tirsdag den 21. april 2015

Inputs og ideer til stranden i Solrød

Vi er blevet bedt om at komme med inputs og ideer til temaet 'stranden' i Solrød Kommunes Planstrategi 2015.
Fokus i temaet kommer til at dreje sig om nuværende brug, benyttelse/beskyttelse, tilgængelighed, faciliteter i eksisterende strandparker samt forholdet til de mulige klimatilpasningstiltag, der på sigt skal gøres på og/eller ved stranden.
Kom derfor gerne med inputs til nedenstående spørgsmål, som vi gerne vil modtage senest d. 23. april, hvorefter vi vil samle op på svarene og sende dem samlet til kommunen :
  1. Hvad synes du fungerer rigtig godt ved stranden i Solrød?
  2. Hvad er det, der især gør de ting, du peger på velfungerende?
  3. Hvad drømmer du om, der fremover kommer til at ske på og/eller ved stranden her i kommunen?
  4. Hvad tænker du der skal til, for at dine drømme kan realiseres?

Ovenstående punktliste er kommunens egen formulering.

Husk! Selvom man ikke bor i Solrød, er man velkommen til at komme med indspark alligevel!

Send en mail til os, eller brug besked funktionen på vores facebook side.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar