tirsdag den 14. august 2012

Vindmøller - igen!

Kære medlem

Jeg har tidligere skrevet til dig omkring risikoen for vindmøller i Køge Bugt, og nu gør jeg det igen - men denne gang i håbet om, at du har mod på at deltage aktivt i arbejdet med at få staten til at indse, at den mulige placering af en kystnær havmøllepark i Køge Bugt er helt, helt gal.

Det er vigtigt at huske på, at placeringen, der er oppe og vende pt. kun er vejledende - placeringen kan ændre sig, når projektet går i gang (beskrevet i COWI-rapporten). Folk der tror sig sikre, kan derfor risikere vindmøller ud for “deres” strand i Køge Bugt - selvom det ikke var dér det oprindeligt var planlagt.

Tre af foreningens medlemmer - mig selv inklusive - har i dag samlet tilsammen 124 underskrifter fra borgere, der heller ikke ønsker kystnære vindmøller i Køge Bugt. Vi vil gerne fortsætte med arbejdet, men har brug for hjælp; alt hvad du kan gøre for at mobilisere modstanden hos venner, bekendte og naboer i området, er velkomment - Energistyrelsen skal bombarderes med  tilkendegivelser fra borgere i Køge Bugt, der IKKE ønsker, at vindmøller skal spolere deres skønne naturområde!

Hvordan kan du hjælpe?

1) Skriv til ens@ens.dk og fortæl dem, hvad du mener om vindmøller i Køge Bugt. Hvis du er usikker på, hvordan man laver en indsigelse, er du velkommen til helt eller delvist at benytte nedenstående skabelon. Du må meget gerne sætte mig, kasper@naturstrand.dk, på cc.

2) Vær med til at samle underskrifter - det nytter, hvis vi er mange! Vi har lavet en blanket - som er vedhæftet denne mail; du skal blot printe den og tage den med dig. Den ligger også på vores hjemmeside. Når du har fået folk til at underskrive imod vindmøllerne, så send mig en mail hurtigst muligt, så vi kan aftale hvordan jeg kan få dem - så jeg kan sende underskrifterne samlet til Energistyrelsen.

3) Skriv et læserbrev i Sydkysten om emnet.

Tiden er knap og hver dag tæller (indsigelsesfristen er allerede d. 26. august) - det er NU du har chancen for at gøre en forskel for dig selv og dine medborgere i Køge Bugt!

Venligst,

Kasper Hansen
Fmd

________________

Til: ens@ens.dk
Emne: Indsigelse vedr. vindmøller i Køge Bugt


Att.: Energistyrelsen

Undertegnede skal herved på det kraftigste modsætte sig, at der bliver placeret kystnære havmøller i Køge Bugt.
Området er et yndet udflugtsmål for de, der ønsker rekreation, havaktivitet og naturoplevelser; ikke mindst den smukke, uforstyrrede udsigt ud over det åbne hav er en hovedattraktion for mange af de besøgende. Desuden er en stor del af kyststrækningen beboet af borgere, der bor der netop på grund af den uforstyrrede – hvad angår både lyd og syn – placering ud til den smukke bugt og som i høj grad vil blive generet af en vindmøllepark lige ude foran deres vinduer.

Jeg bekymrer mig om konsekvenser som:

 • ødelæggelse af strandens rekreative værdi
 • ændrede strømforhold i bugten med tang og fedtemøg til følge
 • sejladsbegrænsninger
 • nedgang i turistbesøg
 • fiskeribegrænsninger
 • dalende værdi på boliger ved stranden
 • støjgener
 • sundhedsmæssige konsekvenser som følge af lavfrekvent støj og infralyd (søvnbesvær, hovedpine, stress, sygemeldinger osv.)
 • begrænsning af fri adgang til havet
 • ødelæggelse af den smukke, uspolerede udsigt
 • ødelæggelse af havnenes økonomi

Jeg kan i jeres rapport, “Udpegning af områder til kystnære havmøller” konkludere, at den kystnære placering forsvares med, at denne løsning er mere økonomisk rentabel end hvis møllerne blev placeret udenfor den kystnære zone.
Spørgsmålet er, om det på bundlinien alligevel er den økonomisk bedste løsning, hvis man medregner de berørte kommuners øgede udgifter til strandrensning pga. forøget tilgang af tang og fedtemøg, manglende indtægter fra turister og fra borgere, der flygter pga. faldende grundværdi, manglende udfoldelsesmuligheder i havet og manglende rekreation eller den store udgift, der skal postes ud til borgere, der bliver sygemeldt pga. lavfrekvent støj og infralyd fra møllerne.

Er alle disse negative - såvel menneskelige som økonomiske -  følgevirkninger af kystnære havmøller taget med i de udregninger, Havmølleudvalget har foretaget i deres analyse af mulige placeringer?

Energistyrelsen opfordres til at fjerne fokus fra et så benyttet, bebygget og beboet område som Køge Bugt og i stedet rette søgelyset mod alternative placeringer, der ikke er til gene for borgere - eller andre typer af løsninger indenfor vedvarende energi, der ikke medfører så mange problemer som vindmøller gør - fx. solenergi i stedet!

Med venlig hilsen

Dit navn
Din adresse
Dit postnummer + by

Ingen kommentarer:

Send en kommentar