fredag den 14. december 2012

Naturpleje på stranden

Vi er blevet opmærksomme på, at Greve Kommune har igangsat et projekt angående naturpleje på stranden. Den officielle udmeldelse kan ses her: http://www.greve.dk/Om%20kommunen/Nyheder/Naturpleje%20p%C3%A5%20stranden.aspx. Vi har desuden modtaget en mail fra et medlem, som har oplevet opgravning meget tæt på hendes grund.

Hybenroser - også kendt som Rosa Rogusa -  er en invasiv art, og Naturstyrelsen "anbefaler stærkt" at man undlader at plante den. Se linket her http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Borger/Bekaempelse/BekaempelseRynketRose.htm. Nu er det sådan, at grundlejere ud til vandet er bundet på hænder og fødder, siden det ikke er lovligt at beplante området på den anden side af strandbeskyttelseslinjen. Rosa Rogusa er hurtigtvoksende, og sår sig selv meget effektivt, og tjener derfor mange husejere som et hegn mod strandgæster.

Såfremt Greve Kommune ønsker at grundejere stopper med beplantning af Rosa Rogusa mod vandsiden, er de nødt til at give folk et alternativ til deres funktion. Her er to forslag, som måske giver Greve Kommune lidt arbejde - men det burde være muligt for dem at overkomme:
  1. Tillad opsætning af hegn mod vandet. Dette betyder, at lokalplaner bør ændres, og at der bør gives aktiv hjælp til husejernes ansøgninger til Naturstyrelsen. Jeg forestiller mig en simpel ansøgning fra husejere til Greve Kommune (evt. en formular på jeres hjemmeside), og at Greve Kommune derefter forestår arbejdet med at få en godkendelse til hegnet fra de relevante myndigheder.
  2. Tillad beplantning af 'lovlige' planter. Under Greve Kommunes nyligt overståede "strandforbedrings-projekt" fremsatte jeg personligt et forslag om tildeling af frø-sæt til alle grundejere mod vandet. Dette forslag var også medtaget i deres materiale der blev præsenteret for borgerne. Jeg forestiller mig at dette frø-sæt er lavet sammen med Naturstyrelsen, bestående af busk-beplanting, som kan fungere som naturligt hegn imod vandsiden (og til øvrigt brug i havnerne til glæde for beboerne og til folk, som går tur langs stranden). På den måde kan man som grundejer hjælpe med til at holde invasive arter nede og hjælpe de sorter, som vi anser for 'naturlige' langs kysten.
Den bedste måde at få resultater på er at appellere til folks fornuft - og give dem mulighed for selv at hjælpe til. Ved implementering af ovenstående forslag er det min overbevisning, at kysten kan ændres på sigt - og ikke kun kortvarigt med gravko. Hvis ikke folk er med på planen, vil ny-beplantning blot fortsætte efter at kommunen har opgravet planterne, hvilket er skønne, spildte kræfter (og vores skattekroner).

Såfremt du ser maskiner der rykker Rosa Rogusa op tæt på, eller på din grund, er du velkommen til at sende dine oplevelser og eventuelle billeder til os på kasper@naturstrand.dk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar