torsdag den 9. juni 2016

Status på indsamling til advokathjælp og det videre arbejde

2. etape af vores advokat-indsamling er nu ovre, og vi kan med glæde konstatere, at flere havde lyst til at bidrage til projektet.Vi er således kommet op på 5.900 kr. i bidrag, og idet foreningen jo som bekendt supplerer op med samme beløb, er vi nu oppe på 11.800 kr., som giver os noget bedre muligheder i forhold til advokathjælp.

Vi takker alle, der har bidraget og glæder os til endelig at få taget hul på disse spørgsmål, som har plaget foreningen så længe.

I et forsøg på at optimere brugen af pengene så meget som overhovedet muligt, har vi dog i første omgang taget kontakt til Kystdirektoratet med vores spørgsmål. De spørgsmål, vi ikke får svar på, eller som vi ikke mener er fyldestgørende besvaret, ryger herefter videre til advokaten. Kystdirektoratet har i deres standardsvar angivet en svartid på op til 26 uger, så vi må væbne os med tålmodighed.

Så snart, vi har fået afklaring, hører I mere om sagen.

Som I måske husker, har vi desuden undersøgt, hvad Greve Kommunes initiativ til samarbejde med Naturstyrelsen mundede ud i. Mens Kystdirektoratet ikke kunne kaste lys over sagen, har Greve Kommune nu svaret os, at den pågældende medarbejder, som i sin tid havde opgaven, på daværende tidspunkt ophørte sin ansættelse, og at der pt. ikke ikke eksisterer noget samarbejde med Naturstyrelsen/Kystdirektoratet omkring forholdene indenfor strandbeskyttelsesområdet langs stranden. 

Vi holder naturligvis fortsat øje med en eventuel udvikling i denne sag.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar