torsdag den 12. maj 2016

Greve Kommunes tangforsøg skal diskuteres i Natur- og Miljørådet

I dag skal vi til Natur- og Miljørådsmøde på Greve Kommune, hvor ét af punkterne er et af foreningens hovedområder; tang, herunder fedtemøget og lugtgenerne i forbindelse med dette. Som tidligere omtalt har Greve Kommune forsøgt sig med at skubbe tangen ud i bugten. Indtil videre mener vi ikke at dette forsøg er en succes, og dette vil vi fremføre på mødet. Greve Kommune evaluere dog først projektet ved årsskiftet.


Vi har, siden forsøgets start, samlet billedmateriale via egne og medlemmers observationer efter kommunes første kørsel med entreprenørmaskinen hvor de skubbede tang og fedtemøg nogle meter ud i vandet. Disse kan ses nederst i dette opslag.


Vi har desuden også et andet punkt på dagsordenen på mødet. Vi ønsker nemlig, at Greve Kommune får mere fokus på understøttelse af de naturlige bestøvere som eksempelvis bier. Solrød Kommune har indledt et samarbejde med foreningen Praktisk Økologi, og det vil vi argumentere for at Greve Kommune ligeledes gør. Kommunerne har været giftfri længe, men det skorter på opfordringer til borgerne om at droppe giften i egne haver. Desuden bør man i kommunerne udelukkende bruge frøblandinger til blomster, som har stor værdi for bestøvere og man bør have fokus på træer, buske og levesteder som er gode for bestøvere. Dette får vi ikke kun glæde af i vores haver, men bestemt også ved strandområdet, hvor den understøttende beplantning rundt omkring i kommunen højst sandsynligt vil smitte af på den kystnære vegetation også.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar