mandag den 7. september 2015

Greve Kommune inviterer til workshop - bl.a. om stranden

Som medlemmer af Natur- og Miljørådet er foreningen allerede bidragsydere til udformning af parkpolitkken i Greve Kommune, hvilket I også kan læse om i vores noter fra den workshop om parkpolitikken, vi deltog i for nogle måneder siden. Nu inviterer kommunen alle borgerne til en workshop på lørdag d. 12/9-15 kl. 13-15, hvor det er muligt at komme med idéer til den fremtidige udvikling af de grønne områder. 

De grønne områder inkluderer også stranden, så vi er meget interesserede i, at I deltager aktivt i denne workshop.

Nedenfor kan I se de udvalgte målsætninger, som vi på workshoppen blev præsenteret for, og som I formentlig også vil blive præsenteret for ved den kommende workshop:
“Der skal være en god badestrand på hele Greve Kommunes kystlinie”
“Der skal være tilstrækkeligt med badebroer langs med kysten”

“De kystnære grønne områder, der ligger i forbindelse med stranden skal tænkes ind i en sammenhæng med stranden - de kystnære grønne områder er Hundige Parken, Mosede Fort og Granhaugen”


“LAR (Lokal Afledning af Regnvand”) handler om at håndtere rengvand på stedet, fx i haven, på parkeringspladsen eller i parken. Greve Kommune vil gerne arbejde med dette, fordi det er et alternativ til at bygge større og større rør til at håndtere nedbør. En anden årsag er, at LAR kan bidrage positivt til naturen og rekreative arealer”


“Et veludbygget sammenhængende stinet er en af Greve Kommunes styrker, og det skal udbygges i årene fremover”


“Det vil være en fordel at renovere vandløbene, de åbne regnvandsledninger og de rørlagte således, at de fremstår som naturlige grønne og slyngede vandløb med mulighed for offentlig færdsel”


“Greve Kommune bekæmper invasive plantearter som Rynket Rose, Bjørneklo og Japansk Pileurt. I fremtiden skal invasive arter bekæmpes yderligere med henblik på at beskytte den naturligt forekommende flora”


“Det skal være en positiv oplevelse at køre ind i Greve Kommune, og derfor skal der ske en særlig indsats på kommunens indfaldsveje. Et eksempel på dette er tilsåning med blomster på Greve Centervej og Hundige Centervej. Greve Kommune vil i årene fremover tage flere af den slags tiltag”


Vi opfordrer jer til at tænke over ovenstående punkter, så I er forberedte til workshoppen. Hvordan sikrer vi, at vores strand bibeholdes som naturstrand uden stier og bygninger, med beplantning til at holde på sandet og med rent badevand?

Her er lidt inspiration - læs vores note fra workshoppen vi deltog i for flere forslag;

 • Yderligere og mere fleksibel strandrensning
 • Flere initiativer for renere badevand
 • Længere rørføring af de tekniske udløb (spildevand)
 • Erosionssikring af å-udløb
 • Bibeholdelse af naturstranden
 • Eventuelt nyt byggeri på stranden skal altid placeres foran kommunens egne arealer (Hundige Parken, Mosede Fort og Granhaugen)
 • Ingen etablering af stier med fast belægning - de nuværende trampestier er rigeligt
 • Ingen vartegn/statuer på stranden

Vi håber, at I vil bruge tiden på at fremføre foreningens synspunkter - når nu vi har chancen for en lyttende administration!

1 kommentar:

 1. Solrød Strand bliver ikke renset og vi lider meget under lugten. Det er rent ud sagt forfærdeligt. Herlighedsværdien ved at gå tur langs stranden er også gået fløjten, - det er meget grimt. De sidste tre år med ren strand i randsæsonen har været fantastiske. Det er meget slemt nu.

  SvarSlet