onsdag den 4. maj 2016

Badevandskvaliteten på dagsordenen hos Teknik- og Miljøudvalget

Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har et interessant emne på dagsordenen til deres møde i dag d. 4/5-16, nemlig varsling af dårligt badevand.


Det er positivt, at Greve Kommune pt. overvejer at udarbejde en slags "vejrudsigt" for badevandskvaliteten ved vores strand. Allerbedst ville det naturligvis være at stoppe badevands-forureningskilderne, men det lader til at være sværere for kommunerne end som så - og så må man jo rapportere om det i stedet.

Der bliver regelmæssigt lukket urenset spildevand ud i bugten, hvilket gør, at fækale bakterier, vatpinde og andet skvulper rundt i brændingen. Badevandskvaliteten er noget, som ligger foreningens medlemmer meget på sinde, og vi ser derfor positivt på at Teknik- og Miljøudvalget i dag har punktet "Orientering om varsling af dårligt badevand mv." på dagsordenen.

Udfordringerne går kort fortalt på, at der pt. altid er en forsinkelse på advarsler til borgerne om usanitært badevand. Administrationen foreslår at lave en "badevandsmodel", som kan forudsige badevandskvaliteten. Dette kan så videregives til borgerne gennem fx kommunens hjemmeside, på mobilen eller gennem "interaktive skilte" direkte på stranden.

Vi har gennem flere år netop foreslået et sådan system, senest på en workshop i Natur- og Miljørådet, og vi er derfor positivt indstillet på projektet. Dog må information om dårligt badevand aldrig erstatte praktisk arbejde for at undgå dårligt badevand - og der skal derfor stadig være fokus på (udvikling af) infrastrukturen ifm. rensning af spildevand.

Punktet på dagsordenen kan læses nedenfor, og der kan læses mere om badevand i Greve Kommune her.


Sagsbeskrivelse
Varslingen af dårligt badevand er i dag hovedsagligt manuel og ofte bagudrettet på data, som allerede er forældede, når de modtages. Mest oplagte alternativ er at indføre en ”vejrudsigt” for badevandet, som kan ses fra smartphones eller computere. Det kan eventuelt suppleres med opstilling af interaktive skilte ved stranden.

Den hidtidige praksis
Indtil nu har det været praksis, at der kun kan advares forebyggende i tilfælde af, at det på forhånd har været kendt, at der kom overløb. Det er i situationer, hvor der er overløb fra bassin Y2 i Tune. Herved sendes regnvand blandet med sanitært spildevand ud i Olsbækken.

Herudover har de advarsler, der udsendes, været baseret på badevandsanalyser. På grund af den tid, der skal til at foretage en analyse, advares med tre til fem dages forsinkelse. Det kan i praksis betyde, at der ikke advares, når en forureningssituation indtræffer. Måske er forureningen væk, når advarslen udsendes.

Metoder til at advare badegæsterne
Center for Teknik & Miljø bruger flere kanaler for at nå ud til badegæsterne med advarsler om dårligt badevand. Først og fremmest bruges kommunens hjemmeside. Hvis der er en aktuel advarsel ude, vil det fremgå af forsiden på kommunens hjemmeside. Det er let for kommunen at bestemme budskabet, men siden ses ikke nødvendigvis af mange badegæster.

Hvis der frarådes badning, opslås det også på kommunens profil på Facebook, og der sendes pressemeddelelse ud til lokale og regionale medier. Specielt TV2-Lorry og DR-P4 København er effektive medier til at nå mange af de berørte mennesker. Budskabet bliver dog lidt forsinket, og det er heller ikke muligt at have kontrol over historiernes prioritering og vinkling.

Endelig forsøges der med forskellig skiltning på selve stranden, dels med permanent skiltning til generel oplysning på stranden. Den skiftes til advarselsskiltning, hvis der er behov. Den er dog placeret ret diskret for ikke at skæmme det naturområde, som stranden også er. Endelig forsøges der med ad hoc skiltning ved badebroer og adgangsveje til stranden. Det nyeste tiltag er, at Center for Teknik & Miljø har anskaffet røde flag på en ca. 3 meters stang som vil blive spændt op på badebroerne. På stangen er henvisning til Greve Kommunes hjemmeside med link til information om badevand. Det er dog en tidskrævende opgave i forhold til, hvor mange ekstra strandgæster, vi får fat på.

Fremtiden – en ”vejrudsigt” for badevandet
Hvis kvaliteten af kommunens information af badegæsterne skal forhøjes væsentligt, vil det kræve en helt anden teknologi. Det kan gøres ved at opstille en badevandsmodel, som benyttes hos en lang række kommuner nord for København. Den fungerer i princippet ligesom en ”vejrudsigt” for badevandet, hvor man kan se, hvordan den forventede badevandskvalitet er et par døgn frem i tiden.

Man kan se badevandsudsigten på en smartphone eller computer, og det vil være den primære informationskilde. Dette kan suppleres med interaktive skilte udvalgte steder på stranden. Det kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, som administrerer strandbeskyttelseslinjen. Der vil dog uden de store problemer kunne opsættes skilte på livreddertårnet på Hundige Strandpark.

Indførelse af en bademodel vil kræve en engangsinvestering på ca. kr. 220.000 og årlige drift driftsudgifter på ca. kr. 85.000.

Hvis modellen suppleres med fem interaktive skilte, vil det koste yderligere ca. kr. 125.000 i engangsinvestering og ca. kr. 25.000 i årlige driftsudgifter.

Lovgrundlag
Regler for badevand er forankret i et EU-direktiv og Miljøbeskyttelsesloven. De konkrete danske regler er fastsat i bekendtgørelse om badevand og badeområder.

Økonomiske konsekvenser
Forslag til erhvervelse af badevandsmodel er fremsendt som prioriteringsrumsforslag for 2017, dvs. kr. 305.000 i 2017 og kr. 85.000 i årene fremover.

Tidsplan
Et varslingssystem for badevand efter vejrudsigtsmodellen vil kunne være i luften fra badesæsonens start, 1. juni 2017.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar