lørdag den 31. august 2013

Hybenroser på 1. række

Vi er netop tilbagevendt fra sommerferie og har straks læst op på diverse kommunale mails. Af emner, der muligvis har interesse for foreningens medlemmer, skal der hermed gøres opmærksom på, at Teknik- og Miljøudvalget d. 3. september (pkt. 15 side 35) behandler spørgsmålet om hybenroser på grundene, der ligger i 1. række til vandet.

Følgende kommunikeres fra kommunen om emnet;

"Opgravning af hybenroser i strandbeskyttelsesområdet kan kun ske i samarbejde med de berørte ejere.
Ønsker ejerne ikke planterne fjernet, har kommunen ikke mulighed for at gribe ind. Tilsynsmyndighed for strandbeskyttelsesområdet er Naturstyrelsen. Klager over forholdene i strandbeskyttelsesområdet skal derfor sendes til Naturstyrelsen. Greve Kommune har taget initiativ til et samarbejde med Naturstyrelsen om en undersøgelse af forholdene indenfor strandbeskyttelsesområdet langs stranden."

Det vil altså sige, at kommunen som udgangspunkt ikke har lov til at opgrave hybenroser på stranden uden strandgrundsejernes tilladelse. Såfremt det sker alligevel, skal der klages til Naturstyrelsen (cc gerne mailen til kasper@naturstrand.dk).

Vi holder fortsat øje med udviklingen.