torsdag den 20. august 2015

Opsummering på strandrensning

I hele foreningens levetid har strandrensning (eller et stop/reduktion af fedtemøg) været det dominerende ønske i relation til stranden fra alle borgere i både Greve og Solrød Kommune. Dette har været udtrykt til alle de borgermøder, som foreningen har deltaget i, samt jævnligt i læserbrevene. Heldigvis har kommunen hørt vores fælles opråb, og den 30. juli 2015 var der i Sydkysten en artikel med borgmester Pernille Beckmann og formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Stuckert, som gik en tur på stranden og ønsker at 'gøre noget' ved tangen langs stranden. Efterfølgende har Bent Rasmussen på vegne af Grundejerforeningen Klintegården haft et indlæg i Sydkysten SYD den 14. juli 2015, hvor frustrationen over de skrappe lugtgener kommer til udtryk. Han peger på tre løsningsforslag; 1) selektiv anvendelse af strandrensningsbudgettet til hvor behovet er størst, 2) åbning af vandgennemstrømning bag ved Mosede Havn samt 3) fjernelse af høfderne ved Mosede Fort. Dette er løsningsforslag, som foreningen tidligere også peget på som relevante at undersøge nærmere og som vi bakker helt op om.

Den 13. august 2015 blev emnet "strandrensning" diskuteret på et møde i Teknik- og Miljøudvalget. Referatet herfra giver anledning til glæde - fordi emnet i det hele taget behandles - men især ærgrelse, fordi administrationen i Greve Kommune ikke vil anbefale at gå videre med forslaget om gennemløb bag Mosede Havn alene på grund af nogle udfordringer, som måske ville kunne løses ved forhandling med havnen. Man ønsker ikke engang at give dette et forsøg! En anden stor ærgrelse er, at høfderne ved Mosede Fort omtales, men at de ikke bliver yderligere behandlet. De er simpelthen 'gledet ud' af referatet! Efter at have hoppet over to af de største mulige årsager til ikke-fungerende vandgennemstrømning ved kysten, går Teknik- og Miljøudvalget direkte videre til at foreslå en model, hvor grundejerne (grundejerforeningerne langs stranden) i større grad selv skal stå for strandrensningen gennem et strandrensningslaug. Det er simpelthen ikke ambitiøst nok, og et ærgerligt signal at sende til alle de borgere, som igennem flere år har ønsket en mere holdbar situation omkring fedtemøget og lugtgenerne på stranden. Det virker på en måde som om Greve Kommune ønsker at 'tørre' problemet af på grundejerne - og vel at mærke muligvis kun de grundejere, der bor ved stranden, ikke de, som bor længere inde i landet og også generes af stanken på deres matrikel, eller når de besøger stranden.

Foreningen vil anse det som rimeligt, at: 

1) borgerne får en forklaring på, hvorfor administrationen ikke ønsker at gå videre med undersøgelserne omkring Mosede Havn - og at denne beslutning bliver ændret, så emnet kan belyses mere i detaljer.

2) høfderne indrages i Teknik- og Miljøudvalgets behandling - og at borgerne får en en forklaring på, hvorfor disse ikke blev diskuteret yderligere på mødet d. 13. august. At henvise til, at høfderne hjælper med erosionssikring er ikke nok, da der muligvis er andre løsninger på dette, som er mere fordelagtige for de borgere, som skal bo i stanken hele året

På forhånd tak.

onsdag den 19. august 2015

Det mest dominerende punkt på borgermødet ang. Ishøj Strandpark: hurtigt kørende cyklister!

Det er interessant at læse Strandparken IS Årsrapport 2014 - alene på grund af den (ikke overraskende) største rapporterede gene ved at bruge strandparken. I årsrapporten står følgende;

"... det mest dominerende punkt på [borger]mødet [d. 11. maj 2015] var trafikforholdene på Sivstien, som løber langs indersiden af søerne ved Vallensbæk og Brøndby. Stien er i stigende grad blevet anvendt af hurtigt kørende cyklister, som gør livet farligt og utrygt for de gående. Sekretariatet har overvejet forskellige trafikdæmpende foranstaltninger som bomme, rumleriller og bump."

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har, siden stiftelsen, kæmpet imod en belagt sti på stranden, da en sådan netop vil invitere til både cykel- og knallertkørsel. Den vil ydermere fungere som flugtvej i forbindelse med indbrud og røverier i strandvejsområdet. Det er interessant at læse, at Strandparkens gæster er enige i foreningens betragtninger omkring utrygheden og faren ved hurtigt kørende cyklister på stranden. Det giver os reel dokumentation på, hvad resultatet ved at anlægge en belagt sti på stranden vil være.


Vi opfordrer til, at foreningens medlemmer altid modsætter sig planer om en belagt sti på stranden. Strandvejen har allerede en cykelsti, som cyklister kan bruge.

Har du links til anden omtale om hurtigt kørende cyklister/knallerter på naturarealer, er du meget velkommen til at sende dem til os, så de kan indgå i vores dokumentation overfor kommunerne.