torsdag den 6. juli 2017

Greves nye "Strandlaug" - nyt om rensning af strandenEt af foreningens mærkesager er som bekendt strandrensningen i både Solrød og Greve Kommune. Greve Kommune har haft store udfordringer med stranden - især omkring Mosede Fort/Havn - hvilket skaber store gener for folk, der bor i området. Det er desuden skæmmende for oplevelsen af vores kommuner, hvis man bliver mødt af en fæl stank så snart man nærmer sig kysten, og derfor arbejdes der fx løbende på at finde nye strandrensningsmetoder.

Et andet initiativ er Greve Kommunes etablering af et strandlaug, som skal "virke for oprensning af tang og fedtemøg på strandarealerne i kommunen". Vi har deltaget i processen med at specificere dette laug sammen med andre interessenter i kommunen, og nu er laugets forslag til de endelige vedtægter på plads!

Vi har brugt vores indflydelse til bl.a. at sikre at;
  1. almindelige foreninger kan blive medlem af lauget - og dermed ikke kun grundejerforeningerne. Dette betyder, at Foreningen Køge Bugt Naturstrand også kan ansøge om medlemsskab, når lauget skal stiftes. 
  2. laugets præcise ansvarsområde på strandarealerne er blevet skarpt defineret.
  3. laugets økonomi udelukkende er defineret af Greve Kommunes strandrensningsbidrag samt eventuelle frivillige indbetalinger. Der kommer ikke en vedtægt med kontigent, da vi mener, at det sender et helt forkert signal; stranden bruges af alle kommunens borgere og derfor bør eventuelle driftsomkostninger betales solidarisk. 

Mht. foreningens eventuelle fremtidige medlemsskab af strandlauget kræves en foreningsrepræsentant. Hvis du kunne tænke dig at være foreningens repræsentant i strandlauget, bedes du derfor kontakte os snarest. Som repræsentant får du mulighed for at holde hånd i hanke med strandrensningen - noget som der burde være i de fleste medlemmers umiddelbare interesse - og vi håber derfor på, at flere af jer sidder med et ønske om at indgå i lauget. Læs nedenstående forslag til vedtægter og referatet fra sidste strandlaugs-møde vi havde hos Greve Kommune.

Send en mail til kasper@naturstrand.dk, hvis du har interesse i den nye strandlaug.

Referat af strandlaugs-møde med Greve Kommune d. 27. juni 2017
Forslag til vedtægter til strandlauget