onsdag den 7. marts 2012

Strandvandring på Greve Strand ved Granhaugen

Greve Kommunes borgere var mødt talstærkt op denne eftermiddag - ikke mindst takket være en af foreningens medlemmer, Tina Frederiksens - ihærdige indsats med at dele løbesedler ud om strandvandringen.

Efter en kort introduktion ved hhv. viceborgmester Brian Hemmingsen og arkitekt Dan Hasløv, gik strandvandringen i gang. Den gruppe, vi - foreningens formand og næstformand - var i, blev ledet af Brian Hemmingsen, som fik mange kritiske spørgsmål undervejs. Især skal fremhæves spørgsmålet om, hvorvidt kyststien, som flere gange har været oppe og vende, ville blive til noget eller ej. Dette svarede Brian Hemmingsen klart og entydigt nej til - kystien bliver ikke til noget - hvilken lettelse! Adspurgt om det var intentionen, at der skulle fældes flere træer på Granhaugen, svarede Brian Hemmingsen ligeledes nej. Det gennemgående tema i løbet af hele gåturen var i øvrigt bevar stranden, som den er - en sang, han og resten af kommunen efterhånden har hørt rigtig mange gange!

Efter gåturen og en lille pause, var der åben debat med mulighed for at komme frem med forslag, som kommunens medarbejdere ville notere. Rent indledningsvist  bad en borger folk, der var for bevarelse af naturen (såvel strand som Granhaugen), som den var, række hænderne op, og den skov af hænder, der straks røg i luften, talte sit eget, tydelige sprog. Herefter kom følgende ønsker og kommentarer frem:

 • Vi ønsker naturstranden bevaret
 • Lad tingene være, som de er
 • Hav fokus på minimal plantepleje
 • Dyrelivet forsvinder, hvis der kommer beton
 • Beton giver mere tang
 • Det blev besluttet, at der skulle udtyndes i Granhaugen, men lige nu minder det mere om en opstamning
 • Vi ønsker ikke “Nord for København” her
 • Brug pengene på Greve Centervej i stedet for at gøre noget ved stranden
 • Brug bundgangspæle i stedet for bænke - det giver mindre uro (her skal det bemærkes at Hasløv var hurtigt til at omtale disse bænke som “naturbænke” - lad os håbe at borgerens ønske om at bruge bundgarnspæle kan kombineres med Hasløvs bænk)
 • Brug tang som gødning
 • Få Grandhaugen fredet, så vi ikke skal være nervøs for om kommunen pludselig vil fælde træerne (igen)

Desuden blev følgende spørgsmål rejst:
 • Hvad sker der med den kile, man snakkede om fra Greve Midtby og ned til Granhaugen? Hertil svarede Dan Hasløv, at det klart skal diskuteres, hvad der skal ske med dette, og at man skal medtænke bedst mulig sammehæng mellem bagland og strand, men at der pt. ingen planer er for dette.
 • Skal der laves fliser/gang ned igennem Granhaugen? Hertil svarede Dan Hasløv, at dette også skal diskuteres.

Brian Hemmingsen rundede af med at understrege, at kommunen har forstået, at vi ikke ønsker forandring, at de har noteret sig vores ønsker, at de ingen skumle bagtanker har, at der ingen intentioner er om flere fældninger på Grandhaugen.

Som den sidste til at tage mikrofonen, gentog formand Kasper Hansen, hvad Brian Hemmingsen havde svaret tidligere, så alle kunne høre det og så Brian kunne tage ordet, såfremt Kasper havde misforstået budskabt: Kasper sagde at han personligt var meget glad for, at Brian Hemmingsen havde givet udtryk for, at kyststien ikke ville blive til noget. Brian forholdte sig tavs - hvilket kunne tyde på at han var enig i det sagte. Vi anser selvfølgelig dette som en sejr, da en (beton?) sti på vores flotte strand nok ville være den største fornærmelse mod stranden og naturen. Vi vil dog stadig holde fokus på emnet, da forståelsen fra kommunens side måske dæmpes, når vi kommer på den anden side af kommunalvalget.

Næste borgermøde - hvor aftenens ideer og synspunkter bliver præsenteret - sker d. 11/6-12 kl. 18.30 på Greve Gymnasium, og vi opfordrer endnu engang alle, der har deres naturstrand kær, til at møde op og give deres besyv med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar