mandag den 27. august 2012

Kystnære vindmøller i Køge Bugt

Kære medlemmer,

Som I ved, var indsigelsesfristen vedr. de kystnære vindmøller igår, søndag. Derfor blev nedenstående email blev sendt til Energistyrelsen kl. 15:42 søndag d. 26. august 2012. Umiddelbart efterfulgt af emails med indscannede underskrifts-ark fra vores lille underskriftsindsamling - disse er ligeledes blevet sendt pr. almindelig post i dag. 

Jeg vil gerne takke dem, der har brugt tid og energi på at indsamle underskrifter. Jeg vender tilbage, når der er mere nyt i denne sag.

______________


Til: Energistyrelsen
Cc: Bestyrelsen i "Foreningen Køge Bugt Naturstrand"Ang: Kystnære vindmøller i Køge Bugt

Elektricitet fra vindmøller kan være en god idé, forudsat at møllernes placering ikke ødelægger mere end de gavner. Dette mener vi ikke er tilfældet mht. placeringen af kystnære vindmøller i Køge Bugt. Vores forening arbejder primært med at beskytte strandene i Køge Bugt - og bibeholde disse som værende naturstrande - dvs. uden anlæggelse af f.eks. betonpromenader eller andre menneskeskabte anlæg. Dette inkluderer vindmøller. Strandene er et enormt aktiv for kommunerne omkring Køge Bugt, især for de rekreative muligheder men bestemt også for det sportslige og sociale ifm. sejlads og livet på havnene. Det er vores overbevisning at sejlere og aktive brugere af bugten vil lide stor skade pga. sikkerhedszone samt turbulens fra møllernes vinger.

Vi er mange folk som tager afstand fra den udpegede placering i Køge Bugt af kystnære vindmøller - også selvom mange af vores medlemmer er for vindmøller generelt, så kan de ikke støtte idéen om en placering i Køge Bugt.

Vi har som en medlemsdrevet forening taget initiativ til flere tiltag for at informere lokalområdet om jeres planer med vindmøllerne; 1) skabelon til indsigelsesmail, 2) læserbreve, debat og artikel i Sydkysten Weekend d. 18. august samt 3) underskriftsindsamling.

1) Skabelon til indsigelsesmail
Vi har bedt folk om at lave indsigelser til jer og eventuelt cc’e formand Kasper Hansen (kasper@naturstrand.dk), såfremt de ikke ønsker vindmøller i Køge Bugt. Formanden har per d.d. været cc’et på 40 emails fra husstande imod vindmøller - men flere kan være sendt til jer, uden at folk har cc’et formanden.

2) Læserbreve, debat og artikel
Disse læserbreve samt artikel er vedhæftet denne email - hvor vores forenings synspunkter bliver yderligere specificeret ift. denne skrivelse.

3) Underskriftsindsamling
Vi har indsamlet i alt 321 underskrifter fra borgere i Greve, Hundige, Ishøj, Vallensbæk, Karlslunde og Solrød. Pga. tidspres og det faktum at alt arbejde er frivilligt udført, kunne vi, såfremt vi havde arbejdskraften til rådighed, have skaffet mange flere underskrifter. Det var helt typisk, at alle adspurgte generelt var for vindmøller på åbent hav og/eller langt fra beboede egne, men at de under ingen omstændigheder skulle placeres i Køge Bugt, både pga. lydgener og visuelle gener, men også pga. strandenes og bugtens rekreative værdi. Disse underskrifter er indscannet og  lagt online her. Pga. pladskravet til disse billeder, er de forsøgt emailet på ens@ens.dk ad flere omgange med “FORENINGEN KØGE BUGT NATURSTRAND INDSAMLING” i emnefeltet. Original-arkene (Underskrift01.png til Underskrift19.png) vil blive eftersendt til Energistyrelsen - resten (Underskrift20.png til Underskrift26.png) haves kun i elektronisk form, da folk har scannet og mailet disse til formanden.

Vi håber meget, at vores arbejde vil blive respekteret af Energistyrelsen og blive brugt i evalueringen af Køge Bugt mht. de kystnære vindmøller.

Vi håber selvfølgelig på, at Energistyrelsen finder alternative placeringer og eventuelt også alternative energiløsninger (fx. solceller), således at Køge Bugt kan bevares i dens nuværende smukke form og brugbare funktion.

Med venlig hilsen,

Foreningen Køge Bugt Naturstrand
ved
Kasper Hansen
http://www.naturstrand.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar