søndag den 15. marts 2015

Strandvejs-projekt eller Strandområde-projekt?

Nogle gange bliver vi virkelig overrasket over Greve Kommunes kommunikation. Især må vi sige, at det sidste skud på stammen, Strandvejsprojektet, er det glimrende eksempel på forvirrende kommunikation fra kommunens side.

Projektet blev startet op d. 4. juni 2013 som et punkt på dagsordenen hos Teknik- og Miljøudvalget under navnet “Temamøde om Strandvejen”. Projektet var primært henvendt til de erhvervsdrivende langs Strandvejen og omhandlede deres muligheder for at drive erhverv samt generel forskønnelse af Strandvejen.  

Men siden da har projektet fået vokseværk, og det er sket i en glidende overgang.
Læg mærke til publikationen “Helhedsplan for Strandvejen” af d. 23. januar 2015 fra Teknik- og Miljøudvalget. Forsiden af publikationen viser et luftfoto af kyststrækningen fra Greve mod Hundige. Strandvejen er tydeligt farvelagt med en fed orange farve for at synliggøre, at det er selve vejen, projektet beskæftiger sig med. 

Små to måneder efter hedder samme projekt pludselig “Strandvejsområdet”. Dette kan ses i den nye publikation “Strandvejsområdet - idéoplæg” af d. 6. marts 2015 fra Teknik- og Miljørådet. Den orange farve er nu fjernet fra vejen, og projektet har nu antaget karakter af at dække hele området fra selve Strandvejen og ud til kysten. Det tydeliggøres desuden, at projektet er til for at danne baggrund for fremtidige lokalplaner, og er derfor ekstremt vigtigt - især for de borgere, som bor i området.

Vi finder det uheldigt, at Teknik- og Miljøudvalget både; 1) omdøber projektet/publikationen samt 2) udvider projektets geografiske område uden at gøre borgerne i området opmærksomme på dette! 

Mange af borgerne, der bor i strandvejsområdet aner ikke, at området er blevet diskuteret så intenst og så længe, fordi de muligvis så projektet tidligt i forløbet, og forholdte sig til projektnavnet samt erhvervsmålgruppen og tænkte, at det ikke vedrørte dem, da det var rettet mod de erhvervsdrivende. De har derfor ikke lagt mærke til den gradvise udvidelse af projektet.

Vi beder administrationen samt Teknik- og Miljøudvalget være mere påpasselig med navngivningen af projekterne i fremtiden, hvis ønsket om borgerinddragelse vitterlig er en prioritet for kommunen.

Nedenfor ses en animation af de to planer, og efterfølgende vises billedet af hver plan for sig med link til deres indhold, som har en del sammenfald, men bestemt også mange forskelligheder.

Forsiden af de to planer som en animation


Helhedsplan for Strandvejen af d. 23. januar 2015Strandområdet - Ideoplæg af d. 6. marts 2015
Ingen kommentarer:

Send en kommentar