onsdag den 8. april 2015

Høringssvar til Greve Kommune angående projektet “Strandvejsområdet”

Så er det ved at være sidste chance for at indsende dit høringssvar til Greve Kommune angående projektet “Strandvejsområdet”!

Hvis du ikke allerede har indsendt dit høringssvar, anbefaler vi at du gør det med det samme. Så glemmer du det ikke og opgiver derved heller ikke din indflydelse.

Der er flere ting, du som medlem af Foreningen Køge Bugt Naturstrand sikkert er interesseret i. Som minimum kan nævnes; vandrender fra vejen ud i bugten, brede adgangsveje til stranden (kommunalt opkøb af grunde) samt selvfølgelig de 7 vartegn angivet ud for kysten.

Såfremt du er enig, kan du eventuelt kopiere foreningens høringssvar lavet af formanden og sende direkte til teknik@greve.dk.

For at gøre det endnu nemmere for dig, kan du kopiere høringssvaret direkte herunder. Husk at skrive dit navn i bunden, så kommunen kan se du står inde for det. Du er selvfølgelig velkommen til at ændre i teksten alt det du vil.

________________________________________________________


Kære Greve Kommune

Hermed høringssvar på jeres idéoplæg vedr. strandvejsområdet.


 • Vartegn på stranden eller i vandet
  Vi går ud fra, at dette forslag udgår af idéoplægget, da det på borgermødet d. 26/3-15 blev understreget, at vi ikke måtte tale om stranden. Idet dette forslag direkte involverer stranden, må vi formode, at det omfattes af andre planer i kommuneregi.
  Hvis ikke, stiller vi på det kraftigste spørgsmålstegn ved nødvendigheden i opsætning af vedligeholdelseskrævende og skæmmende installationer på vores smukke naturstrand. Byplanlægger John Jeppesen omtalte flere gange behovet for, at man i en båd kunne orientere sig ved hjælp af disse vartegn. Vi mener,  at dette argument er fuldstændigt absurd, da både i dag bl.a. bruger GPS. Vi fraråder unødvendige prestige-projekter på stranden betalt af vores skattepenge, tak.

 • Vandrender fra Strandvejen med udløb til Køge Bugt
  Vandrender kan ses på side 8 i forslaget. Da vi på borgermødet d. 26/3-15 adspurgte byplanlægger John Jeppesen om ikke vandet skulle renses først, inden det blev ledt ud i Køge Bugt, sagde han at “det ville da nok være en god idé”. Havde Greve Kommune så tænkt sig at pumpe vandet forbi et rensningsanlæg og tilbage igen, før det skal løbe ud i vores badevand? Hvor præcis forventes disse vandrender placeret? Skal de kile sig igennem eksisterende stier, gennem folks haver eller hvordan er de tænkt? Og er de overhovedet nødvendige?
  Vi mener på ingen måde at der skal etableres vandrender, og slet ikke, hvis vandet skal løbe ud i badevandet. Vi har nok udløb langs kysten, og det tilrådes endda at holde en sikkerhedszone på 200 meter omkring udløb, så vi har i forvejen næsten ingen strand tilbage, hvis badegæster skal overholde disse sikkerhedszoner!

 • Flere fodgængerforbindelser til stranden
  Der er i dag adskillige fodgængerforbindelser til stranden - de fleste strandveje, offentlige såvel som private, har direkte adgang til stranden, som alle kan benytte sig af. Hvorfor bruge ressourcer på større/flere forbindelser, når der er så mange i forvejen? Det virker mere som et kommunalt prestige-projekt, når forslaget på side 6 nævner muligheden for at kommunen skal ud og opkøbe grunde for at lave “brede fodgængerforbindelser”. Hvorfor skal en fodgængerforbindelse være “bred”? Hvad er formålet?

 • Dårlig kommunikation
  Vi vil gerne opfordre Greve Kommune til ikke at lave visuelle planer for områder, som ikke er tilladt for borgerne at diskutere på borgermøderne. Helt konkret drejer det sig denne gang om de indtegnede “vartegn” liggende i vandet udfor kysten, som ses på side 10 i forslaget samt udløbene fra vandrenderne, der ses på side 8. Det er urimeligt og uholdbart at indtegne disse på planer for strandvejsområdet, når stranden og kysten i forvejen er pillet ud af planerne og vi ikke må stille spørgsmålstegn ved dem på borgermødet.

Såfremt kommunen ønsker at bruge penge på strandvejsområdet, vil vi opfordre til, at ressourcerne anvendes til forbedring af eksisterende forhold og tiltag, der reelt efterspørges af borgerne, herunder:

 • fjerne høfderne foran Mosede Fort, som samler fedtemøg, der stinker hele området til.
 • sørge for ekstra strandrensning, så folk (inklusive turister) har lyst til at komme på stranden.
 • rørføre udløbene (inkl. pumpestationer) langt ud i bugten, hvor dette ikke strider mod naturpolitikken på området i forhold til fiskeyngel, smådyr, insekter osv. Som eksempler på alt for korte udløb kan nævnes Oldermandsvej/Klitvej samt Bækvej/Strandkrogen - det er en katastrofe for området, at der etableres sådanne udløb. Såfremt der ligger naturhensyn til grund for, at disse udløb ikke rørføres langt ud i bugten, bør udløbene laves med store kampesten et godt stykke ud fra stranden, som gjort ved det nye udløb på Solrød Strand ved Trylleskoven. På den måde undgås en erodering af stranden, som er meget generende for området både om sommeren og om vinteren. Om vinteren, når stranden fryser til, forbliver vandet fra udløbene stabilt over frysepunktet, hvilket skaber “lommer” af varmt vand på stranden, som eroderer store områder langs stranden.


Vi håber, at I vil tage ovenstående med i jeres overvejelser.

Venligst,

[INDSÆT DIT NAVN HER]

Ingen kommentarer:

Send en kommentar