fredag den 7. februar 2020

Strandens Hus - endelig godkendelse af lokalplan 316.5 og kommeplantillæg nr. 10

Efter en masse planlægningsarbejde, diskussioner og ikke mindst modstand fra de direkte berørte naboer, er projektet Strandens Hus nu en indiskutabel realitet, og efter offentlig høring falder nu de sidste ting så på plads i form af en endelig godkendelse af lokalplan 316.5 og kommuneplantillæg nr. 10. Se referatet fra Byrådets møde d. 27/1-20 (pkt. 7).

Foreningen har naturligvis givet sit besyv med i form af et høringssvar, og vi glædes over, at kommunen har taget vores bekymringer omkring støj- og lugtgener i tilknytning til restauranten til sig, således at det antydes, at kommunen kan regulere åbningstiderne i udlejningsbetingelserne for restauranten, hvorved generne for naboerne ad denne vej forhåbentlig kan reduceres. Der er desuden også justeret en smule i det tilladte etageareal, hvilket vi godt kunne have ønsket var reduceret væsentligt mere af landskabelige hensyn.

Nu er blot tilbage at vente og følge udmøntningen af projektet idet vi håber, at der tages de nødvendige hensyn til de berørte parter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar