søndag den 29. marts 2015

Noter fra borgermødet vedr. strandvejsområdet d. 26/3-15

Hermed vores noter fra det nyligt overståede borgermøde vedr. strandvejsområdet.

Lad os endelig vide, hvis I mener, at noget væsentligt mangler.

Vi må formode, at Greve Kommune laver deres eget referat.

fredag den 27. marts 2015

Borgermødet vedr. Strandvejsområdet

Tillykke - foreningens arbejde med uddeling af ca. 2.000 løbesedler har båret frugt! I den forbindelse skal der lyde et kæmpe tak til de frivillige omdelere, som satte adskillige timer af til formålet! Nedenstående resultater skyldes i høj grad jer! TAK!

Fremmødet til borgermødet var flot, og mængden af engagerede borgere var imponerende. Selvom kommunen havde sat ganske kort tid af til debat, blev vigtige emner og meninger fremlagt. Under de planlagte workshops opfangede vi adskillige naturstrandvenlige inputs (selvom det flere gange blev understreget, at vi ikke måtte snakke om stranden), som vil fremgå af vores noter fra mødet, som udsendes senere.

Vi fik fire gode, konkrete ting ud af mødet i går;

  1. Lovning på et nyt kystsikringsmøde (det møde, der blev afholdt på Holmeagerskolen d. 4/2-15)
  2. Indrømmelse af, at kystsikringsmødet var for dårligt annonceret (ved Henrik Stuckert - formand for Teknik- og Miljørådet)
  3. Indrømmelse af, at det var uheldigt at placere vartegn på stranden/i vandet i materialet til en proces, hvor vi ikke havde lov til at snakke om stranden (ved byplansarkitekt John Jeppesen og Henrik Stuckert)*
  4. Garanti for, at et “dige” på stranden med en asfalteret cykelsti ovenpå ikke på nogen måde var ønsket af Henrik Stuckert.

* Pkt. 3. blev kommunikeret direkte til mig efter mødets afslutning.

Endnu engang viser det sig, at det hjælper at organisere sig og deltage i møderne - ligesom det også gjorde i det stortanlagte “strandforbedringsprojekt”, der løb fra 2011 til 2013, hvor foreningen allerede dengang bl.a. effektivt fik skrinlagt planer om en “kyststi” med fast belægning på stranden (gamle referater er at finde på vores hjemmeside, såfremt du har interesse i at læse dem).

Som jeg ser det, har vi i foreningen især to udfordringer i forhold til kommunens kommunikation omkring fremtidige tiltag på stranden;

  1. Vi ønsker en forlængelse af tidsperioden mellem udgivelsen af et forslag til afholdelse af forslagets borgermøde. Bemærk, at det nuværende forslag udkom d. 6. marts og at mødet i går blev afholdt præcis 20 dage efter. Dette er for lidt tid til at kunne foretage foreningsaktivisme og sikre, at interesserede borgere dukker op. Dette gør, at vi løbende må forholde os til projekterne i det materiale, der er til rådighed for borgerne undervejs i det politiske system, og at vi derfor igangsætter initiativer på baggrund af disse.
  2. Vi ønsker at klargøre overfor kommunen, at deres medarbejdere skaber øjeblikkelig modstand i lokalområdet, når deres storstilede “skitser” (senest fx regnvandskanaler samt de 7 varetegn beliggende på stranden og ud for kysten i hele kommunen) er indeholdt i kommunale forslag uden at være drevet som borgerønsker - og især i en proces, hvor vi ikke må snakke om dem. Dette skal ses i lyset af den tidligere proces omkring “strandforbedringsprojektet”, som langt fra var drevet af borgernes ønsker, men snarere driftige kommunalmedarbejdere og en ivrig tegnestue.

Disse udfordringer vil blive forsøgt håndteret af bestyrelsen i nærmeste fremtid.

Vi vender tilbage med vores syn på kystsikring i et indlæg snarest.

God weekend herfra - og vid, at vi med jeres hjælp gjorde en positiv forskel for borgerne i kommunen i går!

onsdag den 25. marts 2015

Husk borgermødet vedr. “Strandvejsområdet”

I morgen er dagen, hvor Greve Kommunes borgermøde omkring “Strandvejsområdet” løber af stablen.

Som vi har skrevet tidligere, griber de forskellige planer, som kommunen har - blandt andet “Strandvejsområdet”,  “Planstrategi 2015” og “Risikostyringsplan for stormflod 2015-2021” - ind i hinanden og omhandler på forskellig vis vores alles dejlige naturstrand, og det gør, at vi hele tiden må være på stikkerne.Det indebærer selvfølgelig også at deltage i de møder, der afholdes samt sende høringssvar til  kommunen.

Som inspiration til høringssvar og som generelle inputs til dialog/diskussion om planerne har vi fået nogle rigtig gode henvendelser fra medlemmer af foreningen, som vi har lagt i denne offentlige mappe. Vi opfordrer jer til at dykke ned i de tanker, jeres med-medlemmer har gjort sig omkring blandt andet kystsikring og strandparker og lade dem være en inspiration for jeres egne inputs og høringssvar, som vi meget gerne modtager kopi af, så vi kan lægge disse i den offentlige mappe, så andre også kan få glæde af dem. Ønsker I dem anonymiseret, gør vi blot det.

Vi håber at se jer til mødet i morgen d. 26/3-15 på Greve Gymnasium kl. 17.00!

Greve Kommunes invitation kan ses her.

søndag den 22. marts 2015

Svar på "hvem skal nu betale?"

I denne uges Sydkysten Weekend (s. 56) svarer formand for Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Henrik Stuckert, på sidste uges læserbrev fra en bekymret borger.


Han skriver bl.a. at “det er en smule naivt at tro, at en stormflodshændelse kun rammer de husstande, som er beliggende i første række til havet” vedr. finansieringen af kystsikringen. Han skriver desuden “Enkelte løsningsforslag er endog så store, at de vil kræve et tværkommunalt samarbejde og helt sikkert en statslig medfinansiering” - hvilket vi tolker som værende løsningsforslaget omkring strandparken.


Kort sagt er hans svar blot endnu en virkelig god grund til at deltage i borgermødet d. 26/3-15 kl. 17.00 på Greve Gymnasium.


Skærmbillede 2015-03-22 kl. 12.22.25.png

søndag den 15. marts 2015

Strandvejs-projekt eller Strandområde-projekt?

Nogle gange bliver vi virkelig overrasket over Greve Kommunes kommunikation. Især må vi sige, at det sidste skud på stammen, Strandvejsprojektet, er det glimrende eksempel på forvirrende kommunikation fra kommunens side.

Projektet blev startet op d. 4. juni 2013 som et punkt på dagsordenen hos Teknik- og Miljøudvalget under navnet “Temamøde om Strandvejen”. Projektet var primært henvendt til de erhvervsdrivende langs Strandvejen og omhandlede deres muligheder for at drive erhverv samt generel forskønnelse af Strandvejen.  

Men siden da har projektet fået vokseværk, og det er sket i en glidende overgang.
Læg mærke til publikationen “Helhedsplan for Strandvejen” af d. 23. januar 2015 fra Teknik- og Miljøudvalget. Forsiden af publikationen viser et luftfoto af kyststrækningen fra Greve mod Hundige. Strandvejen er tydeligt farvelagt med en fed orange farve for at synliggøre, at det er selve vejen, projektet beskæftiger sig med. 

Små to måneder efter hedder samme projekt pludselig “Strandvejsområdet”. Dette kan ses i den nye publikation “Strandvejsområdet - idéoplæg” af d. 6. marts 2015 fra Teknik- og Miljørådet. Den orange farve er nu fjernet fra vejen, og projektet har nu antaget karakter af at dække hele området fra selve Strandvejen og ud til kysten. Det tydeliggøres desuden, at projektet er til for at danne baggrund for fremtidige lokalplaner, og er derfor ekstremt vigtigt - især for de borgere, som bor i området.

Vi finder det uheldigt, at Teknik- og Miljøudvalget både; 1) omdøber projektet/publikationen samt 2) udvider projektets geografiske område uden at gøre borgerne i området opmærksomme på dette! 

Mange af borgerne, der bor i strandvejsområdet aner ikke, at området er blevet diskuteret så intenst og så længe, fordi de muligvis så projektet tidligt i forløbet, og forholdte sig til projektnavnet samt erhvervsmålgruppen og tænkte, at det ikke vedrørte dem, da det var rettet mod de erhvervsdrivende. De har derfor ikke lagt mærke til den gradvise udvidelse af projektet.

Vi beder administrationen samt Teknik- og Miljøudvalget være mere påpasselig med navngivningen af projekterne i fremtiden, hvis ønsket om borgerinddragelse vitterlig er en prioritet for kommunen.

Nedenfor ses en animation af de to planer, og efterfølgende vises billedet af hver plan for sig med link til deres indhold, som har en del sammenfald, men bestemt også mange forskelligheder.

Forsiden af de to planer som en animation


Helhedsplan for Strandvejen af d. 23. januar 2015Strandområdet - Ideoplæg af d. 6. marts 2015
lørdag den 14. marts 2015

Læsebrev: "Hvem skal nu betale?"

Vi er ikke de eneste, der bekymrer os over kommunernes planer - i Sydkysten Weekend i denne uge skriver en borger om sine bekymringer omkring økonomien i kystsikringsprojektet.

Vores eget læserbrev, som tidligere på ugen var i Sydkysten, er nu også i Solrød Avis.fredag den 13. marts 2015

Kommune abonnementer

Vi vil gerne opfordre dig til at tegne email-abonnementer fra både Greve og Solrød Kommune. Det er vigtigt, at vi allesammen holder øje med de kommunale initiativer, der vedrører vores strand og kyst.

Hvis du ser projekter eller omtale af stranden og/eller kysten, så tøv ikke med at tippe os. Husk at angive præcis hvor du har set det, og meget gerne med et link eller et tekst-udklip/citat.

Jo flere vi holder øje, des bedre. Foreningen er kun så opmærksom, som de medlemmer den består af!Find den grå bjælke og sæt musen henover "Abonnement" og vælg "Opret" som vist herunder:Du kan så vælge de udvalg, du ønsker. Vi anbefaler som minimum: Byråd, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget samt "Økonomi- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget (fællesmøde)".Vi anbefaler som minimum: Forsiden, Høringer, Byrådet og "Økonomi-, teknik- og miljøudvalget".


onsdag den 11. marts 2015

Vores læserbrev er i dag (11. marts 2015) i Sydkysten SYD.

Avisen kan læses online.