torsdag den 11. juni 2015

Resultat af høring vedr. strandvejsområdet

Hvis du ikke allerede har set det, så har Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg netop udsendt referat fra deres nyligt overståede møde.

Ét af punkterne i dagsordenen - punkt 7 vedr. "Forslag til helhedsplan for strandvejsområdet" - er især relevant for os, der elsker vores naturstrand.

I de mange vedhæftede bilag er det tydeligt, at kommunen har taget vores tilbagemeldinger på borgermødet og den efterfølgende høring seriøst. Der er i alt modtaget 47 høringssvar, hvor 27 af dem (~57%) er identiske med foreningens skabelon, og yderligere én er delvis identisk. Det er derfor indlysende, at foreningen endnu engang har haft stor betydning for udfaldet af en høring.

Således er følgende blevet rettet i den endelige plan (der i øvrigt har fået sit nu 3. navn i udviklingsforløbet) - "Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse":


  1. Afgrænsning mod stranden på alle kortbilag er justeret, så den følger de eksisterende matrikler og så stranden ikke medtages.
  2. Strandområde ved Greve er taget ud af Strandvejsområdet, så området for den kommende lokalplan ikke medtager stranden.
  3. Ideen med vartegn mod stranden er fjernet.
  4. Præciseret at vand fra vandrender på Strandvejen med udløb til Køge Bugt skal være renset (hvordan man har tænkt sig at gøre dette, fremgår dog ikke).


Så selvom vi har fået kritik for at blande os unødigt i en strandvejsdebat, der ifølge kommunen ikke skulle handle om stranden, på trods af, at denne flere gange stod nævnt i forslaget, har de alligevel taget vores indsigelser til efterretning. Det manglede da også bare :-)

Kort sagt gør foreningen en stor forskel ifm. at skabe opmærksomhed og pointere uheldige tendenser for vores strand og kyst. Det nytter, at vi skriver indsigelser til kommunen, og det nytter at møde op til borgermøderne. Det håber vi, at I vil hjælpe os med fortsat. De par timer er godt givet ud, når man tænker på, hvor galt det kan gå. Også selvom vi som forening bliver mødt af urimelig kritik fra nogle af politikerne undervejs.

1 kommentar: