torsdag den 12. december 2019

Solrød Kommune - udgiftsfordeling i forbindelse med kystsikring

Som det formentlig er de fleste bekendt, har Solrød Kommune fra starten af deres arbejde med kystsikring haft til hensigt, at kystsikringen skulle betales af de berørte borgere i kommunen. De har holdt fast i denne hensigt, og det skal d. 16/12-19 i Byrådet endelig besluttes, hvordan udgiftsfordelingen reelt skal gennemføres.

Det sker på grundlag af et regnestykke, der blandt andet består af en opdeling af matrikler i forskellige områder med forskellige procentsatser (afhængig af vurderet genegrad fra en oversvømmelse) fratrukket et 50% bidrag fra kommunen, hvorefter de resterende omkostninger fordeles på det samlede antal andele i området. Først når kystsikringsprojekterne i de forskellige områder er endeligt godkendt af Byrådet, kan det vides, hvad udgiften for de enkelte matrikler reelt bliver - men helt sikkert er det, at der både bliver tale om en engangsudgift til etablering af kystsikringen foruden en årlig udgift til driften, som fastsættes år for år (og dermed forventeligt kan både stige og falde afhængig af regnskab og budget for det pågældende år).

På trods af, at beslutningen formentlig berører en ganske stor mængde borgere, har den ingen høringspligt.

Igen må Foreningen Køge Bugt Naturstrand understrege vores store modstand overfor en beslutning som denne, hvor få borgere skal belastes af en udgift, som alle i kommunen - direkte eller indirekte - får glæde af.

Læs mere i referatet fra Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 9. december 2019 (pkt. 210 - Godkendelse af model for bidragsfordeling - kystsikring).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar