søndag den 11. marts 2012

Formandens beretning 2011

Formandens beretning 2011

En traditionel formands-beretning vil typisk have et tilbageblik for året, der er gået, men jeg anser det som værende svært, for ikke at sige umuligt, at sammenfatte det altsammen i et par linier. Derfor synes jeg, at I skal se - eller gense - hvad vi har skrevet fra de 4 vigtigste møder:

Inspirationstur på Amager Strandpark

1. borgermøde i Portalen

2. borgermøde i Portalen

Strandvandring på Greve Strand

For dem af jer, der var med på Strandvandring d. 29/2-12 kan det virke som om, at vores forening har nået sit mål; Brian Hemmingsen bekræftede, at der ikke ville være tale om en kyststi. Dette er jo fantastisk nyt - men er det nu også hele sandheden? Faktum er, at sagen om en sti på stranden har været oppe og vende før, og før er blevet behandlet i kommunalt regi. Dengang, ligesom nu, var det ikke drevet af et solidt borger-ønske.

Der er nu ca. 1 ½ år til kommunalvalget. Det begynder at være farligt at begive sig ud på tynd is som kommunalpolitiker. Derfor er det virkelig nu, at vi skal stå sammen og arbejde for vores ønsker for vores strand. Det er sådan, at denne “forbedringsproces” er delt op i 3 etaper, hvor Hundige-etapen anses for overstået og i øjeblikket bliver behandlet politisk, mens Greve Kyst netop er påbegyndt. Som bekendt holdes der møde på Greve Gymnasium d. 11/6-12, hvor kommunens planer for Greve Kyst-strækningen bliver fremlagt. Selvom retorikken er blevet dæmpet og armbevægelserne blevet mindre, er jeg sikker på, at vores ven Dan B. Hasløv ikke skuffer i kreative udfoldelser.

Vi har muligheden for at komme med ideer og blive hørt, hvilket vi bør benytte os af. Vi er jo ikke kun en forening, som kæmper imod noget, men også en forening, der kæmper for noget. Mange af os er f.eks. enige om, at vandkvalitet, dyreliv og renholdelse af stranden er vigtige emner, som vi gerne så, at kommunen prioriterede højere, end tilfældet er i dag. Derfor vil jeg opfordre jer til at sende en mail til Teknik- og Miljøforvaltningen (teknik@greve.dk) og også gerne til mig (kasper@naturstrand.dk) med jeres ideer og forslag - store som små. Det er vigtigt, at kommunen hører fra dig og os, også selvom dit bidrag er beskedent! Et forslag til små, praktiske tiltag kunne være f.eks. ekstra renholdelse i sommerhalvåret, opsætning af skraldespande på vendepladserne på vejene ned til stranden, et par bænke af bundgarnspæle i klitterne eller lignende. Send løs og bliv hørt!

Med hensyn til vores allesammens arbejde og engagement i stranden, må man sige, at vi har formået at tiltrække fokus og folk til møderne med kommunen. Gang på gang har vores politikere været overraskede over tilslutningen - jeg håber dette bliver ved! Dette tror jeg dog kun kan opnås ved, at vi forener vores kræfter og løfter de opgaver, som vi alle ønsker udført. Nedenstående opgaver er nogle af dem, jeg mener vi bør fokusere på i 2012, og som kræver mere end et par personers dedikation:

* Relancere os fra værende imod til værende for og med
* Kontakte grundejerforeningerne angående deres ønske for stranden
* Finde detaljer vedr. overløb af spildevand til bugten
* Lave forslag til, hvordan vi afmystificerer private fællesveje, så offentligheden bliver gjort bekendt med, hvad begrebet dækker over
* Frivillige ‘strandvagter,’ som giver os konsistent information om strandens tilstand (f.eks. om ophobningen af fedtemøg) til brug for kommunikation til kommunen

Såfremt vores forening skal opnå resultater i ovenstående opgaver - og andre vigtige opgaver, som vi finder nødvendige i løbet af året - er to ting essentielle; finanser og ildsjæle. Mht. finanserne er dette afspejlet i forslaget til budget for 2012 - som er sendt ud til de betalende medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Såfremt vores forening skal blive ved med at kæmpe for stranden, har vi brug for motiverede folk til at træde ind i bestyrelsen - tænk over, om ikke det skulle være dig?

På snarligt gensyn.

Venligst,

Kasper Hansen
Formand
Foreningen Køge Bugt Naturstrand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar