søndag den 15. maj 2016

Aktindsigt gav ingen afklaring

Vi har i foreningen ønsket at undersøge, hvad der kom ud af det planlagte samarbejde mellem Greve Kommune og Naturstyrelsen, der omtales i et referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 3. september 2013 (pkt. 15, s. 35) og som vi ikke siden har hørt noget til:

"Opgravning af hybenroser i strandbeskyttelsesområdet kan kun ske i samarbejde med de berørte ejere.
Ønsker ejerne ikke planterne fjernet, har kommunen ikke mulighed for at gribe ind. Tilsynsmyndighed for strandbeskyttelsesområdet er Naturstyrelsen. Klager over forholdene i strandbeskyttelsesområdet skal derfor sendes til Naturstyrelsen. Greve Kommune har taget initiativ til et samarbejde med Naturstyrelsen om en undersøgelse af forholdene indenfor strandbeskyttelsesområdet langs stranden."
Idet det nu er Kystdirektoratet og ikke Naturstyrelsen, der varetager alle forhold omkring strandbeskyttelse, har vi anmodet disse om aktindsigt herom. Svaret var som følger:

"I de sager, Kystdirektoratet har overtaget fra Naturstyrelsen, er der ikke umiddelbart noget at finde om et evt. samarbejde mellem Greve Kommune og Naturstyrelsen.

Jeg har derfor kontaktet Naturstyrelsen for at høre, om der ligger noget i deres arkiv. Desværre er det ikke tilfældet.

Vi kan derfor ikke imødekomme din anmodning om aktindsigt."

Vi må således formode, at kommunen alligevel ikke har undersøgt forholdene omkring strandbeskyttelsesområdet, men vil i nær fremtid forsøge at få en afklaring direkte fra dem.

Umiddelbart ser det dog ud til, at dette - forholdene omkring strandbeskyttelsesområdet - bestemt er noget, en advokat bør hjælpe os med. 

Til d. 1. juni 2016 samler stadig penge til afklaring af strandgrundejernes rettigheder. Når indsamlingen er færdig, vil foreningen bidrage med samme beløb som det indsamlede - dog maksimalt 10.000 kr. Ønsker du derfor svar på spørgsmålene, skal dit bidrag indbetales på foreningens konto i Basisbank, regnr. 1671 - kontonr. 0001423088. Vi foreslår, at man indbetaler minimum 500 kr. Indbetalingerne vil derefter blive øremærket til afklaring af rettighedsspørgsmålene, og et eventuelt restbeløb indgår i foreningens almindelige økonomi. Den opnåede viden vil blive brugt i foreningens fremadrettede arbejde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar