tirsdag den 10. februar 2015

Amager Strandpark som kystsikringsprojekt?

Kære medlemmer af Foreningen Køge Bugt Naturstrand

Efter en lang periode med fred og ro på strandfronten, har vi desværre dårligt nyt. Endnu engang bliver Amager Strandpark nævnt som en mulighed for vores dejlige strand - og det endda af både Solrød og Greve Kommune!

I borgmester Niels Hörups nytårshilsen (Solrød) skriver han således blandt andet “.... Jeg er sikkert ikke den eneste, der drømmer om en strandpark.”, og Greve Kommune har for nyligt udsendt et forslag til Helhedsplan for Strandvejen, hvori flere bekymrende ideer og forslag har set dagens lys, heriblandt:

  • Bedre fodgængerforbindelser fra by til kyst med markering mod kyst ved et vartegn - fx havnebad, fyrtårn eller udsigstårn
  • Bedre synlige belægninger og bred visuel kontakt til stranden på fodgængerforbindelser fra by til kyst
  • Mulighed for opkøb af grunde for at sikre brede og synlige fodgængerforbindelser på udvalgte steder
  • Løsningsforslag for at sikre mod havvandsstigning: strandpark, dige langs kysten eller Strandvejen som dige

På s. 11 i bilaget fra interessentmøde nævnes desuden også en cykelsti langs stranden som en mulighed, ligesom en beboer på stranden på s. 2  i bilaget fra møde med erhvervsdrivende udtrykker stor åbenhed for mere færdsel af gående og kørende trafik foran sin grund. Det er kort sagt foruroligende læsning!

Alt dette er affødt af, at Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har udpeget Køge Bugt som højrisikoområde i forbindelse med oversvømmelse fra bugten, og at kommunerne i tilknytning hertil er forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan, der skal forhindre kystlinjen mod stormflod.

Det vil sige, at vi allerede står svagt, idet kommunerne er statsligt pålagt at gøre noget (hvilket jo er godt, da ingen vel vil oversvømmes). Problemet er blot, at dette projekt kan blive en politisk løftestang for etableringen af andre projekter, der vil ødelægge det naturlige miljø vi har på vores strand i dag.

Vi skal derfor igen i dialog med både Greve Kommune og Solrød Kommune for at forhindre vores smukke naturstrand i at blive omdannet til en betonkyst forklædt som kystsikringsprojekt. Til eventuelle nye medlemmer kan det hurtigt nævnes, at vi allerede har været igennem én omgang i forbindelse med Greve Kommunes ‘strandudviklings-projekt’, som vi for et par år siden fik stoppet med medlemmernes indsats i form af læserbreve, indsigelser til kommunen og aktiv deltagelse og modstand ved borgermøder.

Vi er ikke imod en kystsikring, da det dømmes nødvendigt, men vi mener, at dette kan gøres på nænsom vis! Vi ønsker stadig ikke vores smukke naturstrand ødelagt; vi ønsker ikke kørende trafik på stranden, betonpromenade, store betontorve eller lignende.

Det er lykkes Greve Kommune at nedtone modstanden mod et så voldsomt projekt ved brug af stærkt tvivlsomme metoder, idet “Strandvejsprojektet” er blevet brugt til diskussion af disse kæmpe strand/kyst-ændringer. Det er gået under de flestes radar! Et projekt, der mest omhandler erhvervsmæssige forbedringer for de handlende ved Strandvejen er pludselig blevet til en kommunal affyringsrampe for et Amager Strandparks-lignende projekt. Vi finder dette kritisabelt. Et projekt af dén kaliber burde naturligvis have sit eget navn, så interessenter bliver opmærksomme på det.

Vi ønsker ikke at sidde med hænderne i skødet og håbe, at vores kommunale politikere vil bevare naturen og de eksisterende muligheder for ro og fordybelse, der er på stranden. Hvis vi ønsker at bevare en smuk strand, bliver vi nødt til at engagere os - det vil sige os alle sammen!

Derfor opfordrer vi jer at læse dokumenterne fra Greve Kommune godt og grundigt igennem, så I får forståelsen af, hvad der er på spil - og hvis I bliver lige så bekymrede som os, så grib pennen og skriv protester i Sydkysten, så offentligheden kan se vores modstand og forhåbentlig blive inspireret af den. Fokus og omtale er vigtig - for vi har så lidt tid!

Og mindst lige så vigtigt: vis jeres modstand og interesse og deltag også i det kommende borgermøde d. 26. marts 2015, som i kombination med indsendelse af indsigelser (så snart Greve Kommune frigiver mailadresse til høringssvar, giver vi jer besked) i forbindelse med den offentlige høring af projektet i perioden 13. marts-10. april 2015 reelt er vores eneste chancer for at påvirke de beslutninger, der i øjeblikket er fuld gang i at blive taget omkring vores allesammens strand.

For at lette den fremtidige kommunikation vil vi også bede jer om at “LIKE” vores nye foreningsside på Facebook. I kan finde den ved at søge på “Foreningen Køge Bugt Naturstrand” eller gå direkte til https://www.facebook.com/naturstrand. Borgermødet er oprettet som en ‘begivenhed’ på Facebook-siden, så gå ind allerede i dag og tilmeld dig.

Er I endnu gratis medlemmer, så meld jer straks ind for 100 kr. og støt vores arbejde og få stemmeret ved generalforsamlingen.

De bedste hilsener

Kasper Schramm-Hansen
Formand