torsdag den 25. august 2011

Sidste nyt, bl.a. referat samt jeres strandønsker

Kære "nabo"

Jeg vil gerne starte med at takke dig for din interesse i dit lokalområde og vores allesammens største aktiv; vores dejlige naturstrand! Hvis du var med til mødet i går, kan jeg blot sige; godt gået! Hvis du gik glip af det, så forspildte du en stor chance for at forsvare vores dejlige naturstrand her i Greve Kommune. Under alle omstændigheder håber jeg at du møder op d. 21. september kl. 19:00 til 21:30 i Portalen - ikke mindst fordi der her vil blive truffet generelle beslutninger, som ikke umiddelbart senere kan omgøres. Brian Hemmingsen sagde selv, at hvis et af forslagene f.eks. var en cykelsti på stranden, ville man godt kunne træffe en principiel beslutning om, at hele eller dele af resten af stranden ned til Solrød også skulle have en cykelsti på stranden. Derfor er det enormt vigtigt, at vi sammen holder kommunen fast på vores ønsker, ligesom det er enormt vigtigt, at vi møder op til disse borgermøder for stranden - også selvom det ikke lige er “dit” stykke strand.

Vi var en del, der var forvirrede over indbydelsen fra Greve Kommune, og nogle følte sig endda ført bag lyset. Hvorfor var det nødvendigt at deltage i dette borgermøde, når det nu kun handlede om Hundige Strand? Til det kan jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at vi var så mange fremmødte, selvom det måske ikke handlede lige præcis om "dit" stykke strand. Det viser, at vi har ben i næsen og vil kæmpe for at beholde vores strand som naturstrand. Jeg vil gerne skrive et indlæg om Greve Kommunes information (eller mangel på samme) vedr. planlægning af strandudviklingen for hele Greve Kyst, så vi sammen kan fortælle kommunens folk, at det bare ikke er godt nok - og give dem forslag til, hvordan de kan gøre det bedre fremadrettet. Jeg har derfor prøvet at få fat i både Brian Hemmingsen og Lars Vestergaard, som jo også var til stede i Portalen. Det har ikke været muligt for mig at træffe dem telefonisk i dag. Jeg ville ellers gerne spørge dem, hvorfor deres indbydelse på Greve Kommunes hjemmeside ikke tydeligt beskriver planen med at de har delt kysten op i flere stykker og at dette var første fase i en række. Som minimum forventer jeg af kommunen, at den fremtidige planlægning bliver tilgængelig og beslutningsprocesserne gennemsigtige, så vi alle har en chance for "blande os i debatten", ganske som vi må gå ud fra, at kommunen ønsker. Derfor vil resten af dette indlæg ikke handle om manglen på kommunikation om planerne for udvikling af stranden, men istedet om selve borgermødet og forslagene. Jeg vender tilbage til dette emne i et senere indlæg.

Mødet i Portalen startede med en velkomst af Brian Hemmingsen med et lille slideshow. Brian Hemmingsen var hurtig til at pege ud, at han da "også læser Sydkysten" og i den forbindelse kunne berolige os allesammen med,at det altså kun handlede om stranden ved Hundige Havn - selvom han startede med at fortælle om Greve Kommunes 8 km lange strand og denne strækning også står nævnt i kommunens indbydelse på nettet. Det kommer jeg som sagt tilbage til i et senere indlæg. Efter Brian Hemmingsens indlæg kom Lars Vestergaard med et indlæg, og dernæst var det Dan Borgen Hasløvs (ejeren af tegnestuen bag Amager Strandpark) tur til at fortælle om "den gode strand". Hvad der hurtigt stod klart for mig var, hvordan hans billedemateriale var støvsuget for beton! Der var nogle billeder fra Amager Strandpark, men de var taget fra vinkler, så man ikke kunne se hverken de høje lygtepæle, betonpromenaden eller de store strandstationer. I stedet havde Dan valgt billeder af f.eks. en ældre mand i badekåbe på sin cykel, legende børn, en lille-bitte badebro med stenfliser, to unge solbadende piger under en stråparasol, flotte drager i vinden osv. Om hans materialevalg havde været det samme uden vores allesammens foregående debat om beton-strand skal jeg lade være usagt. Efter Dans indlæg blev vi budt til borderne - der var dækket op med et stort udprint af et satellit-billede af Hundige Havn og en del af stranden cirka ned til Hejrevej - altså der, hvor vores borgmester bor.

Vi gik derefter til bordene - og folk begyndte deres arbejde med at brainstorme løsninger til, hvordan havnen og stranden kunne se ud. Jeg vil her godt undskylde min manglende deltagelse overfor "min gruppe" - der var mange borgere, der gerne ville snakke med mig ang. foreningen, så jeg fik ikke rigtigt deltaget. På den anden side ville jeg heller ikke komme med en masse idéer, som måske kunne misfortolkes som at det var Foreningen for Køge Bugt Naturstrands forslag! Derfor holdt jeg mig også med vilje i baggrunden i denne fase. Jeg mener, at tilliden til foreningens kerneområde (naturstrand) vejer tungere end at brainstome idéer - og jeg håber, at du er enig med mig.

Efter brainstormningen ved bordene gik vi tilbage, og hver gruppe skulle præsentere deres idéer. Lad mig lige sige, at der var en masse  fantastiske forslag fra borgerne - det var virkelig godt af jer allesammen. Mange af de samme emner gik igen og igen, hvilket jo sender et klart signal om hvad vi har brug for.

Mest påfaldende var det, at fra alle de borgere, der var tilstede var der, som jeg husker det, ingen forslag der, lavede om på vores strand!

Borgernes ønske på mødet kan derfor opsummeres til; hold nallerne fra vores naturstrand! Og da jeg bl.a har sendt dette indlæg til Dan Borgen Hasløv, håber jeg at han bider mærke i dette.

Jeg har tilladt mig at skrive en liste over idéerne som jeg husker det, i prioriteret rækkefølge udfra mine observationer af hvor tit forslagene blev nævnt og hvilken reaktion de fik i salen. Grunden til, at jeg har gjort dette er, at min erfaring indenfor projektarbejde siger, at hvis ingen tager referat, kommer der ikke nødvendigvis noget godt ud af mødet. Folk glemmer hvad der blev sagt, og gode idéer falder til jorden. Kommunen har jo vores forslag - som nu vil blive fortolket af Dan og hans tegnestue. Desuden er det rart at kunne have denne liste i hånden til mødet d. 21. september kl. 19:00 til 21:00 i Portalen - så print eventuelt allerede indlægget ud nu, og put det i din kalender så du husker det til mødet.

Den gruppe jeg sad med i, havde en rigtigt god pointe; hvorfor skal stranden udvikles? Hvad ligger til grund for dette ønske? Hvor er behovsanalysen? Spørgsmål, som vi ikke kunne få svar på. Vi var mange, der synes det var lidt spøjst, at "stranden skal udvikles" i en tid hvor kommunen skal spare! Jeg hørte omtalt, at Greve Kommune skal spare 40 millioner kroner, så jeg kunne ikke rigtig forstå, at der skulle være råd til at have en tegnestue til at lave strandforslag uden en gennemarbejdet behovsanalyse.

Hermed de af mig observerede ønsker fra borgerne i Greve Kommune:
1) Det største bifald blev givet til forslaget om at beholde vores naturstrand som naturstrand! Det er vi enige om! Desuden var der stor applaus, da det blev nævnt, at der ikke var de store penge i kommunekassen til nye strandtiltag - hvilket senere fik borgmester Hans Barlach til at sige at det var første gang han hørte at borgerene var glade for mangel på penge i kassen.

2) Fedtemøg! Situationen er uholdbar. Vi vil have rengjort stranden eller have stoppet tangen/ålegræsset i at skylle op på vores kyst og blive liggende. Borgmester Hans Barlach indrømmede, at det bare "ikke var godt nok" mht. rengøring af stranden. Han kom dog ikke ind på, hvad han har tænkt sig at gøre ved det, eller hvem der er udpeget som tovholder for at få gjort noget ved situationen. Det kunne tydeligt mærkes i lokalet, at folk først og fremmest ville have, at kommunen tog dette problem alvorligt og fik det løst, inden de kastede sig ud i en "udvikling af stranden". Det giver vel også god mening - for hvorfor lave en masse udvikling og dyre initiativer - hvis der stinker, der hvor man skal opholde sig?

3) Forbedre eksisterende områder i stedet for nye tiltag.

4) Gør høfterne brugbare! Her tænkes på høfterne, der gør havneudløbet. Der var bred enighed om, at man gerne så, at høfterne blev gjort adgangsvenlige. Ønsket var, at disse skal fungere som helårsbadebroer, og derved også glæde vinterbaderne. Omklædnings-igloer/huse blev nævnt, så man kunne hoppe i badetøjet i ly af elementerne. Desuden blev der nævnt, at man også kunne have nogle muligheder for kajakroere ved høfterne. Høfterne blev desuden også nævnt i forbindelse med handicappede og gangbesværede mennesker. Bænkfaciliteter blev også efterspurgt.

5) Flere badebroer og gerne helårsbadebroer. Hertil vil jeg lige nævne, at det selvfølgelig er teknisk muligt at etablere badebroer, som ikke skal tages op hver vinter og sættes i hver sommer. Men der kræver måske nok, at andre materialer end træ skal bruges. Bænkfaciliteter blev også efterspurgt.

6) Adgangsforholdene til stranden kan forbedres. Der var mange konkrete forslag til, hvordan dette kunne gøres. Fælles for dem alle var, at den strækning borgerne ønskede at forbedre, var fra stationen til havnen på den ene eller anden måde. Der var også folk, der nævnte forbedring/etablering af den sti der går ved engstykket sydvest for havnen - den er åbenbart løbet tør for grus?

7) Generel udvikling af de offentlige områder. Det vil bla. sige havnen og det stykke jord, som bliver kaldt Hundige Park. Borgmester Hans Barlach sagde, at Greve Kommune er i kontakt med Københavns Kommune om et køb af dette grønne område.

De næste punkter var også forslag jeg hørte, men de står i tilfældig rækkefølge, da det var svært at tælle, hvor tit de blev nævnt (fordi de ikke blev nævnt så tit som ovenstående punkter):

Ønske om opmålte løberuter i byen og i havnen.
Ønske om bold-/tennisbaner på havnen og engstykket sydvest for havnen.
Ønske om små "oaser" i engstykket sydvest for havnen - en slags naturoplevelse.
Træningsområde til surfere og kajakroere i Lille Vejlesø.
Forbindelse mellem Lille Vejlsesø og Hundige Havn.
Fældning af træer, så man kan se direkte ned på vandet fra stationen (jeg bliver her nødt til at sige, at jeg synes, at det er et knap så godt forslag - jeg ville personligt hellere se evt. et stort skilt i bymiljøet ved stationen, der viser stranden på en god dag, med en pil:"Stranden Den Vej" - i stedet for at tage livet af træerne).

Det var hvad jeg fik ud af mødet i går. Jeg håber, at I hver især vil snakke med venner, bekendte, naboer, genboer, bageren og alle de andre om foreningens mål om at bevare vores naturstrand som naturstrand. Vi var stærkt repræsenteret i går til mødet - og det skal vi blive ved med at være. Vi har brug for medlemmer og frivillig arbejdskraft til omdeling af sedler og til at interessere sig for foreningens arbejde.

De allerbedste hilsner

Kasper Hansen
kbhdk1976@gmail.com

Foreningen for Køge Bugt Naturstrand
http://naturstrand.blogspot.com/

1 kommentar:

  1. Hej Kasper,

    Vi har begge læst dit referat og synes, det er alletiders. Det vil vi tage med den 21.

    Kh Sus

    SvarSlet