torsdag den 4. april 2013

Opfølgning på den “planlagte natursti” på Solrød Strand


Jeg blev i går, onsdag d. 3. april 2013, ringet op af en byplanlægger fra Solrød Kommune, der ville snakke om foreningens indsigelse vedr. kommunalplansforslaget 2013-2025 samt alle de indsigelser, som kommunen har modtaget fra borgere, der samtidig cc’ede deres indsigelse til mig.

Jeg forklarede - og præciserede - vores holdninger til byplanlæggeren;

På side 26 står der “Der skal skabes mulighed for etablering af en vandresti. Stien er tænkt etableret søværts boligområderne langs Køge Bugt. En nærmere fastlæggelse af stien bør inddrage eksisterende cykelstier igennem boligområderne”. Foreningen mener, at det bør præciseres, at det på ingen måde er tiltænkt, at stranden skal bruges til cykler eller knallerter - som jo ellers færdes på cykelstier, hvilket gør dette scenarie nærliggende.

Illustration 4.2 på side 52 vildleder borgeren, da der er angivet en “planlagt rekreativ regional stirute” (gul prikket linje) langs stranden i hele Solrød Kommune. Illustrationen er indsat herunder:


Ligeledes vildleder illustration 4.3 på side 53, da stien her er angivet som en “planlagt natursti” (grøn prikket linje).


Foreningen beder Kommunen og byplanlæggere forstå, at kommunalplansforslaget i dets nuværende form åbner op for muligheden for senere at etablere en kunstigt anlagt sti i f.eks. beton, da der, foreningen bekendt, ingen lovmæssig definition findes på ordet “natursti”. Det åbner også op for muligheden for maskinelt at pløje en rende langs hele stranden uanfægtet eksisterende brugbare trampestier.

Vi insisterer på, at forslaget ændres, så teksterne under disse illustrationer lyder “eksisterende rekreativ trampesti” (el.lign.) - så det utvetydigt fremgår, at der ikke er planlagt en ny, kunstigt etableret sti.

Byplanlæggeren havde desuden forskellige holdninger til, hvad vi som forening kunne have gjort anderledes i denne process, men dem synes jeg Solrød Kommune selv skal have lov til at kommunikere ud til kommunens borgere ad de sædvanlige kanaler.

Vi følger fortsat med i materiale-strømmen fra Solrød Kommune vedr. kommunalplanens videre forløb og håber på, at Solrød Kommune tager indsigelserne seriøst - og at de ændrer formuleringerne, som vi påpeger. Vi er bekendt med, at der udover foreningens egen indsigelse, er 46 borgere, som har sendt en personlig indsigelse til kommunen. Desuden har både Solrød Strands Grundejerforening, Karlstrup Strands Grundejerforening samt 4 vejlaug også sendt indsigelser.


Venligst,

Kasper Hansen
Formand
Foreningen Køge Bugt Naturstrand

Ingen kommentarer:

Send en kommentar