mandag den 24. oktober 2016

Informationsmøder i Kystdirektoratet

Kystdirektoratet inviterer til informationsmøder for de, som bor i kystzonen, og som måske er i tvivl om, hvad der kan søges om i zonen og hvordan. De stiller blandt andet fagpersoner til rådighed for en "spørgetime", hvor man kan skyde frit for hoften med de spørgsmål, man nu måtte have i relation til kystzonen.I første omgang er de nærmeste informationsmøder i hhv. Hillerød og Vordingborg, begge d. 12. november 2016 og begge med tilmeldingsfrist d. 3. november 2016.

Vi har ikke selv mulighed for at deltage, men opfordrer alle med interesse til at møde op!

Læs mere om møderne her: http://kysterne.kyst.dk/tilmelding.htmlmandag den 3. oktober 2016

Er strandrenselaug fremtiden?

For tiden behandles emnet strandrenselaug i Greve Kommunes forskellige politiske udvalg. Det er Økonomi- og Planudvalgets anbefaling, at kommunen starter arbejdet med at oprette et sådant laug allerede i november i indeværende år.

Solrød Kommune har igennem lang tid med stor succes haft netop et strandrenselaug - bestående af grundejerforeningerne i Karlstrup, Solrød Strand og Jersie Strand med støtte fra Solrød Kommune - som for nyligt fik en check på 25.000 kr. fra Solrød Centret.


Og hvad går sådan et strandrenselaug egentlig ud på? Så vidt, vi kan tolke det, handler det om, at kommunen videregiver opgaven med strandrensning til en sammenslutning af grundejerforeninger og vejlaug, som frivilligt (idet kommunen ikke har lov til at pålægge hverken borgere eller grundejerforeninger/vejlaug at deltage i et sådant laug) varetager opgaven med at koordinere og engagere et eller flere rensningsfirmaer, ligesom at dette laug også økonomisk belastes af opgaven, eventuelt med begrænset økonomisk støtte fra kommunen.

Men er det fair, at nogle få skal betale for noget, som mange har glæde af - og som kommunen bryster sig af er vores største aktiv? I et notat om indsamling af tang, som Greve Kommune har fået lavet af Horten Advokatfirma, står der blandt andet "...de samlede strandarealer i dag benyttes af offentligheden, som dermed vil have glæde af, at tang og fedtemøg fjernes" - og det er præcis dét, der er hovedargumentet for, at byrden for strandrensning ikke skal distribueres til nogle få, men bæres af fællesskabet i flok.

I kommunens oplæg er vi som forening ikke nævnt som interessenter i denne sag, og det undrer os selvfølgelig, eftersom at rent badevand og bekæmpelse af fedtemøg er blandt vores vigtigste mærkesager. Vi vil derfor tage kontakt til kommunen for at blive involveret - og ja - vil har naturligvis tænkt os at stille spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at nogle få bosiddende tæt ved stranden skal betale.

Mere nyt følger!
søndag den 2. oktober 2016

Stormflodssikring i København

Greve og Solrød kommuner er naturligvis ikke de eneste kommuner der tænker over, og arbejder med, stormflodssikring. I dag er der i Berlingske en artikel om stormflodssikring i København.

Læs mere her; http://www.b.dk/nationalt/koebenhavn-goer-klar-til-den-store-stormflod