onsdag den 16. november 2016

Status på strandrensningen behandlet i Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg

Vores allesammens badestrand har forståeligt nok manges interesse, ikke mindst politikerne, der jævnligt fremhæver stranden som kommunernes - både Solrød og Greve - største aktiv.

I sidste uge var emnet strandrensning således på dagsordenen i Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, og konklusionen på specifikt strandrensningsforsøget med at skubbe tangen ud i vandet igen var - opgjort i fordele og ulemper - følgende:

(Klik for stort billede)

Med udgangspunkt heri har Administrationen vurderet, at det vil være bedst at stille forsøget i bero, hvilket betyder, at nye metoder må tages i brug til næste år. Her fokuseres på at undersøge, hvorvidt sandfodring og rørføring ved problembørnene Mosede Fort og Mosede Havn kan have en effekt, og derudover skal der som forsøg i lighed med tidligere på året køres med den såkaldte beachcleaner, formentlig i kombination med almindelig strandrensning, idet beachcleaneren slet ikke er gearet til de store mængder af tang og fedtemøg, som jævnligt er at finde ved vores strande. Sidstnævnte lyder som en omfattende (og dyrere) opgave, men vi sætter pris på kommunens ildhu for at løse problemerne - og for at finde alternativer, der dur.

Hvad vi ikke sætter pris på, er derimod det sædvanlige beton-arkitektfirmas (Hasløv & Kjærsgaard) skitsetegning med forslag til fremskudt kystlinie, der sniges ind i deres materiale om sandfodring af stranden! Det var samme firma som tilbage i 2011 prøvede at indføre både store beton-torve på stranden og en "kyststi" af beton hele vejen langs stranden (perfekt til racer-cyklister og knallertkørere). Hasløv & Kjærsgaard og Greve Kommunes daværende elendige håndtering af "strandforbedringsprojektet"var det, som startede Foreningen Køge Bugt Naturstrand - og vi fornemmer nu igen at vi skal ud med "BETONSTRAND"-løbesedler på grund af deres involvering. Utroligt skuffende, at man fra Greve Kommunes side endnu engang vælger at kontrahere disse beton-fantaster - som også er bag betoncirkuset Amager Strandpark.

(Klik for stort billede)

Mens deres ideer til rørføring eller kanal/rende bagom Mosede Havn kan bibringe strøm til det "døde" område omkring havnen og Mosede Fort, er den skitserede fremskudte kystlinie foruroligende i en sådan grad, at de foreslåede bølgebrydere næsten overses. Skitserne er forslag, der pt. arbejdes med i administrationen, men det er klart, at indgreb af denne karakter ikke kan komme videre i systemet, før de har været igennem en høringsproces. Vi følger udviklingen tæt!

I relation til de mange problemer med tang og fedtemøg i området omkring Mosede Havn, er vi blevet gjort opmærksomme på, at man her har været voldsomt plaget de seneste uger, hvilket ikke lader til specifikt at være blevet drøftet på mødet. Der er blevet postet adskillige billeder i stil med billedet nedenfor på kommunens Facebook-side, men der er ingen svar kommet. Vi ved dog, at der planlægges en rensning i hhv. november og december, selvom behovet for rensning er nu.

(Klik for stort billede)

Hvordan har du oplevet strandrensningen i årets løb? Vi hører gerne erfaringer - positive som negative - som vi kan videregive til kommunen til efterretning og forhåbentlig også handling.

Slutteligt har kommunen taget initiativ til stiftelse af et eventuelt strandrenselaug bestående af grundejerforeninger og vejlaug nær stranden, hvilket der vil blive indkaldt til borgermøde om i løbet af december i år. Vi er som forening ikke blevet inviteret til det indledende møde, men har været i kontakt med kommunen herom. Som tidligere nævnt stiller vi spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at det kun er vejlaug og grundejerforeninger langs stranden, der forventes at deltage i et sådant laug, og denne anke vil vi naturligvis også bringe med til borgermødet i december.