onsdag den 4. november 2015

Solrød Strand Pier

Flere har muligvis bemærket den helsides-artikel, der var i Solrød Avis d. 30/10-15. Her kan man læse om formanden for Solrød Strands Kajakklub, som har store planer om en 300 meter lang Solrød Strand Pier som erstatning for badebroen ved Østre Strandvej.

Ideen ligger nu til behandling hos Solrød Kommune og bliver måske integreret i den kommende kommuneplan.

Idéen med Solrød Pier ser umiddelbart ud til at have en nytteværdi i form af rekreative muligheder især mht. vandsportsaktiviteter fra kitesurfing, kajak- og jollesejlads til svømning, kajakpolo, dykning og vinterbadning.Det i avisen skitserede forslag illustrerer ikke, hvordan løsningen skal integreres på stranden, ej heller hvad afstanden til de nærmeste beboelser bliver. Kigger man derimod på Solrød Kajakklubs egen hjemmeside, er ideerne lidt mere konkrete.

Det ser således ud som om, at ideerne blandt andet omfatter en bygning til opbevaring af kajakudstyr, kiosk og evt. restaurant, beachvolleybane, bålplads og solplads, der dog altsammen er placeret i nogenlunde afstand fra bebyggelse, mens stolper til hængekøjer og et tilrigningsområde foreslås placeret ud for privat bebyggelse.

I Solrød Kommunes Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden angives det blandt andet, at der skal etableres et center for ikke støjende vandaktiviteter, og at faciliteter på og ved stranden løbende skal forbedres under hensyntagen til strandens naturlige karakter.

Foreningen Køge Bugt Naturstrand er som udgangspunkt positivt stemt for idéen (jf. § 2.4), men er bekymret ift. placeringer af faciliteter ud for privat bebyggelse (jf. § 2.4 og § 2.5), som i forslaget er alt hvad der ligger nord for den nuværende badebro (stolper til hængekøjer, siddestamme samt 20 m2 tilrigningsområde). Rekreative initiativer bør/skal holdes på forslagsstillers egne områder, eller eventuelt på offentlige og/eller kommunale områder.

Såfremt forslaget kommer videre i den politiske proces vil det derfor være interessant for foreningens medlemmer at se på anlæggets udseende fra stranden (især fra syd) for den eksisterende badebro, da pier'en også laver et 20 graders "knæk".

Desuden har vi følgende mere generelle interesseområder ved projektet:

  • belysning på/omkring pier (forurening)
  • vedligehold/oprydning (forurening)
  • massiv bro ift. bro på pæle (ændre kystens udtryk)
  • materialevalg (træ vs. beton)
  • gener for naboer
  • parkeringsforhold

Vi vil gerne høre din mening om en mulig Solrød Strand Pier. Hvad ser du af muligheder og udfordringer?

Giv din mening til kende, så vi kan få en god debat om emnet!