tirsdag den 15. december 2015

Resultat fra workshops vedr. Parkpolitik

Greve Kommune har i august og september afholdt to workshops vedrørende kommunens Parkpolitik, hvis oplæg som bekendt indeholder flere foreningsrelevante punkter, jf. også noterne fra den workshop, foreningens formand og næstformand deltog i tidligere på året.

Man har efterfølgende samlet de fremmødte borgeres synspunkter i en lille præsentation, hvor især følgende anbefalinger og ideer skal fremhæves:

Sammenhængende grønne områder

“Der skal være god badestrand på hele Greve kystlinie”

“Greve Kommune bør etablere udsigtskiler, så man skal kunne se stranden fra Strandvejen”

“Der bør etableres en bro med fangearme/rist i vandet, som kan samle tangen og derved forhindre, at tangen ophobes i læsiden ved Mosede Havn”

“Greve Kommune bør fokusere på enkelte steder langs stranden, hvor der altid er ryddet for tang og fedtemøg, så der altid er steder, hvor stranden er god”

Lokal afledning af regnvand

“Anlæg parkeringspladser med græsarmering til badende gæster”

Aktiviteter og sundhed i naturen

“Aktiviteter langs kysten vil være oplagt - opgrader områderne ved at etablere fitnesspladser og legepladser i naturligt materiale”

“Det er svært for handicappede at bruge stranden. Spænd et net ud over sandet fra gangbro/sliske og hen til badebro, så det er muligt at køre på stranden”

Naturbeskyttelse
“I stedet for bevaring af træer i Hundigeparken bør man åbne mere op, så man kan se stranden”
“Der skal fokus på bekæmpelse af invasive arter og især Rynket Rose”

Flere af disse inputs er interessante og brugbare, mens visse har mere bekymrende karakter.

Parkpolitikken vil i løbet af 2016 blive behandlet politisk efterfulgt af en egentlig vedtagelse.

Vi følger løbende med i udviklingen!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar