søndag den 25. september 2011

Formandens reaktioner på 2. borgermøde i PortalenSe referatet fra 2. borgermøde her.

Lad os tage det sure først; vi har skabt ”fjender”! Ikke umiddelbart fra politisk side - det er de nok for professionelle til - men af nogle af vores Hundige-naboer. Der er folk, der anser os som en stærkt negativ gruppering, som har ødelagt kommunens forsøg på at indgå en dialog omkring forbedringer for dem, der bor i Hundige. Dette har gjort stærkt indtryk på mig - og det mener jeg også det bør gøre på jer. For var det meningen? Man kan jo ikke være venner med alle, men ligefrem at ødelægge noget for nogle andre er ikke noget, jeg ønsker at have siddende på mig. Jeg mener personligt ikke, at vi har ødelagt noget som helst - og det er jo også tydeligt at se i Dan B. Hasløvs materiale; det er spækket med “visioner” - både ting, som man kan genkende fra første borgermøde - men så sandelig også ting, som overhovedet ikke har været nævnt på noget tidspunkt af nogen borger! Men det ændrer ikke på, at andre borgere har fået den opfattelse af os - og det er sagens kerne her - for det er selvfølgelig uholdbart!

Her er fællesnævneren for kritik af os;

 • Usaglige argumenter
 • Uartikulerede udbrud og højtråbende opførelse
 • Negativitet
 • Imod alt nyt

Nu er det tid til selvransagelse! Er vi kommet med usagelige argumenter? Var vi uartikulerede og højtråbende på borgermøde(rne/t)? Har vi fremtrådt negativt? Er vi virkelig imod alt nyt?

Det står krystalklart for mig, at vi ingen kampe vinder ved at skabe sådan et image - også selvom vi måske ikke synes, at nogle eller alle punkterne er sande. Vi har mistet sympati for vores forening pga. vores opførsel, hvilket er uholdbart og ærgeligt.

Derfor bliver vi nødt til at ændre os - og vores kommunikation - og det kan kun gå for langsomt.

Mht. at være usagelig, komme med uartikulerede udbrud og opføre sig højtråbende er det noget, vi alle burde kunne tage afstand fra. Når jeg skriver “burde”, er det fordi jeg selv lod mig provokere, da Dan Hasløv præsenterede sin “kyststi”. Han sagde: “Mange trak denne frem ved sidste møde”, men hvad manden må have misforstået, var, at den blev trukket frem igen og igen pga. modstand mod denne løsning og ikke som et ønske. Derfor opfattede jeg det som en direkte løgn - og lod forsamlingen vide, at det altså ikke var tilfældet (dog uden at råbe). Senere spurgte jeg i forsamlingen, hvor mange, der havde ønsket denne kyststi og talte 8-9 hænder ud af de små hundrede fremmødte - hvilket jo siger noget (ikke særligt positivt) om objektiviteten af Hasløv & Kjærgaards tegnestue.
Men altså, selvfølgelig skal vi alle opføre os ordentligt og ikke råbe af nogen som helst. Vi må pænt vente, til det bliver vores tur, hvor vi kan fremføre vores synspunkter på en stille og rolig måde - og gerne med et glimt i øjet. Det andet duer simpelthen ikke. For at understege min bekymring omkring dette kan jeg fortælle, at det under og efter mødet stod klart for mig, at vores opførsel kostede opbakning. Det tager jeg som værende negativt for foreningen, og derfor modarbejdende i forhold til vores formålsparagraffer. Derfor; hold en god tone, vær glad for, at vi trods alt bliver hørt og prøv at være positiv, saglig, behersket og kom ikke med larmende udfald. Dette gælder selvfølgelig alle, også medlemmere af bestyrelsen.

Mht. at være negativ og imod alt nyt er der flere ting der er galt her. Jeg er f.eks. for renere badevand! Jeg er for etablering af kunstige rev ude i bugten, der kan tiltrække dyreliv og dykkere. Jeg er for en god renholdelse af stranden. Personligt var jeg også for mange af de ting der kom frem på det første borgermøde mht. idéerne omkring Hundige Havn - men af respekt overfor Hundige-borgerne har jeg ikke udtalt mig om disse punkter, det er jo ikke mig der bor der og jeg vil derfor heller ikke vil blande mig i det. Det tror jeg dog desværre ikke, at nogen af de utilfredse Hundige-borgere lagde mærke til. Desværre er det sådan, at mange af de ting jeg er for, ikke kan indviges af en kreds af politikere. Der er ingen snore, man kan klippe. Eller første spadestik, der skal tages. Derfor appellerer mine umiddelbare forslag måske ikke til vores politikere? Det er måske ikke vildt nok - ikke ambitiøst nok?

Ok - det var nok af det sure for denne omgang.

Nu til det søde!

I forhold til ovenstående synes jeg, at vi allesammen skal starte vores egen lille for-brainstormning inden det er vores “tur i møllen”.

Derfor opfordres I alle til at sende jeres ideer og/eller forbedringsforslag til mig og/eller bestyrelsen.

Jeg lægger ud med følgende positive forslag som emmer af nytænkning. Og i hvert fald nogle af dem kan også indviges på normal politisk vis;


BadevandskvalitetBadevandskvaliteten skal højnes! Der skal fuld dokumentation af, og fokus på, alle rensningsanlæg i Køge Bugt. Der bliver nogle gange lukket urenset spildevand direkte ud i bugten - det er det, vi bader i - når anlæggene har kapacitetsproblemer.

Hvordan undgår/mindsker vi kapacitetsproblemerne?

Hvor tit bliver der lukket urenset spildevand ud?

Kan vi forlænge udløbet fra nuværende ca. 700 meter fra kysten til længere ud - og hvor meget vil det koste, og hvad vil effekten være?

Kan vi gøre andre ting for at højne kvaliteten af vandet?
Kunstige revRev lokker dyreliv til og hjælper til at binde næringsstoffer i havdyrs skeletter, skaller osv., hvilket jeg har forstået i sidste ende har en positiv effekt på fedtemøget. Desuden er det godt for fritidsdykkere - hvilket også tiltrækker mennesker til stranden! Og så er det jo også bare dejligt, at der er naturligt liv i vores bugt!

Er der foretaget undersøgelser/observationer af positive effekter af rev?

Kan man søge midler til etablering af rev?

Hvad med kunstige rev, evt. i form af gamle skibe, fly osv.?
PiersHvorfor kan vi ikke etablere piers i Køge Bugt - som man har det i England, Holland, USA mv.? Jeg mener, at jeg kan forsvare dette forslag jf. vores vedtægt § 2.5. De skal selvfølgelig laves sobert og så de passer til os - men det kunne måske være en løsning, som passer bedre til os end at rykke kystlinjen flere hundrede meter ud i bugten og etablere indsøer foran folks private ejendom. Piers’ne skal selvfølgelig placeres foran offentlig ejendom.

Et driftigt medlem af foreningen har allerede sendt dette forslag til Greve Kommune. Yderligere materiale fra medlemmet kan ses her og her.


Udover ovenstående forslag (som pt. er under behandling i bestyrelsen) er der også mere til den søde tand... Vi fik den opløftende oplevelse at se og høre vores borgmester, Hans Barlach, stå på scenen foran de mange fremmødte borgere og sige “Jeg forestiller mig ikke en betonsti fra Hundige til Solrød - de tanker har vi slet ikke haft!”. Så ikke nok med, at Hans virker afvisende overfor en sådan løsning, så satte han også Brian Hemmingsen, 1. viceborgmester og medlem af byrådet, overordentligt på plads. Brian er nemlig en direkte årsag til mange medlemmers negativitet i hele den her proces, med sine bombastiske og uovervejede udtalelser om, at f.eks. en cykelsti langs hele stranden kunne vedtages i Hundige-området og derved danne præcedens (da det så ‘principielt var besluttet) for resten af Greve Kyst. Da stranden er meget smallere i f.eks. Karslunde end i Hundige medfører dette naturligvis stor bekymring, ikke mindst blandt de borgere, som har en strandgrund. For de vil kunne se frem til ekspropriering af en del af deres grundareal, og det er da ikke en rar fremtidsudsigt at have hængende over hovedet!

Jeg håber også, at når de Hundige-borgere, der følte sig trådt over tæerne, får tingene lidt på afstand, vil tænke tilbage på vores reaktion som værende naturlig grundet den generelt dårlige kommunikation fra kommunen og i særdeleshed fra førnævnte medlem af Byrådet. Det har som sagt aldrig har været vores mening at ødelægge noget for dem og deres bydel - og jeg håber oprigtigt, at de får alle deres ønskede visioner gennemført.

Derfor var denne udtalelse ang. nej-tak til beton-sti fra borgmesteren meget kærkommen - og jeg er glad for at vi i foreningen har været medvirkende til at han understregede dette så klart.

Vi følger selvfølgelig situationen.

fredag den 16. september 2011

Svar fra borgmesteren & nyt brev!

Så fik vi svar fra borgmesteren. Svaret kan du se ved at trykke her.

Svaret er langt fra tilfredsstillende - så vi har skrevet endnu et brev til ham (og Sydkysten), som du kan se her.

Kort fortalt passer alle hans svar ikke på vores spørgsmål (rækkefølgen er rodet). Desuden stiler han brevet til mig (Kasper) som enkeltperson, og ikke til os allesammen som forening (selvom jeg udtrykkeligt havde skrevet "på vegne af foreningen" i følgebrevet). Bestyrelsen har allesammen været inde over brevet - selvom det er mig, der har afsendt det. Desuden er der til sidst i hans brev en sjov passage, som jeg selv synes I skal have fornøjelsen af at læse.

Det virker som om, at Hans slet ikke kan forstå, at der er nogle (fornuftige) mennesker, som synes at Greve Kommunes proces omkring stranden er mærkelig og derved skaber utryghed. Vi må jo til stadighed prøve at gøre manden opmærksom på, at det er tilfældet.

Nu glæder vi os til at få svar på vores sidste brev.

tirsdag den 6. september 2011

Åbent brev til borgmesteren

Følgende brev er i dag sendt til raadhus@greve.dk samt sydkysten.red@sn.dk.

Greve Kommune

Rådhusholmen 10
2670 Greve

att.: Borgmesterkontoret

Kære Borgmester

Greve Kommune har planer om tiltag, der berører Greve Kommunes kystlinje.

Det første tiltag var en invitation til inspirationstur til Amager Strandpark, hvor kun ganske få var mødt op.

Efterfølgende var der inviteret til borgermøde den 24. august i Portalen, hvor der mødte et stort antal borgere op.

Informationsmødet indeholdt blandt andet et indlæg fra Dan Borgen Hasløv fra Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, som talte i meget bløde vendinger og meget ukonkret. Der blev ikke informeret om, hvad der var målet ud over at gøre stranden mere attraktiv.

Mødets forløb afdækkede blandt andet:
 • at borgerne var uforstående overfor måden projektet blev introduceret på


 • at borgerne ikke så noget større behov for tiltag, bortset fra løbende fjernelse af fedtemøg

 • at borgerne ønskede at bevare naturstranden som den var

Forløbet har medført etablering af "Foreningen Køge Bugt Naturstrand", som allerede fra starten har modtaget stor tilslutning og opbakning. Årsagen til dette er stor usikkerhed om, hvad der reelt set er Greve Kommunes intentioner og 
hvad omfanget af projektet er. Det har resulteret i en række spørgsmål, som foreningen venligst anmoder Greve
 Kommune om at belyse:


 1. Er der lavet nogen behovsanalyse, som retfærdiggør de planlagte investeringer?

 2. Hvad var formålet med besøget på Amager Strandpark? Hvis det skulle være til inspiration, ville det være rart at 
vide, hvilke elementer fra Amager Strandpark, Greve Kommune vil fremhæve.
 3. Hvorfor brugte Greve Kommune ikke informationsmødet til at give nogle konkrete eksempler på, hvad man
 ønsker at få gennemført?

 4. Hvad er omfanget og indholdet af Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard opdrag? Et højt specialiseret
 landskabsarkitektfirma har vel fået en klart defineret opgave.

 5. Hvad er Greve Kommunes ønsker? Ønsker man sig etablering af laguner og indsøer, som rykker kystlinjen 
længere ud? Ønsker man at etablere dæmninger og betonanlæg og andre kunstige anlæg inspireret fra Amager 
Strandpark? Ønsker man gennemgående cykelsti, som medfører, at strandens brugere skal passe på 
motionscyklister i høj fart? Skal der etableres belysning til nye stianlæg?

 6. Har Hasløv & Kjærsgaard og Greve Kommune allerede lavet et eller flere skitseforslag til Greve Kyst inden
borgermødet i Portalen?

 7. Hvad er budgettet for projektet? Vi har kun fået at vide, at Greve Kommune har få penge til rådighed, hvilket i 
øvrigt gav mødets største bifald, da deltagerne ønskede at bevare naturstranden.
 8. Der verserer rygter om, at Greve Kommune har og vil søge meget store tilskud fra bl.a. fonde. Er dette
 tilfældet?
 9. Er den planlagte rydning af Granhaugen første trin til omdannelse fra naturområde til parkeringsplads?

 10. Hvorfor vil Greve Kommune lave planlægningen etapevis? Det ville vel være naturligt at se hele kommunens 
kystlinje i en sammenhæng? Borgermødet vedrørte kun Hundige-området. Det harmonerer ikke med, at Greve 
Kommune vil bruge første etape som retningslinje for udvikling af resten af kysten. Behovene i de forskellige 
områder kan jo variere.
Foreningen håber, at Greve Kommune kan bidrage med hurtige og klare svar på spørgsmålene, som optager mange 
borgere i kommunen. Hvis Greve Kommunes ambitionsniveau svarer til de beskedne ønsker, der kom frem på 
borgermødet, vil mange borgere kunne se roligt frem til det videre forløb. Det kunne tillige være formålstjenligt at give
 informationen til Sydkysten, så informationen kan nå så mange som muligt.
 Hvis Greve Kommune har andre planer, hvor Amager Strandpark skal være forbillede for større dele af kysten, vil det 
være yderst relevant at få dem klarlagt hurtigst muligt i starten af forløbet. Planer med eventuelle vidtgående
 konsekvenser for Greve Kommunes borgere bør lægges åbent frem.


Med venlig hilsen


Foreningen Køge Bugt Naturstrand

http://www.naturstrand.dk

søndag den 4. september 2011

Stiftelse af foreningen (2/2)

19 personer havde valgt at bruge nogle timer af deres fredag aften på vores vigtige arbejde, og vi kunne derfor i god ro og orden stifte foreningen og vælge en bestyrelse. Jeg vil endnu engang rose de fremmødte for deres engagement, og opfordre resten af medlemmerne til at deltage næste gang -  det er bydende nødvendigt for at vi alle kan opnå hvad vi ønsker med denne forening.

Der var et par mindre ændringer til vedtægterne, som alle blev vedtaget enstemmigt. Disse nye, gældende vedtægter kan ses her. Bestyrelsen beslutter, hvordan vi overgår til de nye vedtægter mht. den administrative udfordring vedr. kontingent og husstand-stemmeret inden førstkommende generalforsamling.

Jeg, Kasper Hansen, blev enstemmigt valgt som formand. Min kæreste, Karina Schramm, blev enstemmigt valgt som næstformand. Resten af bestyrelsen vil snarest blive offentliggjort såfremt de ikke har noget i mod at deres navn ligger på hjemmesidens indlæg.

Vi har en masse tiltag undervejs - og der vil komme mere information omkring stiftelsesmødet på et senere tidspunkt. Nu skal referatet lige til godkendelse af deltagerne først.

Vi går en travl tid i møde!

Nye vedtægter

Vedtægter

Bemærk: Disse vedtægter er ikke længere gyldige. Såfremt du vil se de gældende vedtægter, skal du bruge menuen "Vedtægter" øverst på siden, eller trykke her.


Vedtægter for “Foreningen Køge Bugt Naturstrand” (Version 1.1)

§ 1 Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er “Foreningen Køge Bugt Naturstrand”.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands privatadresse.
§ 1.3 Foreningens hjemmeside er http://www.naturstrand.dk.

§ 2 Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at bevare Køge Bugts strandområder (dækkende fra Rammsvej i Greve til Engsvinget i Solrød) som en naturstrand.
§ 2.2 Foreningen er for begrænset tilførsel af sand på stranden.
§ 2.3 Foreningen er for bevarelsen af en rolig naturstrand, i balance med den øvrige natur og fauna både på land og i vand.
§ 2.4 Foreningen er for etablering af badebroer og/eller mindre omklædningsfaciliteter foran offentlig ejendom.
§ 2.5 Foreningen er for etablering af initiativer, der højner strandområdets værdi, såfremt disse placeres ud offentlig ejendom (havne, skove, forter osv.).
§ 2.6 Foreningen vil bl.a. arbejde for, at kommunen tager ansvar for forebyggelse af og/eller rydning af fedtemøg på stranden.
§ 2.7 Foreningen er imod etablering af kunstige bassiner (el.lign tiltag) på stranden, som gør, at den reelle kystlinje til Køge Bugt rykkes længere ud i Køge Bugt.
§ 2.8 Foreningen er imod kunstig etablering af stier på stranden.
§ 2.9 Foreningen er imod byggerier på stranden.

§ 3 Medlemsskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver myndig person, som tilslutter sig foreningens formål.
§ 3.2 Medlemmer, som opfylder § 3.1 og hvis husstand ikke betaler kontingent til foreningen, betegnes som “ikke-betalende medlemmer”.
§ 3.3 Medlemmer, som opfylder § 3.1 og hvis husstand betaler kontingent til foreningen, betegnes som “betalende medlemmer”.
§ 3.4 Hver kontingent-betalende husstand har én stemme, og kun myndige “betalende medlemmer” kan opstille til bestyrelsen.
§ 3.5 Personer, som indgår i kontingent-betalende husstand, men som ikke ønsker at være medlem af foreningen, kan skrifteligt meddele foreningen dette og vil derefter ikke figurere som værende medlem.
§ 3.6 Hvis et medlem modarbejder foreningens formålsparagraffer (§2), kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.
§ 3.7 Udtrådte og ekskluderede medlemmer har ingen andel i foreningens formue.

§ 4 Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest to uger før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer).
§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
§ 5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses forfald af to af enten formanden, næstformanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Køb større end 1.000 kr. skal skriftligt bekræftes af hele bestyrelsen. Køb under 1.000 kr. kan skriftligt bekræftes iflg. personsammensætning i § 6.1. 

§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages SOS Børnebyerne.

torsdag den 1. september 2011

Stiftelse af foreningen (1/2)

Så er tiden kommet; knald eller fald.

Foreningen skal officielt stiftes - indtil videre har jeg kørt den personligt med hjælp fra min kæreste. Jeg glæder mig rigtigt meget til at se om der, blandt alle vores medlemmer, findes folk som har det 'drive' vi har brug for, for at kunne ruske kommunen til fornuft. Vi har en masse arbejde foran os - men det er arbejde som både er spændende og relevant; det handler om natur & miljø og om vores lokalområde. Mere relevant kan det vel næppe være?

Hvad er det så jeg kan overdrage til en bestyrelse i morgen til stiftelsesmødet? Det er en forening som allerede har fået en del eksponering i lokalaviserne og som er kommet på manges læber rigtigt hurtigt. Det er både min kæreste og jeg stolte over. Det er en forening som allerede har opbygget et netværk indenfor lokalsamfundet i Greve - og så er det en forening som nu tæller mere end 50 medlemmer - det er over 2,6 medlem per dag siden jeg d. 19. august skrev det første forslag til vedtægter. Det er en "sund" forening - også økonomisk - som en ny bestyrelse kan få tøjlerne til. Jeg har brugt ca. 300 kr. på fotokopier og ca. 100 kr. på vores nye, flotte domæne-navn "www.naturstrand.dk" (det er en pris per medlem på under 8 kr.).

Det er en forening som har formået at blive hørt blandt Greve Kommunes borgere - i hvert fald hvis man skal se på fremmødet på borgermødet d. 24. august i Portalen, hvor der var rigtigt mange som sagde, at de kom fordi de havde set min oprindelige skrivelse ang. "beton-strand".

Derfor er Foreningen for Køge Bugt Naturstrand en forening som jeg både håber, og regner med, kan gøre en stor, positiv forskel for os allesammen. Vi vil ikke have beton-veje, bygninger eller andet på vores strand. Vi vil ikke acceptere, at nogle få politikere tror, at man tiltrækker flere borgere til kommunen - ved at beton-ificere og kontrollere udseendet på vores i forvejen skønne strand. Vi vil have deres opmærksomhed, og have dem til at forstå, at man ikke får en bedre kommune af at plastre stranden til med kunstige stier, lygtepæle, skraldespande osv. Hvis Brian Hemmingsen, Hans Barlach, Brigitte Klintskov Jerkel eller nogle af de andre i vores Byråd synes at det ville være flot med sådan en kunstig betonstrand - så synes jeg, at de skulle flytte til Amager, så de kan lege på Amager Strandpark. Når de så har leget færdig og har lyst til at være nær naturen, sandet, klitterne, blæsten, skvulp og stilheden, kan de jo vende tilbage til Greve. På den måde kaster de heller ikke sig selv, eller os, ud i flere dyre 'projekter' - nu hvor tiden er til, at Greve Kommune skal spare penge.

Det ville vi, og stranden, nok have det bedre af.

Det bedste hilsner,

Kasper Hansen
Stifter.
Opstiller til bestyrelsen