onsdag den 30. september 2015

Høringssvar til Solrød Kommunes Planstrategi 2015

Nedenfor ses en skabelon-tilrettet version af foreningens høringssvar til Solrød Kommunes Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden, der er i høring indtil d. 30/10-15. Send dit høringssvar til teknisk@solrod.dk.


Kære Solrød Kommune


--Jeg/vi-- skal herved komme med --mine/vores-- kommentarer til Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden, som er i høring indtil 30/10-15.


Til en start glæder det mig/os, at borgmester Niels Hørups drømme om en strandpark ikke som sådan afspejles i strategien. Det tyder på, at man har taget borgernes ønsker til sig, og det sætter vi pris på.


Til selve planstrategien har --jeg/vi-- følgende kommentarer, der primært drejer sig om afsnittet omkring stranden (fra s. 28):


“...løbende forbedre faciliterne på og ved stranden under hensyntagen til strandens naturlige karakter”
  • Også vedligehold af faciliteterne, som vi anser som værende de eksisterende offentlige anlæg, fx. Trylleskoven og Østre Parkvej, er en lige så stor nødvendighed som forbedring af dem.

“...kommunens støtte til strandrensning er forøget”
  • Dette er sandelig også en nødvendighed, når man ønsker, at stranden skal være kommunens helt store attraktion. --Jeg/vi-- foreslår desuden øgning af niveauet for strandrensning fremover og anbefaler Solrød Kommune i samarbejde med eksterne partnere at udvikle tekniske løsninger til rensning af fedtemøget, inden det lander på stranden.


“...Selve adgangen til stranden opleves ofte som ikke at være indbydende nok, og der er af mange udtrykt stærke ønsker om, at selve tilgængeligheden ned til vandkanten bliver forbedret”
  • --Jeg/vi-- mener, at de eksisterende adgange til stranden er absolut brugbare som de er, og der er en temmelig stor mængde af disse adgangsveje, både private og offentlige, hvor sidstnævnte har flere gode parkeringsfaciliteter også.
  • I stedet for at øge mængden af adgangsveje, bør man forbedre de eksisterende, eksempelvis feje sand fra de offentlige med jævne mellemrum, så de bliver lettere at færdes på, også for kørestolsbrugere. Hvad nytter nyetablering, når der ikke i dag er nok vedligehold af de eksisterende anlæg?
  • --Jeg/vi-- ønsker ikke endnu en katastrofal idé som projektet med ekspropriering af Hedevej til fordel for en promenade ned til stranden - et projekt, der heldigvis blev afværgret!
  • Adgange til vandet kan i øvrigt komme i karambolage med kystsikringstiltag ved stranden, såfremt tiltagene skal hindre vandindstrømning fra bugten til baglandet.


“...etablere center for ikke støjende vandaktiviteter”
  • I udgangspunktet er dette en fin idé, såfremt et sådant center placeres ved allerede eksisterende offentlige anlæg/områder. For at tiltrække gæster til strand og kyst kan det også overvejes at etablere fx kunstige rev eller dykker-seværdigheder som på Amager Strand. Disse kan etableres i forskellige afstande til kysten, så noget er egnet til snorkling og andet til sportsdykkere.


“...bekæmpe rynket rose”
  • Dette bør kun gøres, såfremt man har alternativer klar til erstatning for planten, der i dag ud over at fungere som “værn” for matrikler ved stranden, også holder på sandet.
    Tidligere har kommunen fjernet rynket rose uden at erstatte det med anden, brugbar beplantning, hvilket resulterede i massiv sandflugt til stor gene for beboere i nærheden.


--Jeg/vi-- skal desuden bede kommunen bekræfte forlydender om, at man i relation til kystsikring har tænkt sig at arbejde i forhold til en 100-årshændelse fra stranden og op til Strandvejen og i forhold til en 1000-årshændelse fra Strandvejen og videre ind i landet. Det giver god mening og øger mulighederne for at bevare stranden som en naturstrand, ligesom det sikkert også bedre kan forsvares økonomisk. Er dette planen, vil --jeg/vi-- meget gerne have, at dette fremgår skriftligt af Planstrategi 2015.


--Jeg/vi-- håber, at I vil medtage ovenstående i jeres arbejde med Planstrategi 2015.


Med venlig hilsen


--Indsæt navn--

Ingen kommentarer:

Send en kommentar