torsdag den 30. august 2012

Referat af strandvandringen d. 21. august 2012 (Mosede/Karlslunde)

REFERAT

Strandvandring d. 21. august 2012

Antallet af fremmødte denne tirsdag aften var knapt så imponerende, som vi har set det tidligere, men heldigvis var de, der kom, engagerede og kom med gode inputs i løbet af aftenen.

Brian Hemmingsen startede med at byde velkommen og præsenterede aftenens program, som bestod af;

* En introduktion til Mosede Fortet v/ Henriette Buus (leder af Greve Museum)
* En introduktion til Mosede Havn v/ Leif Engelstoft (tidligere havnefoged i Mosede Havn)
* En gåtur fra Mosede Fort til Mosede Havn og retur

Efter en fin historisk gennemgang af såvel Mosede Fort som Mosede Havns baggrund, skulle gåturen påbegyndes, men inden da bemærkede en af de fremmødte, at man på de uddelte papirer til påførsel af ideer og forslag ikke havde en stor del af området syd for Fortet med. Dan Hasløv forsikrede om, at det udelukkende var på grund af pladsmangel på papiret, og at denne fase omfattede området helt ned til kommunegrænsen ved Solrød,  men i parantes skal det bemærkes, at der generelt var meget lidt fokus på dette område i løbet af aftenen.

Under turen var der følgende kommentarer borgerne og informationer fra Dan Hasløv og Brian Hemmingsen:

Kommentarer fra Dan Hasløv:
* Der er ingen konkrete planer for Mosede/Karlslunde Strand - Kommunen er her for at lytte
* Området er præget af en naturlig kyst, som dog er meget påvirket af de menneskeskabte anlæg
* Der sandfodres syd for fortet pga. den meget smalle strand mod syd
* Høfderne er nødvendige for at holde på sandet, men de har desværre vist sig at være en tangfælde - de blev for 5 år siden forkortet, men problemet består
* Anlæg som det ved Mosede Fort skal vedligeholdes - og det “menneskeskabte strandengslandskab” kan måske forbedres med bænke, mere sand eller stiadgang
* Man kunne overveje at udvikle havnevejen (lokalplanen skal i denne forbindelse ændres)

Spørgsmål/kommentarer:
Der er stadig meget store lugtgener fra tang og fedtemøg i Mosede og Karlslunde - hvilke bekæmpelsesalternativer findes?
Brian Hemmingsen:
- Sandfodring (vi har prøvet én gang, hvor sandet forsvandt med det samme, men vi prøver igen)
- Der bruges 1,3 mio. årligt på strandrensning
- Flere firmaer har givet deres bud på årsagen, men en egentlig løsning er endnu ikke fundet

Ikke alle steder syd for Fortet forsvinder der sand - hvis man kortede den sidste høfde mod syd yderligere af, ville det måske hjælpe?
Dan Hasløv:
Da høfderne blev ombygget, forsvandt der én, og den sidste høfde er allerede blevet kortet meget af!

Der går en sti langs skovkanten ved Fortet - men den er opbrudt af et hegn og et “adgang forbudt” skilt, hvilket er meget ærgerligt. Kan Kommunen ikke gøre noget ved det, så man igen kan færdes der?
Brian Hemmingsen:
Der er tale om nogle nabostridigheder omkring denne sti. Der er givet en administrativ godkendelse af lukningen af den, og dette er fuldt lovligt.

Fedtemøget og tangen er et problem, og det er en barriere for strandmiljøet, at der skal renses hele tiden. Kan man ikke lave et samarbejde med nogle ingeniører om at udvikle et specielt køretøj, der presser fedtemøget og beholder den lugtende væske, som er det egentlige problem - og også med fokus på biogas?
Blev ikke kommenteret

Der bør blive gjort noget mere ved kloak og overfladevandsudløb - det kontrolleres ikke, hvad der kommer ud, og når rensningsanlægget løber over, ryger det også ud i Køge Bugt. En øget kontrol og længere rørføring vil mindske fedtemøget.
Blev ikke kommenteret

Gør noget mere ved at få luget ud i alle hybenroserne!
Brian Hemmingsen:
Der er afsat penge til fjernelse af hybenroser.

Gør mere ud af adgangsforholdene til stranden - og fjern “Adgang forbudt”-skiltene.
Brian Hemmingsen:
Der bliver opsat skilte på offentlige adgangsveje til stranden ca. 10 steder langs stranden.

Brug de store græsarealer ved Fortet til Petanque-baner eller som Crolfbane.
Blev ikke kommenteret.

Gør noget for børnene, så de kan lære at bruge naturen, fx med naturlegeplads og overdække ved dårligt vejr.
Blev ikke kommenteret.

Slutteligt kunne Brian Hemmingsen fortælle, at Greve Kommune tager afstand fra de kystnære havvindmøller, og at Byrådet allerede HAR sendt høringssvar ind.

Øvrige kommentarer til strandudviklingen bedes fremsendt inden tirsdag d. 4. september til teknik@greve.dk, og onsdag d. 31/10-12 vil der være præsentation af indkomne forslag/arkitektens forslag i Kiffen i Karlslundehallen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar