mandag den 27. februar 2012

Granhaugen onsdag den 29. februar kl. 16.30

Kære medlem,

Nu kommer turen til næste strækning på vores fælles strand - og måden vi bliver hørt på denne gang er, at vi kan give kommentarer på en gå-tur langs stranden. Du kan se den officielle invitation her.

Derfor; mød op i Granhaugen onsdag den 29. februar kl. 16.30 - gå turen og lad kommunens folk vide, at du er imod beton og asfalt på stranden, lygtepæle, skraldespande og kunstig fremrykning af kysten. Mht. fremrykning af kysten har et bestyrelsesmedlem forsøgt at få svar på, om Greve Kommune aktivt forfølger denne idé - men har endnu ikke modtaget svar på dette.

Såfremt du forholder dig positivt til Greve Kommunes måde at inddrage os borgere på, så læs denne tekst mailet til mig fra et medlem af foreningen (identiteten på medlemmet er mig kendt - og jeg har de omtalte billeder i min varetægt);

"Til din orientering kan jeg fortælle dig at Greve Kommune allerede 30/9 2011 var gået i gang med at etablere et af forslagene ved Hundige Havn, ved at flytte materiale fra stranden til den sydlige mole, hvor fyrtårnet er placeret ifølge deres plan. Sender dig nogle billeder som beviser min påstand. De første 3 billeder er fra 29/9 2011, hvor arbejdet er færdigt for denne gang og de 3 sidste er fra selv flytningen af materiale taget den 30/08 2011 (se dato stemplingen fra kameraet). Det er min mening og holdning, at uanset hvad der blev sagt på mødet den 21/9 2011, havde Kommunen allerede givet ordre til denne handling, som efter min mening er svær at bortforklare, uanset om man er for eller imod forslaget. Samtidig kan jeg oplyse, at klipning af strandområdes-beplantningen bliver større og større for hver gang der klippes, uden at vi som beboere ud til området er blevet adspurgt."

Jeg har længe været nervøs for, at indragelses-processen er en farce - hvor de store linjer allerede er blevet bestemt af personer på kommunen. Dette blev stærkt bestyrket da Dan Hasløv til sidste møde i Portalen prøvede at omtale den nu besluttede kyst-sti som om mange havde efterspurgt den - hvilket ikke var tilfældet. Ovenstående tekst-udsnit fra medlemmet bestyrker yderligere dette.

Det er derfor ekstremt vigtigt for vores allesammens dejlige naturstrand, at du tilkendegiver dine ønsker for strandens bevarelse på gåturen - samt efterfølgende emailer dette til hbc@greve.dk med mig som cc. Husk evt. kommunen på, at de har deres egne arealer, som de kan bruge til deres beton-visioner - uden at de behøver at ødelægge stranden.

Ses vi på onsdag?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar