torsdag den 20. august 2015

Opsummering på strandrensning

I hele foreningens levetid har strandrensning (eller et stop/reduktion af fedtemøg) været det dominerende ønske i relation til stranden fra alle borgere i både Greve og Solrød Kommune. Dette har været udtrykt til alle de borgermøder, som foreningen har deltaget i, samt jævnligt i læserbrevene. Heldigvis har kommunen hørt vores fælles opråb, og den 30. juli 2015 var der i Sydkysten en artikel med borgmester Pernille Beckmann og formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Stuckert, som gik en tur på stranden og ønsker at 'gøre noget' ved tangen langs stranden. Efterfølgende har Bent Rasmussen på vegne af Grundejerforeningen Klintegården haft et indlæg i Sydkysten SYD den 14. juli 2015, hvor frustrationen over de skrappe lugtgener kommer til udtryk. Han peger på tre løsningsforslag; 1) selektiv anvendelse af strandrensningsbudgettet til hvor behovet er størst, 2) åbning af vandgennemstrømning bag ved Mosede Havn samt 3) fjernelse af høfderne ved Mosede Fort. Dette er løsningsforslag, som foreningen tidligere også peget på som relevante at undersøge nærmere og som vi bakker helt op om.

Den 13. august 2015 blev emnet "strandrensning" diskuteret på et møde i Teknik- og Miljøudvalget. Referatet herfra giver anledning til glæde - fordi emnet i det hele taget behandles - men især ærgrelse, fordi administrationen i Greve Kommune ikke vil anbefale at gå videre med forslaget om gennemløb bag Mosede Havn alene på grund af nogle udfordringer, som måske ville kunne løses ved forhandling med havnen. Man ønsker ikke engang at give dette et forsøg! En anden stor ærgrelse er, at høfderne ved Mosede Fort omtales, men at de ikke bliver yderligere behandlet. De er simpelthen 'gledet ud' af referatet! Efter at have hoppet over to af de største mulige årsager til ikke-fungerende vandgennemstrømning ved kysten, går Teknik- og Miljøudvalget direkte videre til at foreslå en model, hvor grundejerne (grundejerforeningerne langs stranden) i større grad selv skal stå for strandrensningen gennem et strandrensningslaug. Det er simpelthen ikke ambitiøst nok, og et ærgerligt signal at sende til alle de borgere, som igennem flere år har ønsket en mere holdbar situation omkring fedtemøget og lugtgenerne på stranden. Det virker på en måde som om Greve Kommune ønsker at 'tørre' problemet af på grundejerne - og vel at mærke muligvis kun de grundejere, der bor ved stranden, ikke de, som bor længere inde i landet og også generes af stanken på deres matrikel, eller når de besøger stranden.

Foreningen vil anse det som rimeligt, at: 

1) borgerne får en forklaring på, hvorfor administrationen ikke ønsker at gå videre med undersøgelserne omkring Mosede Havn - og at denne beslutning bliver ændret, så emnet kan belyses mere i detaljer.

2) høfderne indrages i Teknik- og Miljøudvalgets behandling - og at borgerne får en en forklaring på, hvorfor disse ikke blev diskuteret yderligere på mødet d. 13. august. At henvise til, at høfderne hjælper med erosionssikring er ikke nok, da der muligvis er andre løsninger på dette, som er mere fordelagtige for de borgere, som skal bo i stanken hele året

På forhånd tak.

1 kommentar:

  1. En genetablering af vendgennemstrømningen under broen ved Mosede Havn vil jo bare flytte tangen til Karlslunde og ikke gøre noget ved problemet overhovedet - bare betyde at der vil opstå endnu større problemer i Karlslunde. Så er det bedre at det samles og kan opsamles 1 sted nemlig ved havnen.

    Som jeg ser det er der andre forslag som er langt bedre og kan gøre noget ved det virkelige problem - nemlig at der kommer for meget tang på standen ved østenvind.

    1: Få "Høstet" tangen fra skibe der periodevis sejler langs kysten og får "høstet" den friske tang. Tangen kan så anvendes til andet formål.

    2: Etablering af "Tang-fange"-broanlæg lige nord for Mosede Havn. Stort set al tang i Greve-bugten bliver ledt af strømmen sydpå mod Mosede hvor det i dag "fanges" og ikke kan komme videre rundt om havnen, hvorfor der er størst lugt-gener her. Ved at have et anlæg i vandet lidt nord for havnen vil det kunne opsamle tangen, når den alligevel driver ind under anlægget. Tangen kan så transporteres til et område ved havnen, hvor det kan videretransporteres væk - uden sand som der ellers vil være i tangen, hvis det opsamles med gravemaskiner. Sådanne tang-fange-anlæg skal der også etableres et eller 2 af i Karlslunde/Solrød for at fange det tang der kommer direkte ind her

    SvarSlet