fredag den 7. februar 2020

Solrød Kommune - kystsikring

Så tager Solrød Kommune hul på kystsikring af område C beliggende vest for Strandvejen. Kystsikringen, der er godkendt af Byrådet til byrådsmøde d. 27/1-20 (pkt. 8) kommer til at omfatte højvandslukker, ca. 30 cm højvandsmur og terrænforhøjninger i området, hvis anlægsomkostninger lander på ca. 7 mio. kr. foruden en årlig driftsudgift på ca. 300.000 kr., som fordeles mellem Køge og Solrød Kommune samt de grundejere, der opnår hhv. fordele af beskyttelsen og/eller berøres direkte af en oversvømmelse - en fordelingsnøgle, som senere vil gøre sig gældende for de mere kystnære områder A og B også.

Mens foreningen anerkender behovet for kystsikring forholder vi os stadig kritiske overfor fordelingsnøglen, der direkte belaster en række borgere frem for andre, som indirekte også vil få glæde af beskyttelsen. 

Sagen sendes i 4 ugers høring, og vi anbefaler naturligvis, at man giver sit besyv med, hvis man har en mening om projektet eller udgiftsfordelingen. 

1 kommentar:

  1. Do they've what it takes to compete with different established giant gamers within the long run? We can confidently inform you that they're a respectable playing site find a way to|you probably can} trust together with your cash and can pay you when you win. They have constructed trust in their games as a result of|as a end result of} they’ve partnered with essentially the most renowned and reliable software suppliers. Any buyer who wants to break away from their playing habits can benefit from Spin Casino’s honest play and responsible gaming rules. Players can contact buyer care and ask for a 카지노사이트 cooling-off period that lasts a minimum of|no less than} 24 hours.

    SvarSlet