tirsdag den 26. marts 2013

Betonsti på stranden? Skriv en indsigelse!


Kære medlem af Foreningen Køge Bugt NaturstrandSelvom du ikke bor i Solrød Kommune, så læs videre alligevel. Hvis de etablerer en sti på stranden i Solrød, kan bl.a. Greve Kommune blive den næste i rækken!Vi har brug for din hjælp! Der er (stadig) planer om at etablere en sti på vores strand. Denne sti kan blive etableret med beton, asfalt eller andet. Både Greve Kommune og Solrød Kommune arbejder aktivt med dette. I Greve Kommune er stien nævnt i idékatelogerne fra “strandforbedringsprojektet”, som er afsluttet for nyligt. I Solrød Kommune er stien nævnt i lokalplansforslaget 2013-2025 (se bla. side 53), der pt. er i høring.Vi opfordrer alle naturelskere og fans af stranden som den er til at sende en indsigelse til Solrød Kommune på teknisk@solrod.dk. Du må meget gerne cc’e din indsigelse til kasper@naturstrand.dk. Du skal blot skrive hvorfor du ikke ønsker, at kommunen skal bruge skattekroner på at lave en sti på stranden. Husk at underskrive mailen med dit navn og adresse. Selvom der står “natursti” i lokalplansforslaget, kan den praktiske udformning ende med at blive f.eks. beton! Man kan jo sagtens gå langs stranden i dag - uden at poste mange skattekroner ud i sandet!


Indsigelsesfristen er d. 2 april! Efter den dato er det svært at kæmpe imod en sti, som kan ende med at blive en betonpromenade ligesom dem vi kender fra betonanlægget Amager Strandpark.


Vi håber på din støtte.


Venligst,


Kasper Hansen
Formand for Foreningen Køge Bugt Naturstrand


PS: Er du gratis-medlem i dag (eller slet ikke medlem), håber jeg, at du vil indmelde dig som betalende medlem, da vi står overfor forskellige udgifter aftalt på vores sidste generalforsamling. Det koster kun 100 kr./husstand per år. Du kan melde dig ind som betalende medlem her. Vi har brug for det!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar