fredag den 7. februar 2020

Solrød Kommune - kystsikring

Så tager Solrød Kommune hul på kystsikring af område C beliggende vest for Strandvejen. Kystsikringen, der er godkendt af Byrådet til byrådsmøde d. 27/1-20 (pkt. 8) kommer til at omfatte højvandslukker, ca. 30 cm højvandsmur og terrænforhøjninger i området, hvis anlægsomkostninger lander på ca. 7 mio. kr. foruden en årlig driftsudgift på ca. 300.000 kr., som fordeles mellem Køge og Solrød Kommune samt de grundejere, der opnår hhv. fordele af beskyttelsen og/eller berøres direkte af en oversvømmelse - en fordelingsnøgle, som senere vil gøre sig gældende for de mere kystnære områder A og B også.

Mens foreningen anerkender behovet for kystsikring forholder vi os stadig kritiske overfor fordelingsnøglen, der direkte belaster en række borgere frem for andre, som indirekte også vil få glæde af beskyttelsen. 

Sagen sendes i 4 ugers høring, og vi anbefaler naturligvis, at man giver sit besyv med, hvis man har en mening om projektet eller udgiftsfordelingen. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar