onsdag den 24. januar 2018

Strandens Hus i Solrød


Som flere af jer måske bemærkede i borgmester Niels Hörups nytårshilsen, omtalte han meget kort noget, han kaldte Strandens Hus. Han skrev; "Vi vil undersøge, hvordan vi kan skabe et "Strandens Hus" til gavn for idrætten, som kan indgå i dagtilbuddenes aktiviteter og være udgangspunkt for besøg på stranden".


Vi har sat os for at undersøge, hvad Strandens Hus går ud på - og hvor langt projektet er kommet.

I forhold til, at borgmesteren har valgt at omtale projektet i sin nytårstale, er der alt for lidt at finde om emnet på Solrød Kommunes egen hjemmeside - men både tidligere og nuværende kommuneplan lægger dog op til, at der skal ske en form for udvikling af de kommunale matrikler omkring Østre Strandvej, som er der, hvor Strandens Hus (i lokalplanen omtalt som Havets Hus) skal basere sig. Her ønsker man at lave en samlet løsning for de bygninger, der i dag huser blandt andet forskellige sejlsportsklubber, kiosk og toiletter, således at disse samtænkes til en mere tidssvarende løsning. 

Solrød Pier-projektet, som for nogle år siden var et meget hot emne med store armbevægelser, lænede sig meget op ad Havets Hus-visionerne i kommuneplanen, mens det i nytårshilsenen nævnte Strandens Hus er en billigere, mere afdæmpet udgave af dette og endda med kystsikring indtænkt.

Vi har kontaktet Solrød Kommune, hvor vi fik fat på adskillige venlige medarbejdere i henholdsvis Teknik- og Miljø- samt Planafdelingen, og selvom de var vældig hjælpsomme, har de ikke kunnet tilvejebringe nogen som helst form for materiale på projektet. Hvad vi kunne få at vide var dog, at Strandens Hus er noget, der igennem længere tid har stået på Byrådets ønskeliste - og at den meget engagerede Solrød Strands Grundejerforening på et ikke nærmere defineret niveau har givet deres besyv med til ideerne. Projektet er på et så tidligt stadie, at der endnu intet konkret er på bedding, og selvom udgangspunktet lyder til at være, at man udelukkende beskæftiger sig med de kommunale grunde omkring Østre Grænsevej 26-30 og ikke har tanker, der strækker sig ud i vandet (som Solrød Pier ellers gjorde), er det naturligvis noget, vi som forening ønsker at blive informeret om.

Vi har derfor også mailet formanden for Solrød Strands Grundejerforening og udbedt os foreningens materiale på projektet, men han har kun oplyst os om, at der er tale om et gennemarbejdet og nænsomt projekt, som i udgangspunktet holder sig indenfor både lokalplan og strandbeskyttelseslinie. Formanden har indtil videre ikke sendt det gennemarbejdede materiale til os, så vi kan pt. ikke komme med yderligere opdatering på projektet end ovenstående. Vi håber dog stadig på, at dette ændrer sig.

Vi holder vanen tro øje med udviklingen!