lørdag den 24. marts 2012

Læserbrev i Sydkysten

Weekenden d. 23. marts til 25. marts havde foreningens formand Kasper Hansen dette læserbrev i Sydkysten Weekend.

søndag den 11. marts 2012

Formandens beretning 2011

Formandens beretning 2011

En traditionel formands-beretning vil typisk have et tilbageblik for året, der er gået, men jeg anser det som værende svært, for ikke at sige umuligt, at sammenfatte det altsammen i et par linier. Derfor synes jeg, at I skal se - eller gense - hvad vi har skrevet fra de 4 vigtigste møder:

Inspirationstur på Amager Strandpark

1. borgermøde i Portalen

2. borgermøde i Portalen

Strandvandring på Greve Strand

For dem af jer, der var med på Strandvandring d. 29/2-12 kan det virke som om, at vores forening har nået sit mål; Brian Hemmingsen bekræftede, at der ikke ville være tale om en kyststi. Dette er jo fantastisk nyt - men er det nu også hele sandheden? Faktum er, at sagen om en sti på stranden har været oppe og vende før, og før er blevet behandlet i kommunalt regi. Dengang, ligesom nu, var det ikke drevet af et solidt borger-ønske.

Der er nu ca. 1 ½ år til kommunalvalget. Det begynder at være farligt at begive sig ud på tynd is som kommunalpolitiker. Derfor er det virkelig nu, at vi skal stå sammen og arbejde for vores ønsker for vores strand. Det er sådan, at denne “forbedringsproces” er delt op i 3 etaper, hvor Hundige-etapen anses for overstået og i øjeblikket bliver behandlet politisk, mens Greve Kyst netop er påbegyndt. Som bekendt holdes der møde på Greve Gymnasium d. 11/6-12, hvor kommunens planer for Greve Kyst-strækningen bliver fremlagt. Selvom retorikken er blevet dæmpet og armbevægelserne blevet mindre, er jeg sikker på, at vores ven Dan B. Hasløv ikke skuffer i kreative udfoldelser.

Vi har muligheden for at komme med ideer og blive hørt, hvilket vi bør benytte os af. Vi er jo ikke kun en forening, som kæmper imod noget, men også en forening, der kæmper for noget. Mange af os er f.eks. enige om, at vandkvalitet, dyreliv og renholdelse af stranden er vigtige emner, som vi gerne så, at kommunen prioriterede højere, end tilfældet er i dag. Derfor vil jeg opfordre jer til at sende en mail til Teknik- og Miljøforvaltningen (teknik@greve.dk) og også gerne til mig (kasper@naturstrand.dk) med jeres ideer og forslag - store som små. Det er vigtigt, at kommunen hører fra dig og os, også selvom dit bidrag er beskedent! Et forslag til små, praktiske tiltag kunne være f.eks. ekstra renholdelse i sommerhalvåret, opsætning af skraldespande på vendepladserne på vejene ned til stranden, et par bænke af bundgarnspæle i klitterne eller lignende. Send løs og bliv hørt!

Med hensyn til vores allesammens arbejde og engagement i stranden, må man sige, at vi har formået at tiltrække fokus og folk til møderne med kommunen. Gang på gang har vores politikere været overraskede over tilslutningen - jeg håber dette bliver ved! Dette tror jeg dog kun kan opnås ved, at vi forener vores kræfter og løfter de opgaver, som vi alle ønsker udført. Nedenstående opgaver er nogle af dem, jeg mener vi bør fokusere på i 2012, og som kræver mere end et par personers dedikation:

* Relancere os fra værende imod til værende for og med
* Kontakte grundejerforeningerne angående deres ønske for stranden
* Finde detaljer vedr. overløb af spildevand til bugten
* Lave forslag til, hvordan vi afmystificerer private fællesveje, så offentligheden bliver gjort bekendt med, hvad begrebet dækker over
* Frivillige ‘strandvagter,’ som giver os konsistent information om strandens tilstand (f.eks. om ophobningen af fedtemøg) til brug for kommunikation til kommunen

Såfremt vores forening skal opnå resultater i ovenstående opgaver - og andre vigtige opgaver, som vi finder nødvendige i løbet af året - er to ting essentielle; finanser og ildsjæle. Mht. finanserne er dette afspejlet i forslaget til budget for 2012 - som er sendt ud til de betalende medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Såfremt vores forening skal blive ved med at kæmpe for stranden, har vi brug for motiverede folk til at træde ind i bestyrelsen - tænk over, om ikke det skulle være dig?

På snarligt gensyn.

Venligst,

Kasper Hansen
Formand
Foreningen Køge Bugt Naturstrand

onsdag den 7. marts 2012

Strandvandring på Greve Strand ved Granhaugen

Greve Kommunes borgere var mødt talstærkt op denne eftermiddag - ikke mindst takket være en af foreningens medlemmer, Tina Frederiksens - ihærdige indsats med at dele løbesedler ud om strandvandringen.

Efter en kort introduktion ved hhv. viceborgmester Brian Hemmingsen og arkitekt Dan Hasløv, gik strandvandringen i gang. Den gruppe, vi - foreningens formand og næstformand - var i, blev ledet af Brian Hemmingsen, som fik mange kritiske spørgsmål undervejs. Især skal fremhæves spørgsmålet om, hvorvidt kyststien, som flere gange har været oppe og vende, ville blive til noget eller ej. Dette svarede Brian Hemmingsen klart og entydigt nej til - kystien bliver ikke til noget - hvilken lettelse! Adspurgt om det var intentionen, at der skulle fældes flere træer på Granhaugen, svarede Brian Hemmingsen ligeledes nej. Det gennemgående tema i løbet af hele gåturen var i øvrigt bevar stranden, som den er - en sang, han og resten af kommunen efterhånden har hørt rigtig mange gange!

Efter gåturen og en lille pause, var der åben debat med mulighed for at komme frem med forslag, som kommunens medarbejdere ville notere. Rent indledningsvist  bad en borger folk, der var for bevarelse af naturen (såvel strand som Granhaugen), som den var, række hænderne op, og den skov af hænder, der straks røg i luften, talte sit eget, tydelige sprog. Herefter kom følgende ønsker og kommentarer frem:

 • Vi ønsker naturstranden bevaret
 • Lad tingene være, som de er
 • Hav fokus på minimal plantepleje
 • Dyrelivet forsvinder, hvis der kommer beton
 • Beton giver mere tang
 • Det blev besluttet, at der skulle udtyndes i Granhaugen, men lige nu minder det mere om en opstamning
 • Vi ønsker ikke “Nord for København” her
 • Brug pengene på Greve Centervej i stedet for at gøre noget ved stranden
 • Brug bundgangspæle i stedet for bænke - det giver mindre uro (her skal det bemærkes at Hasløv var hurtigt til at omtale disse bænke som “naturbænke” - lad os håbe at borgerens ønske om at bruge bundgarnspæle kan kombineres med Hasløvs bænk)
 • Brug tang som gødning
 • Få Grandhaugen fredet, så vi ikke skal være nervøs for om kommunen pludselig vil fælde træerne (igen)

Desuden blev følgende spørgsmål rejst:
 • Hvad sker der med den kile, man snakkede om fra Greve Midtby og ned til Granhaugen? Hertil svarede Dan Hasløv, at det klart skal diskuteres, hvad der skal ske med dette, og at man skal medtænke bedst mulig sammehæng mellem bagland og strand, men at der pt. ingen planer er for dette.
 • Skal der laves fliser/gang ned igennem Granhaugen? Hertil svarede Dan Hasløv, at dette også skal diskuteres.

Brian Hemmingsen rundede af med at understrege, at kommunen har forstået, at vi ikke ønsker forandring, at de har noteret sig vores ønsker, at de ingen skumle bagtanker har, at der ingen intentioner er om flere fældninger på Grandhaugen.

Som den sidste til at tage mikrofonen, gentog formand Kasper Hansen, hvad Brian Hemmingsen havde svaret tidligere, så alle kunne høre det og så Brian kunne tage ordet, såfremt Kasper havde misforstået budskabt: Kasper sagde at han personligt var meget glad for, at Brian Hemmingsen havde givet udtryk for, at kyststien ikke ville blive til noget. Brian forholdte sig tavs - hvilket kunne tyde på at han var enig i det sagte. Vi anser selvfølgelig dette som en sejr, da en (beton?) sti på vores flotte strand nok ville være den største fornærmelse mod stranden og naturen. Vi vil dog stadig holde fokus på emnet, da forståelsen fra kommunens side måske dæmpes, når vi kommer på den anden side af kommunalvalget.

Næste borgermøde - hvor aftenens ideer og synspunkter bliver præsenteret - sker d. 11/6-12 kl. 18.30 på Greve Gymnasium, og vi opfordrer endnu engang alle, der har deres naturstrand kær, til at møde op og give deres besyv med.