onsdag den 22. april 2015

Nyt borgermøde om kystsikringen!

Så skete det - Henrik Stuckert, formand for Teknik- og Miljørådet - har i dagens udgave af Sydkysten begået et læserbrev, der annoncerer det nye møde om kystsikringen i Greve Kommune.

Mødet er blevet en realitet på grund af vores forenings informationsarbejde ved omdeling af løbesedler. Det tidligere møde om kystsikringen var nemlig gået over hovederne på mange af borgerne - det var simpelthen ikke annonceret godt nok - hvilket Henrik Stuckert også bekræftede på senest afholdte møde om Strandvejsprojektet. Endnu engang tak til de frivillige medlemmer, der omdelte de ca. 2.000 løbesedler, som resulterede i et så flot fremmøde!

Mødet afholdes 28. maj 2015 kl. 19.00 til 21.00 i Plenumsalen på Greve Gymnasium.

Sæt allerede aftenen af i kalenderen, så kommunen gennem dit fremmøde kan se,at du er interesseret i at bevare naturstranden - også selvom den skal kystsikres. Dette kan nemlig sagtens gøres uden at ødelægge den med store betonkonstruktioner, strandparker, fremskudt kystlinje og lignende, som er faren ved kommunal byggeiver.

Mere info om "Risikostyringsplanen" følger i de kommende dage.

Læs Henrik Stuckers læserbrev herunder eller i Sydkysten side 28.


tirsdag den 21. april 2015

Inputs og ideer til stranden i Solrød

Vi er blevet bedt om at komme med inputs og ideer til temaet 'stranden' i Solrød Kommunes Planstrategi 2015.
Fokus i temaet kommer til at dreje sig om nuværende brug, benyttelse/beskyttelse, tilgængelighed, faciliteter i eksisterende strandparker samt forholdet til de mulige klimatilpasningstiltag, der på sigt skal gøres på og/eller ved stranden.
Kom derfor gerne med inputs til nedenstående spørgsmål, som vi gerne vil modtage senest d. 23. april, hvorefter vi vil samle op på svarene og sende dem samlet til kommunen :
 1. Hvad synes du fungerer rigtig godt ved stranden i Solrød?
 2. Hvad er det, der især gør de ting, du peger på velfungerende?
 3. Hvad drømmer du om, der fremover kommer til at ske på og/eller ved stranden her i kommunen?
 4. Hvad tænker du der skal til, for at dine drømme kan realiseres?

Ovenstående punktliste er kommunens egen formulering.

Husk! Selvom man ikke bor i Solrød, er man velkommen til at komme med indspark alligevel!

Send en mail til os, eller brug besked funktionen på vores facebook side.

onsdag den 8. april 2015

Høringssvar til Greve Kommune angående projektet “Strandvejsområdet”

Så er det ved at være sidste chance for at indsende dit høringssvar til Greve Kommune angående projektet “Strandvejsområdet”!

Hvis du ikke allerede har indsendt dit høringssvar, anbefaler vi at du gør det med det samme. Så glemmer du det ikke og opgiver derved heller ikke din indflydelse.

Der er flere ting, du som medlem af Foreningen Køge Bugt Naturstrand sikkert er interesseret i. Som minimum kan nævnes; vandrender fra vejen ud i bugten, brede adgangsveje til stranden (kommunalt opkøb af grunde) samt selvfølgelig de 7 vartegn angivet ud for kysten.

Såfremt du er enig, kan du eventuelt kopiere foreningens høringssvar lavet af formanden og sende direkte til teknik@greve.dk.

For at gøre det endnu nemmere for dig, kan du kopiere høringssvaret direkte herunder. Husk at skrive dit navn i bunden, så kommunen kan se du står inde for det. Du er selvfølgelig velkommen til at ændre i teksten alt det du vil.

________________________________________________________


Kære Greve Kommune

Hermed høringssvar på jeres idéoplæg vedr. strandvejsområdet.


 • Vartegn på stranden eller i vandet
  Vi går ud fra, at dette forslag udgår af idéoplægget, da det på borgermødet d. 26/3-15 blev understreget, at vi ikke måtte tale om stranden. Idet dette forslag direkte involverer stranden, må vi formode, at det omfattes af andre planer i kommuneregi.
  Hvis ikke, stiller vi på det kraftigste spørgsmålstegn ved nødvendigheden i opsætning af vedligeholdelseskrævende og skæmmende installationer på vores smukke naturstrand. Byplanlægger John Jeppesen omtalte flere gange behovet for, at man i en båd kunne orientere sig ved hjælp af disse vartegn. Vi mener,  at dette argument er fuldstændigt absurd, da både i dag bl.a. bruger GPS. Vi fraråder unødvendige prestige-projekter på stranden betalt af vores skattepenge, tak.

 • Vandrender fra Strandvejen med udløb til Køge Bugt
  Vandrender kan ses på side 8 i forslaget. Da vi på borgermødet d. 26/3-15 adspurgte byplanlægger John Jeppesen om ikke vandet skulle renses først, inden det blev ledt ud i Køge Bugt, sagde han at “det ville da nok være en god idé”. Havde Greve Kommune så tænkt sig at pumpe vandet forbi et rensningsanlæg og tilbage igen, før det skal løbe ud i vores badevand? Hvor præcis forventes disse vandrender placeret? Skal de kile sig igennem eksisterende stier, gennem folks haver eller hvordan er de tænkt? Og er de overhovedet nødvendige?
  Vi mener på ingen måde at der skal etableres vandrender, og slet ikke, hvis vandet skal løbe ud i badevandet. Vi har nok udløb langs kysten, og det tilrådes endda at holde en sikkerhedszone på 200 meter omkring udløb, så vi har i forvejen næsten ingen strand tilbage, hvis badegæster skal overholde disse sikkerhedszoner!

 • Flere fodgængerforbindelser til stranden
  Der er i dag adskillige fodgængerforbindelser til stranden - de fleste strandveje, offentlige såvel som private, har direkte adgang til stranden, som alle kan benytte sig af. Hvorfor bruge ressourcer på større/flere forbindelser, når der er så mange i forvejen? Det virker mere som et kommunalt prestige-projekt, når forslaget på side 6 nævner muligheden for at kommunen skal ud og opkøbe grunde for at lave “brede fodgængerforbindelser”. Hvorfor skal en fodgængerforbindelse være “bred”? Hvad er formålet?

 • Dårlig kommunikation
  Vi vil gerne opfordre Greve Kommune til ikke at lave visuelle planer for områder, som ikke er tilladt for borgerne at diskutere på borgermøderne. Helt konkret drejer det sig denne gang om de indtegnede “vartegn” liggende i vandet udfor kysten, som ses på side 10 i forslaget samt udløbene fra vandrenderne, der ses på side 8. Det er urimeligt og uholdbart at indtegne disse på planer for strandvejsområdet, når stranden og kysten i forvejen er pillet ud af planerne og vi ikke må stille spørgsmålstegn ved dem på borgermødet.

Såfremt kommunen ønsker at bruge penge på strandvejsområdet, vil vi opfordre til, at ressourcerne anvendes til forbedring af eksisterende forhold og tiltag, der reelt efterspørges af borgerne, herunder:

 • fjerne høfderne foran Mosede Fort, som samler fedtemøg, der stinker hele området til.
 • sørge for ekstra strandrensning, så folk (inklusive turister) har lyst til at komme på stranden.
 • rørføre udløbene (inkl. pumpestationer) langt ud i bugten, hvor dette ikke strider mod naturpolitikken på området i forhold til fiskeyngel, smådyr, insekter osv. Som eksempler på alt for korte udløb kan nævnes Oldermandsvej/Klitvej samt Bækvej/Strandkrogen - det er en katastrofe for området, at der etableres sådanne udløb. Såfremt der ligger naturhensyn til grund for, at disse udløb ikke rørføres langt ud i bugten, bør udløbene laves med store kampesten et godt stykke ud fra stranden, som gjort ved det nye udløb på Solrød Strand ved Trylleskoven. På den måde undgås en erodering af stranden, som er meget generende for området både om sommeren og om vinteren. Om vinteren, når stranden fryser til, forbliver vandet fra udløbene stabilt over frysepunktet, hvilket skaber “lommer” af varmt vand på stranden, som eroderer store områder langs stranden.


Vi håber, at I vil tage ovenstående med i jeres overvejelser.

Venligst,

[INDSÆT DIT NAVN HER]

onsdag den 1. april 2015

Svar til Henrik Stuckert fra Jan Kiding

I mandagens udgave af Sydkysten, som kan læses online her, er der på side 18 et svar til Henrik Stuckert fra Jan Kiding ang. kystsikringen.