søndag den 25. september 2011

Formandens reaktioner på 2. borgermøde i PortalenSe referatet fra 2. borgermøde her.

Lad os tage det sure først; vi har skabt ”fjender”! Ikke umiddelbart fra politisk side - det er de nok for professionelle til - men af nogle af vores Hundige-naboer. Der er folk, der anser os som en stærkt negativ gruppering, som har ødelagt kommunens forsøg på at indgå en dialog omkring forbedringer for dem, der bor i Hundige. Dette har gjort stærkt indtryk på mig - og det mener jeg også det bør gøre på jer. For var det meningen? Man kan jo ikke være venner med alle, men ligefrem at ødelægge noget for nogle andre er ikke noget, jeg ønsker at have siddende på mig. Jeg mener personligt ikke, at vi har ødelagt noget som helst - og det er jo også tydeligt at se i Dan B. Hasløvs materiale; det er spækket med “visioner” - både ting, som man kan genkende fra første borgermøde - men så sandelig også ting, som overhovedet ikke har været nævnt på noget tidspunkt af nogen borger! Men det ændrer ikke på, at andre borgere har fået den opfattelse af os - og det er sagens kerne her - for det er selvfølgelig uholdbart!

Her er fællesnævneren for kritik af os;

  • Usaglige argumenter
  • Uartikulerede udbrud og højtråbende opførelse
  • Negativitet
  • Imod alt nyt

Nu er det tid til selvransagelse! Er vi kommet med usagelige argumenter? Var vi uartikulerede og højtråbende på borgermøde(rne/t)? Har vi fremtrådt negativt? Er vi virkelig imod alt nyt?

Det står krystalklart for mig, at vi ingen kampe vinder ved at skabe sådan et image - også selvom vi måske ikke synes, at nogle eller alle punkterne er sande. Vi har mistet sympati for vores forening pga. vores opførsel, hvilket er uholdbart og ærgeligt.

Derfor bliver vi nødt til at ændre os - og vores kommunikation - og det kan kun gå for langsomt.

Mht. at være usagelig, komme med uartikulerede udbrud og opføre sig højtråbende er det noget, vi alle burde kunne tage afstand fra. Når jeg skriver “burde”, er det fordi jeg selv lod mig provokere, da Dan Hasløv præsenterede sin “kyststi”. Han sagde: “Mange trak denne frem ved sidste møde”, men hvad manden må have misforstået, var, at den blev trukket frem igen og igen pga. modstand mod denne løsning og ikke som et ønske. Derfor opfattede jeg det som en direkte løgn - og lod forsamlingen vide, at det altså ikke var tilfældet (dog uden at råbe). Senere spurgte jeg i forsamlingen, hvor mange, der havde ønsket denne kyststi og talte 8-9 hænder ud af de små hundrede fremmødte - hvilket jo siger noget (ikke særligt positivt) om objektiviteten af Hasløv & Kjærgaards tegnestue.
Men altså, selvfølgelig skal vi alle opføre os ordentligt og ikke råbe af nogen som helst. Vi må pænt vente, til det bliver vores tur, hvor vi kan fremføre vores synspunkter på en stille og rolig måde - og gerne med et glimt i øjet. Det andet duer simpelthen ikke. For at understege min bekymring omkring dette kan jeg fortælle, at det under og efter mødet stod klart for mig, at vores opførsel kostede opbakning. Det tager jeg som værende negativt for foreningen, og derfor modarbejdende i forhold til vores formålsparagraffer. Derfor; hold en god tone, vær glad for, at vi trods alt bliver hørt og prøv at være positiv, saglig, behersket og kom ikke med larmende udfald. Dette gælder selvfølgelig alle, også medlemmere af bestyrelsen.

Mht. at være negativ og imod alt nyt er der flere ting der er galt her. Jeg er f.eks. for renere badevand! Jeg er for etablering af kunstige rev ude i bugten, der kan tiltrække dyreliv og dykkere. Jeg er for en god renholdelse af stranden. Personligt var jeg også for mange af de ting der kom frem på det første borgermøde mht. idéerne omkring Hundige Havn - men af respekt overfor Hundige-borgerne har jeg ikke udtalt mig om disse punkter, det er jo ikke mig der bor der og jeg vil derfor heller ikke vil blande mig i det. Det tror jeg dog desværre ikke, at nogen af de utilfredse Hundige-borgere lagde mærke til. Desværre er det sådan, at mange af de ting jeg er for, ikke kan indviges af en kreds af politikere. Der er ingen snore, man kan klippe. Eller første spadestik, der skal tages. Derfor appellerer mine umiddelbare forslag måske ikke til vores politikere? Det er måske ikke vildt nok - ikke ambitiøst nok?

Ok - det var nok af det sure for denne omgang.

Nu til det søde!

I forhold til ovenstående synes jeg, at vi allesammen skal starte vores egen lille for-brainstormning inden det er vores “tur i møllen”.

Derfor opfordres I alle til at sende jeres ideer og/eller forbedringsforslag til mig og/eller bestyrelsen.

Jeg lægger ud med følgende positive forslag som emmer af nytænkning. Og i hvert fald nogle af dem kan også indviges på normal politisk vis;


BadevandskvalitetBadevandskvaliteten skal højnes! Der skal fuld dokumentation af, og fokus på, alle rensningsanlæg i Køge Bugt. Der bliver nogle gange lukket urenset spildevand direkte ud i bugten - det er det, vi bader i - når anlæggene har kapacitetsproblemer.

Hvordan undgår/mindsker vi kapacitetsproblemerne?

Hvor tit bliver der lukket urenset spildevand ud?

Kan vi forlænge udløbet fra nuværende ca. 700 meter fra kysten til længere ud - og hvor meget vil det koste, og hvad vil effekten være?

Kan vi gøre andre ting for at højne kvaliteten af vandet?
Kunstige revRev lokker dyreliv til og hjælper til at binde næringsstoffer i havdyrs skeletter, skaller osv., hvilket jeg har forstået i sidste ende har en positiv effekt på fedtemøget. Desuden er det godt for fritidsdykkere - hvilket også tiltrækker mennesker til stranden! Og så er det jo også bare dejligt, at der er naturligt liv i vores bugt!

Er der foretaget undersøgelser/observationer af positive effekter af rev?

Kan man søge midler til etablering af rev?

Hvad med kunstige rev, evt. i form af gamle skibe, fly osv.?
PiersHvorfor kan vi ikke etablere piers i Køge Bugt - som man har det i England, Holland, USA mv.? Jeg mener, at jeg kan forsvare dette forslag jf. vores vedtægt § 2.5. De skal selvfølgelig laves sobert og så de passer til os - men det kunne måske være en løsning, som passer bedre til os end at rykke kystlinjen flere hundrede meter ud i bugten og etablere indsøer foran folks private ejendom. Piers’ne skal selvfølgelig placeres foran offentlig ejendom.

Et driftigt medlem af foreningen har allerede sendt dette forslag til Greve Kommune. Yderligere materiale fra medlemmet kan ses her og her.


Udover ovenstående forslag (som pt. er under behandling i bestyrelsen) er der også mere til den søde tand... Vi fik den opløftende oplevelse at se og høre vores borgmester, Hans Barlach, stå på scenen foran de mange fremmødte borgere og sige “Jeg forestiller mig ikke en betonsti fra Hundige til Solrød - de tanker har vi slet ikke haft!”. Så ikke nok med, at Hans virker afvisende overfor en sådan løsning, så satte han også Brian Hemmingsen, 1. viceborgmester og medlem af byrådet, overordentligt på plads. Brian er nemlig en direkte årsag til mange medlemmers negativitet i hele den her proces, med sine bombastiske og uovervejede udtalelser om, at f.eks. en cykelsti langs hele stranden kunne vedtages i Hundige-området og derved danne præcedens (da det så ‘principielt var besluttet) for resten af Greve Kyst. Da stranden er meget smallere i f.eks. Karslunde end i Hundige medfører dette naturligvis stor bekymring, ikke mindst blandt de borgere, som har en strandgrund. For de vil kunne se frem til ekspropriering af en del af deres grundareal, og det er da ikke en rar fremtidsudsigt at have hængende over hovedet!

Jeg håber også, at når de Hundige-borgere, der følte sig trådt over tæerne, får tingene lidt på afstand, vil tænke tilbage på vores reaktion som værende naturlig grundet den generelt dårlige kommunikation fra kommunen og i særdeleshed fra førnævnte medlem af Byrådet. Det har som sagt aldrig har været vores mening at ødelægge noget for dem og deres bydel - og jeg håber oprigtigt, at de får alle deres ønskede visioner gennemført.

Derfor var denne udtalelse ang. nej-tak til beton-sti fra borgmesteren meget kærkommen - og jeg er glad for at vi i foreningen har været medvirkende til at han understregede dette så klart.

Vi følger selvfølgelig situationen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar