fredag den 4. september 2015

Gennemgang af høringssvar vedr. risikostyringsplan for stormflod i Greve Kommune

På det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 10. september 2015 vil kystsikringsprojektet blive diskuteret med udgangspunkt i de 27 høringssvar, som kommunen har modtaget fra borgerne i Greve Kommune, og selve risikostyringsplanen vil (højst sandsynligt) blive vedtaget med få ændringer.

En god andel af høringssvarene er fra foreningens medlemmer, men desværre har administrationen valgt at se bort fra alle vores indsigelser undtagen en; undersøgelse af sandfordring som én blandt flere mulige løsninger for sikring mod stormflod. Til vores store ærgrelse indstiller administrationen ikke udvalget at fjerne den håndtegnede principskitse på side 22. Lige så uforståeligt er det, at administrationen holder fast i, at planen omhandler sikringshøjden 2,8 meter, selvom Kystdirektoratets medarbejder på borgermødet nævnte, at med tillæg for bølger, dønninger og anden relevant korrektion, ville den endelige højde blive ca. 4,30 meter. Dette vil til stadighed give et urealistisk billede af konsekvenserne ved de tekniske løsninger, som kan tænkes at blive planlagt. Greve Byråd har dog tidligere besluttet, at sikringsniveauet kan justeres, hvis der kommer ny viden. Vi forstår ikke, hvorfor man ikke kan forholde sig til den nuværende viden, hvilket er sluthøjden på 4,30 meter.

Hvis du har sendt et høringssvar og ikke kan finde det i gennemgangen af høringssvarene, er du ikke den eneste! Vi har kendskab til 3 høringssvar, som er forsvundet ved indsendelse til Greve Kommune! Derfor: spørg teknik@greve.dk hvor dit høringssvar er blevet af og cc gerne os på mailen.

Når den vedtagne risikostyringsplan er offentliggjort, er der fire ugers klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet, men altså først når den er vedtaget og offentliggjort. Dato herfor er stadig uvis, men vi vender tilbage, hvis vi ser offentliggørelsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar