onsdag den 22. april 2015

Nyt borgermøde om kystsikringen!

Så skete det - Henrik Stuckert, formand for Teknik- og Miljørådet - har i dagens udgave af Sydkysten begået et læserbrev, der annoncerer det nye møde om kystsikringen i Greve Kommune.

Mødet er blevet en realitet på grund af vores forenings informationsarbejde ved omdeling af løbesedler. Det tidligere møde om kystsikringen var nemlig gået over hovederne på mange af borgerne - det var simpelthen ikke annonceret godt nok - hvilket Henrik Stuckert også bekræftede på senest afholdte møde om Strandvejsprojektet. Endnu engang tak til de frivillige medlemmer, der omdelte de ca. 2.000 løbesedler, som resulterede i et så flot fremmøde!

Mødet afholdes 28. maj 2015 kl. 19.00 til 21.00 i Plenumsalen på Greve Gymnasium.

Sæt allerede aftenen af i kalenderen, så kommunen gennem dit fremmøde kan se,at du er interesseret i at bevare naturstranden - også selvom den skal kystsikres. Dette kan nemlig sagtens gøres uden at ødelægge den med store betonkonstruktioner, strandparker, fremskudt kystlinje og lignende, som er faren ved kommunal byggeiver.

Mere info om "Risikostyringsplanen" følger i de kommende dage.

Læs Henrik Stuckers læserbrev herunder eller i Sydkysten side 28.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar