husker det til mødet.

Den gruppe jeg sad med i, havde en rigtigt god pointe; hvorfor skal stranden udvikles? Hvad ligger til grund for dette ønske? Hvor er behovsanalysen? Spørgsmål, som vi ikke kunne få svar på. Vi var mange, der synes det var lidt spøjst, at "stranden skal udvikles" i en tid hvor kommunen skal spare! Jeg hørte omtalt, at Greve Kommune skal spare 40 millioner kroner, så jeg kunne ikke rigtig forstå, at der skulle være råd til at have en tegnestue til at lave strandforslag uden en gennemarbejdet behovsanalyse.

Hermed de af mig observerede ønsker fra borgerne i Greve Kommune:
1) Det største bifald blev givet til forslaget om at beholde vores naturstrand som naturstrand! Det er vi enige om! Desuden var der stor applaus, da det blev nævnt, at der ikke var de store penge i kommunekassen til nye strandtiltag - hvilket senere fik borgmester Hans Barlach til at sige at det var første gang han hørte at borgerene var glade for mangel på penge i kassen.

2) Fedtemøg! Situationen er uholdbar. Vi vil have rengjort stranden eller have stoppet tangen/ålegræsset i at skylle op på vores kyst og blive liggende. Borgmester Hans Barlach indrømmede, at det bare "ikke var godt nok" mht. rengøring af stranden. Han kom dog ikke ind på, hvad han har tænkt sig at gøre ved det, eller hvem der er udpeget som tovholder for at få gjort noget ved situationen. Det kunne tydeligt mærkes i lokalet, at folk først og fremmest ville have, at kommunen tog dette problem alvorligt og fik det løst, inden de kastede sig ud i en "udvikling af stranden". Det giver vel også god mening - for hvorfor lave en masse udvikling og dyre initiativer - hvis der stinker, der hvor man skal opholde sig?

3) Forbedre eksisterende områder i stedet for nye tiltag.

4) Gør høfterne brugbare! Her tænkes på høfterne, der gør havneudløbet. Der var bred enighed om, at man gerne så, at høfterne blev gjort adgangsvenlige. Ønsket var, at disse skal fungere som helårsbadebroer, og derved også glæde vinterbaderne. Omklædnings-igloer/huse blev nævnt, så man kunne hoppe i badetøjet i ly af elementerne. Desuden blev der nævnt, at man også kunne have nogle muligheder for kajakroere ved høfterne. Høfterne blev desuden også nævnt i forbindelse med handicappede og gangbesværede mennesker. Bænkfaciliteter blev også efterspurgt.

5) Flere badebroer og gerne helårsbadebroer. Hertil vil jeg lige nævne, at det selvfølgelig er teknisk muligt at etablere badebroer, som ikke skal tages op hver vinter og sættes i hver sommer. Men der kræver måske nok, at andre materialer end træ skal bruges. Bænkfaciliteter blev også efterspurgt.

6) Adgangsforholdene til stranden kan forbedres. Der var mange konkrete forslag til, hvordan dette kunne gøres. Fælles for dem alle var, at den strækning borgerne ønskede at forbedre, var fra stationen til havnen på den ene eller anden måde. Der var også folk, der nævnte forbedring/etablering af den sti der går ved engstykket sydvest for havnen - den er åbenbart løbet tør for grus?

7) Generel udvikling af de offentlige områder. Det vil bla. sige havnen og det stykke jord, som bliver kaldt Hundige Park. Borgmester Hans Barlach sagde, at Greve Kommune er i kontakt med Københavns Kommune om et køb af dette grønne område.

De næste punkter var også forslag jeg hørte, men de står i tilfældig rækkefølge, da det var svært at tælle, hvor tit de blev nævnt (fordi de ikke blev nævnt så tit som ovenstående punkter):

Ønske om opmålte løberuter i byen og i havnen.
Ønske om bold-/tennisbaner på havnen og engstykket sydvest for havnen.
Ønske om små "oaser" i engstykket sydvest for havnen - en slags naturoplevelse.
Træningsområde til surfere og kajakroere i Lille Vejlesø.
Forbindelse mellem Lille Vejlsesø og Hundige Havn.
Fældning af træer, så man kan se direkte ned på vandet fra stationen (jeg bliver her nødt til at sige, at jeg synes, at det er et knap så godt forslag - jeg ville personligt hellere se evt. et stort skilt i bymiljøet ved stationen, der viser stranden på en god dag, med en pil:"Stranden Den Vej" - i stedet for at tage livet af træerne).

Det var hvad jeg fik ud af mødet i går. Jeg håber, at I hver især vil snakke med venner, bekendte, naboer, genboer, bageren og alle de andre om foreningens mål om at bevare vores naturstrand som naturstrand. Vi var stærkt repræsenteret i går til mødet - og det skal vi blive ved med at være. Vi har brug for medlemmer og frivillig arbejdskraft til omdeling af sedler og til at interessere sig for foreningens arbejde.

De allerbedste hilsner

Kasper Hansen
kbhdk1976@gmail.com

Foreningen for Køge Bugt Naturstrand
http://naturstrand.blogspot.com/

onsdag den 24. august 2011

Skæbnedagen!

Så er det i aften kl. 19:30 i Portalen, at Greve Kommune har inviteret til møde ang. stranden. Jeg vil endnu engang opfordre alle borgere med en mening om stranden - uanset om den er i foreningens interesse eller ej - til at deltage i mødet i aften.

Jeg synes denne vigtige dag er en god dag til at komme med en status på vores forening.

Vi har fået ca. 50 medlemmer i alt, som dækker både aktive og passive medlemmer. I de sidste mange dage har jeg snakket med rigtigt mange engagerede borgere om stranden, og om andre projekter i kommunen, som borgerne interesserer sig for. Folks reaktion har været overvældende positiv - det er strømmet ind med støtte, gode idéer og tilbud om hjælp, og jeg har haft nogle rigtig gode samtaler med mange interessante mennesker.

Alt dette har bekræftet mig i, at jeg bestemt ikke er den eneste, der er utryg ved Greve Kommunes fremtidsplaner for vores strand - og derfor er det rasende vigtigt at netop du kommer til mødet i aften og giver din mening til kende.

Mht. foreningens videre fremfærd, har vi nogle udeståender;

 1. Stiftelsesmøde - alle betalende medlemmer bliver inviteret på mail - og kan stille op til bestyrelsen
 2. Foreningskonto - jeg venter på Basisbank - papirene er sendt med al den dokumentation de kræver - alle indbetalte kontingenter overføres til denne konto, så snart den er oprettet
 3. Greve Byråd - hvem støtter vores synspunkter i Byrådet?

Jeg arbejder for at få disse tre punkter klaret hurtigst muligt.

På gensyn i aften i Portalen!

lørdag den 20. august 2011

10 timers uddeling af "flyers"

Det var bare dejligt vejr i Køge Bugt i dag, og den kunne næppes bruges bedre end at dele flyers ud i vores dejlige kvarter. Vi var to personer der var på gaderne i 6 timer hver (inkl. en selvbetalt frokost på Jespers Madhus - som iøvrigt var rigtig lækker) - så vi delte ud i ca. 10,5 time effektivt ialt.

Nedenstående kort viser vores samlede arbejde for begge store uddelingsdage.Vi håber stadig på hjælp fra jer andre! Print foreningens flyer ud, den ligger på forsiden af hjemmesiden i højre side under "Reklame materiale".

Nu vil vi holde fri resten af lørdagen.

Rigtig god weekend.

fredag den 19. august 2011

De sidste dages status

De sidste dage har været travle - vi har fået de første betalende medlemmer og en del gratister. Det er vi allesammen selvfølgelig meget glade for. Vi har også uddelt de første "flyers" og ansøgt om en foreningskonto, så der kommer styr på det økonomiske aspekt i vores forening. De næste dage byder på endnu mere af det samme; omdeling af tryksager. Så hvis du kunne tænke dig at hjælpe, så skriv en mail til mig (kbhdk1976@gmail.com).

Vi har også fået et enkelt surt opstød, som jeg lige synes jeg vil dele med jer - om ikke andet så for underholdningsværdien. Jeg fjernet personens navn - men personens identitet er mig kendt. Jeg har skrevet mine kommentarer med rød skrift, resten er personens email til mig.Til Kasper Hansen

Lad mig lige gøre det klart: Vi er ikke naboer. 
Jeg går ud fra, at du hentyder til indledningen på min "flyer", hvor jeg skriver Kære "nabo" - jeg mente, at ordet nabo i anførelsestegn var nok til at vise, at vi ikke er rigtige naboer - så jeg giver dig ret; vi er ikke naboer, vi er "naboer".

[Her har jeg fjernet 3 afsnit hvor borgeren giver sin personlige mening om hvorfor Greve Kommune havde inviteret sine borgere til "inspirations-turen"]
Dernæst er det Greve Nord, Hundige, Køge Bugt Strandpark, der er kunstigt anlagt,  det drejer sig om, så bland dig udenom.
Siden du har tilladt dig at sende denne smøre til mig samt Hans Barlach - borgmester for Greve Kommune - kan det tyde på, du ved noget mere om projektet end os andre. For jeg mindes ikke at have fået denne information. Desuden henviser den officielle indbydelse fra Greve Kommune (som kan ses her) til både "Greve Kommunes strandområde", "otte kilometer strand" samt at på det sidste borgermøde d. 21. september "præsenteres og diskuteres kommunens helhedsplan for Greve Kyst". Så nej, jeg vil ikke blande mig udenom - men fortsætte med at få flere folk til at involvere sig i deres lokalområde.

Der var en dame, der var med på turen, der gjorde det klart, at man ikke ønskede indblanding fra folk, der ikke boede i området. Det fik du vist ikke fat i.
Selv hvis det var tilfældet - hvilket jeg tvivler på - har jeg ret til at have min mening som enhver anden, og bruge mine demokratiske rettigheder.

Du udformer desuden dit brev som om det var noget odiøst kommunen var ude i. Meget ubehageligt.
Nej - hvad der er ubehageligt, er din tone i dit brev til mig. Desuden har ingen andre indtil videre givet udtryk for, at der var noget ubehageligt i mit brev (tværtimod har jeg fået indmeldelser og positive tilkendegivelser!) - det er kun dig ud af foreløbig 337 omdelte sedler. Bare lige så du ved det.

Vi har i år siden St. Hans, lidt af en frygtelig stank fra stillestående regnvand opsamlet på den kunstigt anlagte  strandeng, samt det sædvanlige opskyllede fedtemøj.
Det er jeg ked af på dine vegne. Som du kunne have læst i mit forslag til vedtægterne, skrevet bagpå den skrivelse du fik i din postkasse, er en af vores formåls-paragraffer netop at arbejde for løsninger på fedtemøg-problemet. Hvis jeres del af stranden (ved strandengen) har behov for særlige tiltag - er det vel netop smart at melde sig ind i en forening med andre borgere, der arbejder for at forbedre naturstranden ?

Hvis man ved hjælp af lidt indpumpet sand og ændring af kystforløbet kan forbedre situationen, så skal man selvfølgelig gøre det.
Nu er der næppe tale om "lidt indpumpet sand" - men anseelige mængder i store anlægsprojekter. Og man skal selvfølgelig ikke bare ændre kystforløbet - det kræver miljøanalyser og råd fra eksperter i vandmiljø - og jeg er helt tryg ved Greve Kommunes håndtering af dette. Jeg ved, at kommunen ikke tager let på "sin strand" - og jeg er også meget glad for opmærksomheden og ønsket om at udvikle strandområdet. Hovedformålet for "Forening for Køge Bugt Naturstrand" er at finde ligesindede mht. modstand mod at etablere en Amager Strandpark-lignende løsning i Køge Bugt (fra Rammsvej til Engsvinget) - derved ikke sagt at det er det, Greve Kommune planlægger.
Det vil øge de herboendes livskvalitet og gøre vores ejendomme mere værd.
Det vil vi begge gerne opnå - vi har bare forskellige måder at håndtere det ønske på.

Så kan du og dine få lov til at beholde den stinkende natur for jer selv.
Jeg siger mange tak - følger der et skøde med ?

Medmindre personen bag brevet skriver noget af reel værdi for os i foreningen, vil jeg undlade at bringe den fremtidige korrespondance - så det var alt til smilebåndene i denne omgang.

onsdag den 17. august 2011

337 sedler uddelt

I dag var jeg rundt og dele sedler ud til vores "naboer" - jeg har lavet nedenstående oversigtskort, som viser hvem der burde have fået en seddel i deres postkasse i dag.

Jeg fortsætter uddelingen snarest.

Såfremt du ikke har fået sedlen, kan du downloade den her.

lørdag den 13. august 2011

Inspirations-tur til Amager Strandpark

Greve Kommune har igangsat en eller anden proces omkring Køge Bugts strandarealer - her er det officielle indlæg på Greve Kommunes hjemmeside - og min kæreste og jeg troppede derfor op til inspirationsturen på Amager Strandpark for at høre, hvad vi som borgere har at se frem til.

Til stede var Borgmester for Greve Kommune Hans Barlach, tre repræsentanter fra Hasløv & Kjærsgaard (tegnestuen bag Amager Strandpark) bla. ejeren Dan Borgen Hasløv, formanden for Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg Brian Hemmingsen, et par andre kommunal-ansatte jeg ikke fik fat i navnene på samt ca. 15 borgere.

Vi blev guidet af Dan Borgen Hasløv, som fortalte os om tilvejebringelsen af Amager Strandpark - hvilket var ganske sjovt for en som mig, der legede som knægt på "den gamle Amager Strand".

Jeg spurgte et par af kommunens folk et par gange om den videre proces, og her var hvad jeg fik af vide;

Der vil blive holdt 2 borgermøder;

1) Det ene skal være workshop-agtigt, hvor man skal sidde og brainstorme og skrive idéer ned til hvad man kunne tænke sig.
2) Det andet skal man diskutere de valgte forslag (jeg går ud fra det er Kommunen/Borgmesteren der suværent bestemmer, hvilke forslag, der skal vælges - de nævnte i hvert fald intet om hvilke forslag der vil blive valgt).

Vi fik også af vide, at der vil blive truffet principielle beslutninger allerede på 1. borgermøde, som der ikke senere kan laves om.

Denne korte proces sammenholdt med informationen om, at principielle beslutninger ikke kan laves om, har fået mig til at tænke over, hvad vi kan risikere, såfremt vi ikke involverer os i denne proces; vi kan i værste fald risikere, at Køge Brugts strandarealer bliver lavet om fra rolig naturstrand til opdæmmet kunstig strand, med massive beton-elementer (ála Amager Strandparks strandstationer), som du kan se eksempler på nedenfor.
Amager Strandpark
Amager Strandpark
Tag ikke fejl; jeg synes Amager Strandpark er flot og dejlig at besøge. Men jeg ønsker IKKE, at Køge Bugts naturstrande på nogen måde skal ligne Amager Strandpark.

For at have et sted at ytre mine meninger omkring dette emne, har jeg derfor startet denne hjemmeside. Jeg har desuden skrevet et forslag til vedtægter for "Foreningen for Køge Bugt Naturstrand", som jeg mener bør dække området fra Rammsvej i Hundige til Engsvinget i Solrød Strand - dette kommer dog an på forslag fra foreningens fremtidige medlemmer.

Foreningen skal bla. arbejde for bevarelsen af vores naturstrande og imod strandstationer og promenader i beton - dette er præciseret i vedtægterne.

Husk; alt kan ske i politik! Derfor betaler det sig tit at være på forkant med udviklingen - specielt hvis borgerne kun har begrænset tid til at sætte sig ind i tingene OG projektet "lugter lidt af prestige".

Køge Bugts naturstrande er rolige og dejlige, et sted man er forbundet til naturen som den er, uden store beton-plader og store beton-bunkers; lad os beholde den sådan - meld dig ind i dag og støt foreningens arbejde.

Vedtægter

Vedtægter for “Foreningen for Køge Bugt Naturstrand” (Version 1.0)
Bemærk! Disse vedtægter er ikke de gældende. De gældende vedtægter kan ses her.

§ 1 Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er “Foreningen for Køge Bugt Naturstrand”.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Greve Kommune.
§ 1.3 Foreningens hjemmeside er http://naturstrand.blogspot.com.
§ 2 Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at bevare Køge Bugts strandområder (dækkende fra Rammsvej i Greve til Engsvinget i Solrød) som en naturstrand, specielt mhp. § 2.2 til § 2.5.
§ 2.2 Foreningen er imod at kystlinjen ud for privat beboelse bliver rykket ud i havet.
§ 2.3 Foreningen er imod at der sker opdæmning af strandmateriale ud for privat beboelse til etablering af kunstige bassiner, som gør, at den reelle kystlinje til Køge Bugt rykkes ud i havet.
$ 2.4 Foreningen er imod etablering af promenade på stranden.
§ 2.5 Foreningen er imod byggerier (såsom kiosker, fastfood-forretninger osv.) på stranden.
§ 2.6 Foreningen er for bevarelsen af en rolig naturstrand uden skæmmende bygninger og beton-konstruktioner.
§ 2.7 Foreningen er for at kommunerne skal indsamle fedtemøg, kompostere dette og give det gratis til kommunernes beboere.
§ 2.8 Foreningen er for at kommunerne skal vedligeholde og rengøre stranden som en ren naturstrand.
§ 2.9 Foreningen er for etablering af badebroer og/eller badeanstalter - såfremt placeringen af disse er godkendt af lokalområdets beboere.
§ 2.10 Foreningen er for etablering af initiativer, der højner strandområdets værdi, såfremt disse ikke placeres ud for privat beboelse.
§ 3 Medlemsskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som tilslutter sig foreningens formål og som privatperson ejer en helårsgrund i Greve Kommune eller Solrød Kommune.
§ 3.2 Medlemmer, som opfylder § 3.1 uden at betale kontingent til foreningen kaldes herefter “passive medlemmer”.
§ 3.3 Medlemmer, som opfylder § 3.1 og betaler kontingent til foreningen kaldes herefter “aktive medlemmer”.
§ 3.4 Hvis et medlem modarbejder foreningens overordnede formål, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.
§ 3.5 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.
§ 3.6 Udtrådte eller udelukkede medlemmer har ingen andel i foreningens formue.
§ 4 Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest to uger før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 4.5 Kun “aktive medlemmer” (jf. § 3.3) har stemmeret.
§ 4.6 Kun “aktive medlemmer” (jf. § 3.3) kan opstille til bestyrelsen.
§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 3 (eller 5) medlemmer, afhængigt af tilslutning.
§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.
§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive
§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages SOS Børnebyerne.