torsdag den 5. september 2013

Borgermøde mhp. prioritering i 2014

Ved det netop overståede Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 3. september 2013 anbefales det i pkt. 15 at afholde et borgermøde i 2014 vedr. prioriteringen af emner ifm. idékatalogerne til stranden.

Se punkt 15 her (kig på 2. nederste afsnit).

Mere følger.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar