søndag den 19. juni 2016

Emnet om varsling af dårligt badevand oppe i Teknik- og Miljøudvalget

Et af foreningens hovedønsker er rent badevand. Det viser sig jævnligt som værende et urealistisk ønske, men vi holder naturligvis fast i det alligevel. Det næstbedste må derfor være et varslingssystem, så folk kan blive advaret mod at svømme i fækalier og lignende.Foreningen har flere gange påtalt dette ønske for Greve Kommune - her senest på sidste møde i Natur- og Miljørådet og inden da på workshoppen om Parkpolitiken. Nu sker der endelig noget!

Her tre måneder efter at Teknik- og Miljøudvalget bad administrationen om en redegørelse for initiativer til varsling ved overskridelse af badevandskravene ved udløb, er der svar.

Hermed et uddrag fra en mulig (positiv!) fremtid, såfremt pengene afsættes til formålet;

"Hvis kvaliteten af kommunens information af badegæsterne skal forhøjes væsentligt, vil det kræve en helt anden teknologi. Det kan gøres ved at opstille en badevandsmodel, som benyttes hos en lang række kommuner nord for København. Den fungerer i princippet ligesom en ”vejrudsigt” for badevandet, hvor man kan se, hvordan den forventede badevandskvalitet er et par døgn frem i tiden.

Man kan se badevandsudsigten på en smartphone eller computer, og det vil være den primære informationskilde. Dette kan suppleres med interaktive skilte udvalgte steder på stranden. Det kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, som administrerer strandbeskyttelseslinjen. Der vil dog uden de store problemer kunne opsættes skilte på livreddertårnet på Hundige Strandpark.

Indførelse af en bademodel vil kræve en engangsinvestering på ca. kr. 220.000 og årlige driftsudgifter på ca. kr. 85.000.

Hvis modellen suppleres med fem interaktive skilte, vil det koste yderligere ca. kr. 125.000 i engangsinvestering og ca. kr. 25.000 i årlige driftsudgifter."

Læs hele pkt. 11. i referatet fra Teknik- og Miljøudvalget d. 4. maj 2016 her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar