torsdag den 21. april 2016

Borgermøde d. 4. maj om kystsikring i Solrød Kommune

Som de fleste måske husker, holdt Solrød Kommune medio 2015 et borgermøde omkring risikostyringsplan ved stormflod (se referatet fra mødet her), og risikostyringsplanen blev endelig vedtaget d. 5. oktober 2015, hvor man især tog borgernes mange høringssvar med fokus på bevarelse af vores naturstrand til efterretning, således, at man vedtog to sikringsniveauer i planen; en 100-årssikring ved kysten og en 1000-årssikring på Strandvejen og mod vest.

Den endelige risikostyringsplan kan ses her.

Nu er arbejdet omkring et idékatalog med udgangspunkt i risikostyringsplanen gået i gang, og der afholdes derfor et nyt borgermøde d. 4/5-16 på Solrød Gymnasium (Atriumsalen) - husk tilmelding på teknisk@solrod.dk.

Der er flere interessante løsninger i spil, herunder dige af sand og dige af sand med lerkerne, som sandfodres - begge dele med udgangspunkt i eksisterende udseender og højder. Det er umiddelbart foreningens opfattelse, at Solrød Kommune seriøst har taget vores ønske om bevarelse af naturstranden til sig, men opfordrer alle til at deltage i borgermødet, så vi sikrer os, at dette ønske fortsat tilgodeses. Ikke mindst fordi der lader til at være flere løsninger i spil, som formentlig først offentliggøres på borgermødet.

Vel mødt!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar