Mærkesager

Vi kæmper for en så naturlig strand som muligt - dvs. med naturlig bevoksning, klitter og intet andet. Men vi har selvfølgelig nogle mærkesager, som du kan læse mere om her.


Ingen betonstier, ingen fremrykning af kysten, ingen laguneetablering

Vi ønsker at bibeholde en fredelig og naturlig strand - uden beton-promenader, massive bænke, gadelamper osv. Vores skrækeksempel er Amager Strandpark, som er omdannet til et kæmpe betonanlæg. Vi ønsker ikke dette scenarie for vores smukke naturstrand! Dette inkluderer kunstig fremrykning af kystlinjen og laguneetablering. Desværre fastholder Greve Kommune dette scenarie i deres idékataloger til strandens fremtidige udvikling, hvilket gør scenariet muligt medmindre vi kæmper aktivt imod!


Rent badevand & bekæmpelse af fedtemøg

Køge Bugt har en masse å-udløb med overfladevand, som løber direkte ud i strandkanten. Dette bevirker, at stranden eroderes og at de badende gæster uvidende svømmer i overfladevand med dertilhørende muligheder for bakterier og derved infektioner. Bugtens rensningsanlæg skyller også deres spildevand ud i bugten - disse udløb er rørført tæt på strandkanten. Ved spidsbelastninger hos rensningsanlæggene skylles toiletvandet direkte ud i bugten, kun udsat for grov-filtrering. Dette er selvfølgelig katastrofalt for badevandets kvalitet. Vi ønsker, at udløbene forlænges betydeligt,  inden kommunerne bruger penge på at tiltrække folk til stranden. Begge typer udløb bidrager desuden til næringssalte, som bevirker voldsom opblomstning af fedtemøg med store gener til følge for kommunernes borgere. Dette giver også en økonomisk belastning, da kommunerne skal sørge for at friholde strandene for fedtemøg.


Kort sagt ønsker vi en strand uden betonanlagte stier, fri for fedtemøg og med rent badevand.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar