fredag den 27. marts 2015

Borgermødet vedr. Strandvejsområdet

Tillykke - foreningens arbejde med uddeling af ca. 2.000 løbesedler har båret frugt! I den forbindelse skal der lyde et kæmpe tak til de frivillige omdelere, som satte adskillige timer af til formålet! Nedenstående resultater skyldes i høj grad jer! TAK!

Fremmødet til borgermødet var flot, og mængden af engagerede borgere var imponerende. Selvom kommunen havde sat ganske kort tid af til debat, blev vigtige emner og meninger fremlagt. Under de planlagte workshops opfangede vi adskillige naturstrandvenlige inputs (selvom det flere gange blev understreget, at vi ikke måtte snakke om stranden), som vil fremgå af vores noter fra mødet, som udsendes senere.

Vi fik fire gode, konkrete ting ud af mødet i går;

  1. Lovning på et nyt kystsikringsmøde (det møde, der blev afholdt på Holmeagerskolen d. 4/2-15)
  2. Indrømmelse af, at kystsikringsmødet var for dårligt annonceret (ved Henrik Stuckert - formand for Teknik- og Miljørådet)
  3. Indrømmelse af, at det var uheldigt at placere vartegn på stranden/i vandet i materialet til en proces, hvor vi ikke havde lov til at snakke om stranden (ved byplansarkitekt John Jeppesen og Henrik Stuckert)*
  4. Garanti for, at et “dige” på stranden med en asfalteret cykelsti ovenpå ikke på nogen måde var ønsket af Henrik Stuckert.

* Pkt. 3. blev kommunikeret direkte til mig efter mødets afslutning.

Endnu engang viser det sig, at det hjælper at organisere sig og deltage i møderne - ligesom det også gjorde i det stortanlagte “strandforbedringsprojekt”, der løb fra 2011 til 2013, hvor foreningen allerede dengang bl.a. effektivt fik skrinlagt planer om en “kyststi” med fast belægning på stranden (gamle referater er at finde på vores hjemmeside, såfremt du har interesse i at læse dem).

Som jeg ser det, har vi i foreningen især to udfordringer i forhold til kommunens kommunikation omkring fremtidige tiltag på stranden;

  1. Vi ønsker en forlængelse af tidsperioden mellem udgivelsen af et forslag til afholdelse af forslagets borgermøde. Bemærk, at det nuværende forslag udkom d. 6. marts og at mødet i går blev afholdt præcis 20 dage efter. Dette er for lidt tid til at kunne foretage foreningsaktivisme og sikre, at interesserede borgere dukker op. Dette gør, at vi løbende må forholde os til projekterne i det materiale, der er til rådighed for borgerne undervejs i det politiske system, og at vi derfor igangsætter initiativer på baggrund af disse.
  2. Vi ønsker at klargøre overfor kommunen, at deres medarbejdere skaber øjeblikkelig modstand i lokalområdet, når deres storstilede “skitser” (senest fx regnvandskanaler samt de 7 varetegn beliggende på stranden og ud for kysten i hele kommunen) er indeholdt i kommunale forslag uden at være drevet som borgerønsker - og især i en proces, hvor vi ikke må snakke om dem. Dette skal ses i lyset af den tidligere proces omkring “strandforbedringsprojektet”, som langt fra var drevet af borgernes ønsker, men snarere driftige kommunalmedarbejdere og en ivrig tegnestue.

Disse udfordringer vil blive forsøgt håndteret af bestyrelsen i nærmeste fremtid.

Vi vender tilbage med vores syn på kystsikring i et indlæg snarest.

God weekend herfra - og vid, at vi med jeres hjælp gjorde en positiv forskel for borgerne i kommunen i går!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar