søndag den 4. september 2011

Stiftelse af foreningen (2/2)

19 personer havde valgt at bruge nogle timer af deres fredag aften på vores vigtige arbejde, og vi kunne derfor i god ro og orden stifte foreningen og vælge en bestyrelse. Jeg vil endnu engang rose de fremmødte for deres engagement, og opfordre resten af medlemmerne til at deltage næste gang -  det er bydende nødvendigt for at vi alle kan opnå hvad vi ønsker med denne forening.

Der var et par mindre ændringer til vedtægterne, som alle blev vedtaget enstemmigt. Disse nye, gældende vedtægter kan ses her. Bestyrelsen beslutter, hvordan vi overgår til de nye vedtægter mht. den administrative udfordring vedr. kontingent og husstand-stemmeret inden førstkommende generalforsamling.

Jeg, Kasper Hansen, blev enstemmigt valgt som formand. Min kæreste, Karina Schramm, blev enstemmigt valgt som næstformand. Resten af bestyrelsen vil snarest blive offentliggjort såfremt de ikke har noget i mod at deres navn ligger på hjemmesidens indlæg.

Vi har en masse tiltag undervejs - og der vil komme mere information omkring stiftelsesmødet på et senere tidspunkt. Nu skal referatet lige til godkendelse af deltagerne først.

Vi går en travl tid i møde!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar