søndag den 22. maj 2016

Hvem skal betale for kystbeskyttelse?

I Lørdagsavisen i denne uge kan man læse om Køge Kommune, der lægger op til at tørre udgiften til kystsikring af på "de berørte grundejere", hvilket potentielt betyder en ekstraregning til de uheldige udvalgte på ca. 14.000 kr. (evt. opkrævet via ejendomsskatter over 25 år). Læs mere her.
I henhold til bekendtgørelse om kystbeskyttelse er det kommunerne selv, der bestemmer, hvem der skal belastes af udgiften til kystbeskyttelse, og hovedreglen er, at det er de, som får gavn af beskyttelsen, som skal bidrage.

Vi ved, at både Greve og Solrød Kommune tidligere har udmeldt, at de ikke mener, at det er rimeligt, at det eksempelvis er grundejere i 1. række til vandet, som skal betale for kystbeskyttelse, idet både brugere af stranden, Strandvejen og oplandet i øvrigt alle vil have gavn af kystbeskyttelsestiltag. Man kan kort sagt ikke pege på specifikke borgere, som vil have mere gavn end andre, fordi kommunen som helhed vil have gavn af beskyttelsen.

Vi følger naturligvis sagen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar