torsdag den 30. juli 2015

Skabelon til høringssvar ang. strandvejsområdet

Lige om lidt - d. 1/8-15 - er der høringsfrist i 2. høringsrunde vedrørende Greve Kommunes Helhedsplan - Strandvejsområdet, bevaring og fornyelse.

For at gøre det så nemt for dig som muligt, har vi lavet en skabelon til dig, som du kan bruge som udgangspunkt for dit høringssvar. Du er velkommen til at rette alt det du vil - men husk at indsætte dit navn i både top og bund, samt adresse i bunden, inden du sender det til kommunen på teknik@greve.dk!Kære Greve Kommune
30. juli 2015


Jeg, [INDSÆT NAVN], kommer hermed med mine kommentarer til jeres 2. høring omkring Helhedsplan - Strandvejsområdet, bevaring og fornyelse.


 • Vandrender fra Strandvejen med udløb til Køge Bugt
  Godt nok har I nu angivet, at vandet skal være renset, men jeg mener ikke, at der overhovedet bør etableres vandrender, som kan ødelægge den i forvejen udfordrede badevandskvalitet yderligere.
  Jeg mangler også afklaring på, hvor disse vandrender tænkes placeret.
  Jeg anbefaler: at fjerne alle vandrender fra planen.
 • Flere og bredere fodgængerstier til stranden
  Jeg forstår ikke, at man holder fast i flere og bredere fodgængerstier til stranden, når der i forvejen er adskillige adgangsveje dertil i dag. Brug hellere økonomien til vedligeholdelse af det eksisterende!
  Jeg anbefaler: at droppe planerne om bredere fodgængerstier/adgange med synlige belægninger. Fokuser i stedet på parkeringsmuligheder på Strandvejen og i baglandet, så folk reelt har en mulighed for at komme ned til stranden uden at parkere på de små private veje, som er til gene for både beboere og besøgende.
 • Ny primær stiforbindelse
  Jeg kan i forslaget på s. 10 se, at man har rokeret rundt i stiforbindelserne, således at stiforbindelsen ved det tidligere feriecenter nu står angivet som primær stiforbindelse (P1). Hvad betyder dette for aktiestykket og den unikke natur, der er lige omkring stiforbindelsen? Den nuværende adgangsvej er fuldt ud funktionel og ganske bred.
  Jeg anbefaler: at bibeholde aktiestykket som en grøn oase og udelukke eventuelle forslag om asfaltering (eller etablering af en anden form for fast belægning) på en større del af området.
 • Bibeholdelse af vartegn
  Mens jeg anerkender, at kommunen har taget vartegnene på stranden og i vandet ud af forslaget ser jeg, at man fortsat holder fast i andre vartegn på s. 6 i forslaget “....markering mod kyst ved et vartegn - fx havnebad, fyrtårn, udsigtstårn…” - jeg vil gerne have præciseret, hvad dette reelt dækker over og herunder placeringen af eventuelle vartegn. Er det andetsteds end ud for offentlige arealer, forventer jeg naturligvis en høring af disse specifikt.
  Jeg anbefaler: at fjerne al snak om vartegn på eller ved stranden, jf. den meget tydelige respons, kommunen fik på borgermødet, hvor det på ingen måde var mit, eller andre borgeres ønske at have vartegn, som også viste sig at være en kreativ idé udsprunget blandt medarbejdere i administrationen.


Ud over ovenstående, ønsker jeg at henlede kommunens opmærksomhed på nedenstående 4 emner, som har stor betydning for stranden og dermed de besøgende, kommunen med sin plan ønsker at tiltrække:


 • Fjernelse af høfder foran Mosede Fort og mere strandrensning
  Taget i betragtning, at kommunen også selv anser stranden som værende Greves største aktiv, forstår jeg til stadighed ikke, at man ikke prioriterer mere strandrensning og fjernelse af høfderne ved Mosede Fort, der i høj grad bidrager til ophobning af tang og fedtemøg med dertilhørende stank.
  Jeg anbefaler: at fjerne høfder foran Mosede Fort og prioritere strandrensning.
 • Rørføring af tekniske udløb
  Der nævnes intet herom i den reviderede plan, men jeg vil opfordre til, at man fører de tekniske udløb væsentligt længere ud i bugten.
  Jeg anbefaler: at vedtage en fra kysten endnu længere rørføring på Greve Kommunes tekniske udløb, end det er tilfældet i dag.


 • Erosionssikring af udløb
  Der nævnes intet herom i den reviderede plan, men jeg vil opfordre til, at man erosionssikrer udløbende (åerne). Tag det nye udløb ved Trylleskoven i Solrød Kommune som et eksempel at arbejde ud fra; der er etableret en erosionssikring med store sten på begge sider af udløbet mange meter ud i bugten.
  Jeg anbefaler: at vedtage at etablere erosionssikring på alle udløb i Greve Kommune, så stranden ikke eroderes.


 • Vandgennemstrømning bagved Mosede Havn
  Det har været nævnt flere gange tidligere, at vandgennemstrømning bagved Mosede Havn gjorde, at kommunen engang ikke havde så store problemer med fedtemøg, som vi har i dag. Ønsket om en vandgennemstrømning bagved havnen er et tilbagevendende emne i alle processer, som kommunen igangsætter, hvor emnet berører stranden.
  Jeg anbefaler: at igangsætte et samarbejde med ingeniører, som har speciale i hav- og vandgennemstrømning til at analysere konsekvenserne på fedtemøget ved etablering af vandgennemstrømning bagved havnen.


Jeg håber på, at I tager mit høringssvar seriøst og medtager ovenstående i jeres planer for området.


Med venlig hilsen

[INDSÆT NAVN OG ADRESSE]

Ingen kommentarer:

Send en kommentar