onsdag den 2. december 2015

Høringssvar til Solrød Kommune vedr. forslag til Lokalplan 316.4

Foreningen Køge Bugt Naturstrand anbefaler foreningens medlemmer at indsende høringssvar til Solrød Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning på teknisk@solrod.dk inden d. 11/12-15. Brug gerne nedenstående "skabelon" til inspiration eller i dens helhed.


Vi skal hermed komme med vores bemærkninger til Solrød Kommunes forslag til Lokalplan 316.4:


Fremtidssikring af Østre Strandvej
Vi bemærker, at kommunen som et led i ønsket om at “fremtidssikre” Østre Strandvej har markeret matriklerne 59i, 59k, 59b og 59db i delområde II som matrikler med mulighed for sports- og fritidsklubber, kiosk, café, restaurant mv. samtidig med, at matrikel 59b og 59db befinder sig øst for strandbeskyttelseslinien og dermed er omfattet af Kommuneplanen 2013-2015’s bestemmelse om, at der ikke må opføres bebyggelse søværts strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen (s. 7 i forslaget).


Vi finder det uacceptabelt, at kommunen vil give tilladelse til at bebygge arealer søværts strandbeskyttelseslinjen.


I relation hertil har Solrød Strands Grundejerforening - som kommunen ifølge borgmesteren på det nyligt afholdte borgermøde d. 16/11-15 har været i løbende dialog med omkring lokalplansforslaget - i tæt samarbejde med blandt andet Solrød Kajakklub udarbejdet et projektforslag til den såkaldte Solrød Pier. Det lader til at noget af lokalplansforslaget er specialdesignet til Solrød Pier-projektet. Solrød Pier-projektet omfatter både et 20 m2 tilrigningsområde foran privatboliger i 1. række til stranden (på matrikel 59db), ligesom den foreslåede 300 meter lange badebro med adskillige tilbygninger vil gå i et knæk ud i bugten og blive synlig for privatboliger, der ligger i pierens umiddelbare nærhed.


Omend projektet har sympatiske elementer, mener vi, at den del, der befinder sig søværts strandbeskyttelseslinien visuelt vil påvirke kystlandskabet uheldigt, både for beboere og andre besøgende, som i dag er fuldt ud tilfredse med den naturlige udformning af stranden og kysten. Da Solrød Pier-projektet ikke er direkte indeholdt i lokalplansforslaget, mener vi at det er kritisabelt at udforme lokalplansforslaget til at understøtte projektet.


Vi anbefaler:
  1. At matr. 59b fjernes fra § 3.5 side 14.
  2. At matr. 59b’s grønne farve fjernes på side 25.
  3. At matr. 59db ændres fra værende et delområde II til delområde III (dette skal ligeledes indføres i bestemmelserne startende på side 13).
  4. At matr. 59b ændres fra værende et delområde II til delområde III (dette skal ligeledes indføres i bestemmelserne startende på side 13).


Med venlig hilsen
[INDSÆT NAVN OG ADRESSE]

Ingen kommentarer:

Send en kommentar